NTNU bestilte rapport:

«Eikrem hadde tilgang og må holdes ansvarlig»

En ekstern granskningsrapport konkluderer med at Øyvind Eikrem må holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto som rammes av straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer.

Daværende SU-dekan og nåværende prorektor for utdanning Marit Reitan i samtale med Øyvind Eikrem etter et oppvaskmøte på instituttet hvor Eikrem er førsteamanuensis.
Publisert Sist oppdatert

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig konkluderer i en rapport til NTNU med at førsteamanuensis Øyvind Eikrem hadde tilgang til og må holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto, der noe av innholdet rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 185 (Hatefulle ytringer).

Simonsen Vogt Wiig mener at noen av ytringene på Facebook-siden ikke vernes av ytringsfriheten, og at de er et brudd på Eikrems lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver.

Forsinkelse skyldes trenering fra Eikrem, ifølge NTNU.

Rapporten ble overlevert til NTNU 15.april. Arbeidet startet allerede i mars 2020, men har, ifølge rapporten, blitt sterkt forsinket på grunn av aktiv trenering fra Eikrem. Først 6. januar i år stilte Eikrem opp til samtale. Ytterligere en samtale med ham ble gjennomført 18.februar.

Den 41 sider lange rapporten bygger også på samtaler med andre personer, dokumenter samt en gjennomgang av Eikrems e-postkonto.

Bakgrunnen for undersøkelsen var et oppslag i nettavisen «Filter nyheter» 20. februar 2020 med tittelen «NTNU-Eikrem brukte hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter». Siden har saken vært omtalt i flere hundre artikler i ulike medier og mye omtalt i sosiale medier.

Bestilte ekstern, objektiv undersøkelse

Daværende dekan Marit Reitan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) bestilte den eksterne gjennomgangen for å få brakt på det rene om påstandene i Filter nyheter var riktige. Hun mente at saken var belastende både for Eikrem og for arbeidsmiljøet ved Institutt for sosialt arbeid, der han er ansatt.

Oppdraget til Simonsen Vogt Wiig var å foreta en objektiv avklaring om påstandene i nettavisa var sanne. Hvis firmaet kom fram til at Eikrem var ansvarlig for Facebook-kontoen skulle de, ifølge mandatet, også vurdere om dette innebar brudd på norske lover, eller regler ved NTNU.

Oppfølging av rapporten ikke avklart

Nåværende dekan Tine Arntzen Hestbek ved SU-fakultetet fikk rapporten rett før helga. Hun varsler at hun vil trenge noe tid på å lese gjennom innholdet og avgjøre hvordan advokatfirmaets konklusjoner skal følges opp. Det er også for tidlig å ta stilling til om rapporten helt eller delvis bør offentliggjøres.

Øyvind Eikrem ble orientert om innholdet i rapporten tidligere i dag (mandag).

Et knippe av UAs nyere saker om Eikrem-saken finnes på denne sida.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.