Publiserte pressemelding raskt av hensyn til arbeidsmiljøet

Etter kritikk fra Forskerforbundet snur NTNU og gir dem frist til 4. mai til å svare på konklusjonene i Eikrem-rapporten.

Tine Arntzen Hestbek er dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
Tine Arntzen Hestbek er dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
Publisert Sist oppdatert

Forskerforbundet kritiserte tirsdag NTNU for at de sendte ut pressemelding om granskningsrapporten rett etter at Øyvind Eikrem og tillitsvalgt Marte Villmo hadde fått informasjon om den på et møte.

I dag svarer dekan Tine Arntzen Hestbek på kritikken. Institutt for sosialt arbeid, hvor Eikrem jobber, ligger under det fakultetet hun leder.

På spørsmål om hvorfor det hastet slik for NTNU å sende ut pressemelding, svarer Hestbek:

- Denne saken har vært en belastning for arbeidsmiljøet ved ISA, og ansatte ved instituttet og andre involverte har lenge ventet på avklaring fra undersøkelsen om hvem som stod bak Facebook-kontoen med hatefulle ytringer. Vi orienterte derfor ansatte om konklusjonene fra rapporten på mandag, via melding på Innsida. Dette innebar samtidig at informasjonen ble offentlig. Vi valgte derfor å formidle samme informasjon til de mediene som i lang tid har etterspurt rapporten, skriver hun.

- Hvilken mediestrategi la NTNU opp til ved å håndtere offentliggjøringa på denne måten?

- Vi hadde en klar oppfatning om at det var et reelt informasjonsbehov både hos ansatte på instituttet og hos mediene, som lenge har etterlyst rapporten. Derfor bestemte vi oss for å sende ut en kort orientering om hovedkonklusjonene fra advokatfirmaet.

Hestbek viser videre til sitt første svar.

Et annet ankepunkt fra Forskerforbundet var at de først fikk 4 virkedager på å lese gjennom rapporten og konklusjonene i den. Villmo klaget på møtet og fikk da 5 virkedager. Nå har Eikrem og Villmo fått forlenget fristen.

- Saken har trukket ut i tid, og Eikrem har hatt mulighet til å uttale seg om alle faktiske forhold underveis i undersøkelsen som Simonsen Vogt Wiig har gjennomført. Det er kun juridiske vurderinger og konklusjonene som han ennå ikke har fått uttale seg om. Vi mente derfor 5 virkedager var tilstrekkelig, men etter en ny anmodning fra Forskerforbundet har vi nå blitt enige om en ny frist den 4. mai.

- Villmo kritiserer NTNU for ikke å svare på Forskerforbundets henvendelser om Eikrem-saken. Hva sier dere til denne kritikken?

- Det er beklagelig. Vi har mange henvendelser i saken og jobber kontinuerlig med å følge opp og svare ut disse. I dette tilfellet har det dessverre skjedd en glipp ved to henvendelser fra Forskerforbundet.

- Villmo mener de samme prosedyrene må gjelde for Eikrem som for andre ansatte i konfliktsaker. Hva er deres kommentar til det?

- Vi forsøker alltid å håndtere saker som involverer ansatte konfidensielt. Denne saken har derimot flere sider som gjør det vanskelig å holde tilbake rapportens konklusjoner. For det første mener vi det har vært nødvendig å informere instituttet om konklusjonene på et tidlig tidspunkt da saken påvirker arbeidsmiljøet der. I tillegg til dette har saken over tid vært omtalt i media, og da må vi også ta hensyn til krav om offentlighet, sier dekan Tine Arntzen Hestbek.

LES OGSÅ: NTNU har stelt i stand en helt håpløs sak

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.