ålesund

- Vi vil ikke bli slått sammen med institutter i Trondheim

Åtte institutter skal bli fem: - Vi frykter at færre vil søke seg hit til Ålesund om dette blir resultatet.

Studenttillitsvalgte Mari Andrine Werner Olsen (til venstre) og Nora Nervik har ennå et håp om at dekanen kan ombestemme seg.
Publisert
Fakta

Forslag til fem institutter ved NV

I dag består NV-fakultetet av Institutt for bioingeniørfag, Institutt for biologi, Institutt for biologiske fag Ålesund, Institutt for bioteknologi og matvitenskap, Institutt for fysikk, Institutt for kjemi, Institutt for kjemisk prosessteknologi og Institutt for materialteknologi.

Den nye strukturen blir:

1. Institutt for materialteknologi (IMA) + Institutt for kjemi (IKJ) - X (242 ansatte)

2. Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT) + Institutt for bioingeniørfag (IBF) + Institutt for biologiske fag Ålesund (IBA) (198 ansatte)

3. Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) + X (132 ansatte)

4. Institutt for biologi (IBI) (170 ansatte)

5. Institutt for fysikk (IFY) (187 ansatte)

Forklaring til X: Det sammenslåtte Institutt for materialteknologi og Institutt for kjemi skal avgi emner og fagpersoner innen bioteknologi til det nye instituttet som består av IBT, IBA og IBF.

Det skal også diskuteres om Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) skal overta ansvaret for et eller flere grunnleggende emner med lab innen termodynamikk. 

Studenttillitsvalgte ved Institutt for biologiske fag Ålesund frykter at sammenslåingen vil ramme rekrutteringen. De ansatte er også bekymret, og lurer på hva NV- fakultetet egentlig vil spare på dette.

Dekan Øyvind Gregersen ved Fakultet for naturvitenskap foreslår at åtte institutter skal bli til fem. Blant annet vil Institutt for biologiske fag Ålesund (IBA) bli slått sammen med de to trondheimsbaserte Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT) og Institutt for bioingeniørfag (IBF). Dette har skapt bekymring og uro i Ålesund-miljøet.

Mari Andrine Werner Olsen og Nora Nervik er tillitsvalgte for studentene ved IBA. 

- Vi har vært bekymret helt siden dette kom opp første gang. Hadde vi vært et institutt i Trondheim, så hadde vi forstått bedre at det hadde en nytteverdi. Men vi er et tverrfaglig institutt i en egen by, og vi ser ikke at dette kan bli en god løsning for oss, sier Olsen.

Det er en arbeidsgruppe som har gått gjennom hvilke institutter de mener bør slås sammen ved NV-fakultetet. Se nærmere om løsningen i faktaboks.

Frykter mer digital undervisning

De er bekymret for at mer av undervisningen for Ålesund-studentene vil bli digital. Dette har de også tatt opp med dekanen i et dialogmøte.

- Dekanen svarte at det ikke skal bli mer digital undervisning. Men da faller vel også litt av poenget med å slå sammen instituttene vekk? Selv om dekanen sier at det ikke vil skje, er vi fortsatt bekymret for at det etterhvert vil bli mer digital undervisning, sier Olsen.

De viser til at områdeemnet Natur, miljø og bærekraft allerede samkjøres digitalt med Trondheim. 

- Dette emnet har fått svært dårlige tilbakemeldinger fra studentene som har fulgt det digitalt. 

En attpåklatt til et stort institutt

Nervik og Olsen er redde for at sammenslåingen skal gå ut over attraktiviteten til studiet.

- Vi frykter at færre vil søke seg hit, når IBA blir som en attpåklatt til et stort institutt der hoveddelen er i Trondheim, sier Nervik.

Hun framhever også at det er viktig at studentene har sine tillitsvalgte i eget miljø. Selv sitter de i Studentparlamentet i Ålesund, og frykter at de kan miste plassen sin der dersom instituttet blir omgjort til en faggruppe. 

- Vi har ennå et håp om at dekanen kan omstemme seg - vedtaket er ikke absolutt før det har vært oppe i NTNU-styret, sier Olsen. 

Ansatte er bekymret

Linda Myren Vada, tillitsvalgt ved IBA, synes beslutningen er for dårlig dokumentert.

Linda Myren Vada er tillitsvalgt for Forskerforbundet ved IBA.

- Våre ansatte er bekymret. Ved IBA har vi tre fagområder, Bioteknologi, Bioingeniør og Biomarin. Disse miljøene har samarbeidet godt sammen. Målet nå er tettere samarbeid på Bioteknologi og Bioingeniør. Vi er redde for at dette samarbeidet skal bli vanskelig, og gå utover det gode samarbeidet vi har lokalt. Spesielt utsatt er det viktige fagområdet Biomarin, som ikke vil ha noen naturlig forankring i instituttet, sier Vada.

I dag er det fem institutter fra fem ulike fakulteter representert i Ålesund. 

- Når nå vi ikke lenger blir et eget institutt, er vi redd det vil gå utover vår rolle her i Ålesund og gjøre det vanskeligere med tverrfaglig samarbeid. Vi er også tett på næringslivet, og det å ta kjappe beslutninger kan bli vanskeligere når vi ikke har vår egen instituttleder.

- Dårlig dokumentert

Hun syns framfor alt at beslutningen er for dårlig dokumentert.

