Ytring:

Vi oppfordrer NTNUs ledelse til å støtte oppropet til stipendiatene

Forskerforbundet NTNU kommer her med ei støtteerklæring til Stipendiataksjonen.

FF NTNU oppfordrer alle våre medlemmer, og andre ved NTNU om å signere oppropet
FF NTNU oppfordrer alle våre medlemmer, og andre ved NTNU om å signere oppropet
Publisert Sist oppdatert

Koronapandemi, det er et begrep de aller fleste begynner å bli lei av, og som begynner å tære på kreftene innen alle sektorer, også akademia. Det har vært skrevet mye om og diskutert ofte arbeidsbelastningen til ansatte, og fraværet av fysisk oppmøte for studenter. En gruppe som åpenbart burde fått mer oppmerksomhet, er stipendiater og andre i midlertidige stillinger som er avhengige av progresjon for å fylle kravene til nye midler og fortsatt jobb innen akademia. Vi har ikke råd til å miste en hel generasjon med unge forskere, noe også leder i Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind presiserer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Ved NTNU har ledelsen iverksatt noen tiltak for å sikre stipendiater muligheter for å gjennomføre sitt arbeid. Tilgang til laboratorier og andre fasiliteter, og arbeid med felles retningslinjer for stipendiater og postdoktorer har bidratt til å redusere omfanget av forsinkelser. Dessverre er ikke dette nok, og selv om det først og fremst må det komme et initiativ fra sentrale myndigheter, må også NTNU gjøre mer. Det er særlig viktig at rektoratet og HR-avdelingen sentralt sikrer likeverdig behandling over hele NTNU, på tvers av fakultetene. Alle stipendiater og andre midlertidige ansatte som er kommet på etterskudd i sin forskning grunnet hendelser utenfor deres egen kontroll, må sikres en mulighet til å få fullført sine prosjekter. Her kan NTNU bidra i større grad enn så langt.

Mer skuffende enn lokale forhold ved NTNU er det å se at regjering og Storting verken har vist seg villige eller i stand til å ivareta denne gruppen arbeidstakere, og bevilge en skikkelig sum over statsbudsjettet for å bidra til å løse et potensielt samfunnsproblem; mindre tilgang på god og viktig forskning fra yngre mennesker som ønsker å arbeide innenfor akademia. Forskerforbundet NTNU ønsker gjennom dette å vise sin støtte til Stipendiataksjonen, som samler underskrifter for å få lagd en målrettet krisepakke som avhjelper situasjonen for midlertidige ansatte, og gi denne gruppen muligheten til å få dekt noen måneders forlengelse av stillling. Dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiering til å få gjennomført prosjektene. Dette er et nasjonalt problem, men vil over tid også få store lokale ringvirkninger. Det er et sentralt poeng i regjeringens krisepakker at de skal fungere utjevnede, sikre velferd og levevilkår for store grupperinger og holde samfunnet i gang. Det er hevet over tvil at en krisepakke til en av akademias viktigste grupper treffer på alle disse områdene. Pandemien har tydeliggjort og framhevet allerede eksisterende skiller i akademia, og det vil merkes enda bedre framover om vi ikke gjør noe med situasjonen nå.

Helt sentralt, både nå og i det lange løp, er at det at flere stipendiater organiserer seg. Fagforeningene er sentrale i både lønnsutviklingen og arbeidsvilkår og -miljø, kanskje særlig for denne utsatte gruppen av arbeidstakere. Det er styrke i antall, noe som vises også i Stipendiataksjonen. Man får også et større nettverk, som kan brukes til å sette enda mer kraft bak handlinger/aksjoner som dette. I krisetider er det uansett viktig å stå samlet, og vise solidaritet med de som får merke problemene mest, noe både FF NTNU og Stipendiataksjonen er opptatt av i dag.

FF NTNU oppfordrer alle våre medlemmer, og andre ved NTNU om å signere oppropet, og støtte stipendiatenes kamp for overkommelige arbeidsvilkår. I tillegg ønsker vi å oppfordre NTNUs ledelse til å støtte oppropet, og legge press på de styrende myndigheter for å få på plass en krisepakke. Dette er en sak vi må være omforente om, og bidra i alle ledd der vi kan utøve press og medbestemmelse.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.