- Hva vil man egentlig spare på dette? I forslaget står det tall for besparing av lederstillinger, men vi må jo ha lokale ledere her i Ålesund uansett, sier Vada.

Hun synes også at det burde vært mer dokumentasjon på hva en sammenslåing vil bety for utdanningen og for forskningsgruppene. 

- Vi ser at vi må gjøre tiltak på fakultetet, men vi er redd for at vi med denne omorganiseringsprosessen får mye støy og stor belastning på de ansatte uten å spare noe, sier hun. 

Hun sier de ansatte føler seg trygge på at de ikke må flytte fra Ålesund til Trondheim. 

- Men de ansatte blir utrygge av en slik omveltning, og må flyttes fra en gruppe til en annen. Noen vil også miste oppgavene sine og vi må finne andre oppgaver til dem - kanskje uten at fakultetet egentlig tjener noe på det, verken faglig eller økonomisk.

Opplever å bli nedbygd

UA har fått tilgang på et  høringsinnspill fra ledelsen ved IBA, som er skrevet til dekanen etter at forslaget om å slå sammen disse tre instituttene kom på bordet.

«Det å ikke eksistere som institutt i Ålesund, har så mange negative effekter. NTNU har et samfunnsansvar knyttet til å opprettholde antall stillinger og program i Ålesund. Foreslått struktur vil påvirke vår attraktivitet og campus Ålesund. Vi opplever denne prosessen som å bli nedbygd, og at fremtidige avgjørelser legges til institutt i Trondheim,» skriver de i brevet.

Lars Christian Gansel er stedfortredende instituttleder ved IBA for tida. 

- Vi står inne for alt som står i brevet, bekrefter han. 

Han påpeker at det kunne vært annerledes hvis instituttet hadde vært plassert i Trondheim.

- Men her i Ålesund trenger vi et institutts funksjoner. Det er også viktig med godt beslutningsgrunnlag for å gjennomføre gode kunnskapsbaserte prosesser, sier Gansel.

Dekanen har sagt at instituttleder kan sitte i Ålesund eller Trondheim. 

«Vi ser det ikke som realistisk at instituttleder, med lederansvar for et institutt på nærmere 200 ansatte med over 2/3 av de ansatte i Trondheim, skal være lokalisert i Ålesund. Det faller på sin egen urimelighet at dekan åpner for mulighet for instituttleder i Ålesund, og fremstår mer som en «floskel» i denne prosessen», skriver ledelse ved IBA.

De frykter at det store lederspennet vil gi en lite synlig leder, utfordringer knyttet til å lede ansatte som er geografisk spredt, vanskelig å skape et godt arbeidsmiljø, og at det blir vanskelig med sykefraværsoppfølging.

- Må ha funksjoner lokalt i Ålesund

Dekan Øyvind Gregersen svarer slik på kritikken.

- Er det egentlig så mye å spare på å slå sammen IBA med de to instituttene i Trondheim? 

- Det er noe direkte økonomisk besparelse fordi vi får færre personer i lederstillinger og faglige fordeler ved at vi får samlet bioingeniør og bioteknologiprogrammene i ett institutt. Avstanden mellom Trondheim og Ålesund gjør imidlertid at det uansett blir en del funksjoner vi må ha lokalt i Ålesund. Instituttet har pekt på dette i sitt høringssvar og det er jeg enig i. Vi må også regne med mer reisekostnader, sier Gregersen.

- Instituttet mener det faller på sin egen urimelighet når du sier at det kan være mulig å ha instituttlederen i Ålesund. Kommentar?

- Jeg mener at instituttleder kan ha hovedarbeidsplass i Trondheim eller Ålesund. NTNU har erfaring med instituttleder i Gjøvik for delte institutt. Uansett hvor instituttleder sitter blir det viktig å ha en god lokal ledelse med personalansvar ved den andre campusen. Det vil også være viktig at instituttleder har god kommunikasjon med alle fagmiljø, sier han.

Gregersen sier arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær er svært viktig. 

- Min anbefaling for dette instituttet som får medarbeidere på to ulike campus er at fagenhetsleder, nivå 4, har personalansvar og dermed jobber med arbeidsmiljø og sykefravær.

Ikke rent digitale emner

Når det gjelder kritikken fra studentene, sier Gregersen at NV ikke har planer om felles rent digitale emner mellom Ålesund og Trondheim.

- Vi mener dette ikke gir god nok kvalitet og læringsmiljø. Andre former for samarbeid innen undervisning er imidlertid aktuelt, som felles pensum og oppgaver, sier Gregersen.

Han tror ikke at attraktiviteten til et studieprogram er koblet til hvordan instituttene er organisert, men at det viktige er faglig innhold, læringsmiljø og arbeidsmarked.

- Er det nå sikkert at strukturen blir slik som i forslaget, altså at IBA må belage seg på å bli slått sammen med instituttene i Trondheim?  

- Det er denne modellen jeg vil fremme i de ulike organene, det vil si til forhandling i LOSAM, til Fakultetstyret og NTNU-styret, sier Gregersen.

Ingen skal sies opp som følge av prosessen, fastslår Gregersen. Ingen skal heller flyttes mellom Trondheim og Ålesund, der Institutt for biologiske fag (IBA) er plassert. 

Planen er at forslaget skal opp i fakultetsstyret i juni, og i NTNU-styret i september.

Følg UA på Facebook og Instagram.