Eikrem mener fortsatt at han har en sterk sak

- NTNU er dypt partiske, og får sine leiesoldater til å gi dem konklusjonene som de ønsker. Det vil bli interessant å se hva, om noe, de vil få ut av det, sier Øyvind Eikrem rett etter å ha mottatt advokatrapporten.

Simonsen Vogt Wiik har gransket det som har blitt kalt Eikrem-saken på vegne av NTNU. Mandag kom rapporten.
Simonsen Vogt Wiik har gransket det som har blitt kalt Eikrem-saken på vegne av NTNU. Mandag kom rapporten.
Publisert Sist oppdatert

Eikrem var innkalt til et møte med NTNU klokka 11.15 i dag, mandag. Til stede var blant andre HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes og dekan Tine Arntzen Hestbek. Forskerforbundets Marte Villmo stilte sammen med Eikrem.

På møtet ble han forelagt en rapport fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som konkluderer med at Øyvind Eikrem hadde tilgang til og må «holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto, der noe av innholdet rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven §185 (hatefulle ytringer).» I tillegg mener de at noen av ytringene er et brudd på Eikrems lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver NTNU.

- NTNU har laget seg et faktabilde basert på en partisk gjengivelse. Helt grunnleggende deler er bare ignorert. Saken handler om at noen i ledelsen har gode kontakter hos den parten som ønsker å drive meg bort, og som over tid har jobbet for dette, sier han til UA.

Videre:

- Jeg kan ikke skjønne at jeg har gjort noe galt.

Satt på bussen da pressemeldinga kom

Eikrem satt på Dragvoll-bussen hjem fra møtet da pressemeldinga kom. Han reagerer også på at NTNU var så raskt ute med å publisere hovedpunkter i rapporten.

- Det sier noe om NTNUs partiskhet. De bruker dette som en medieanledning til å behandle meg dårlig.

Rapporten er på 41 sider. Eikrem fikk først en frist til å gi et svar på rapportens innhold innen fem dager, altså fredag. Forskerforbundet reagerte på en så kort svarfrist, og Eikrem fikk deretter ny frist til førstkommende mandag.

– Det er uansett alt for kort tid, men det viser likevel den grunnleggende uviljen NTNU viser mot meg, hevder Eikrem.

Knyttes ikke til enkeltutsagn

Etter det UA kjenner til har ikke advokatfirmaets undersøkelser gjort dem i stand til å avklare hvem som opprettet Facebook-kontoen. De kan heller ikke knytte Eikrem til noe konkret enkeltutsagn. De mener imidlertid at det ikke er tvil om at Eikrem har hatt tilgang til kontoen. Etter hva UA forstår, kan de ikke utelukke at andre har benyttet kontoen. På denne bakgrunnen har det ikke vært mulig for dem å si hvem det er som har publisert ytringene som først ble omtalt i Filter nyheter.

Advokatfirmaet mener Eikrem ikke har vært behjelpelig med å avklare faktiske forhold eller ta avstand fra ytringene.

Fikk ikke navn på annen bidragsyter

SVW har ønsket å få tilgang til den skriftlige erklæringa fra en annen person som opplyser om at vedkommende skrev de omtalte ytringene. Eikrem har vært villig til å overlevere denne erklæringa mot lovnad om at navnet på underskriveren ikke blir offentliggjort. Advokatfirmaet sa at de kunne la være å opplyse om navnet i rapporten, men kunne ikke love at navnet holdes skjult hvis det blir et rettslig forløp. De har derfor ikke fått tilgang til erklæringa.

Advokatfirmaet har underveis også drøftet ytringsfrihet versus lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver og hvilket vern akademisk frihet gir. Til det siste skal det være lagt vekt på at ytringene ikke har dreid seg om faglige spørsmål knyttet til Eikrems jobb. Men ytringer som angriper en eller flere personer har ikke et slikt vern, mener de. Slike ytringer har ikke samme vern fordi de ikke har noe til felles med den kjerneverdien ytringsfriheten skal beskytte. Slike ytringer vil også falle inn under kategorien «illojale ytringer.»

De ytringene det er snakk om, er de som først ble offentlig omtalt av Filter nyheter og overlevert som skjermdumper av varslerne.

- Undergraver Eikrems legitimitet som forsker

Etter hva UA forstår peker advokatene på at rammene blir videre for ytringer fremmet på fritida, og som ikke har noen tilknytning til Eikrem som ansatt ved NTNU. Her legger advokatene vekt på at fagområder ved Institutt for sosialt arbeid omhandler sårbare grupper. Ytringene, påstår de, undergraver Eikrems legitimitet som forsker og underviser og bryter ned NTNUs omdømme. Og de øker belastninga på arbeidsmiljøet.

Det som skal ha gitt grunnlag for tvil, er at ytringene er fremmet anonymt. Dermed rammer de ikke NTNUs omdømme. Dette gjelder kun når anonymiteten bevares. Da Filter nyheter skrev om dem, ble Eikrem knyttet til dem.

Advokatenes vurderinger er, etter det UA forstår, at ytringene går utover det vernet ytringsfriheten gir, Eikrem må holdes ansvarlig for at de er ytret, og de er i strid med straffeloven §185. Selv om de er fremmet på fritida, krenker de den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.

Kan få følger for ansettelsesforholdet

Advokatfirmaet mener også at Eikrem ikke har bidratt til å avklare de faktiske forholdene, ta avstand fra ytringene eller redusert skadevirkningene. Dette er et brudd på de pliktene Eikrem har som arbeidstaker og kan få konsekvenser for arbeidstakers ansettelsesforhold. Hvilke konsekvenser bruddet kan få, er utenfor deres mandat og skal ikke være noe de har utdypet.

Dekan Tine Arntzen Hestbek mottok rapporten før helga. Nå vil hun bruke noe tid på å lese gjennom den og avgjøre hvordan konklusjonene i rapporten skal følges opp. De har heller ikke fått avklart om rapporten helt eller delvis bør offentliggjøres. UA har foreløpig ikke fått noen kommentar fra dekan. Det har ikke lyktes oss å komme i kontakt med Forskerforbundet.

Eikrem ønsker ikke å si noe om hvorvidt innholdet i rapporten kan føre til at han får sparken.

- NTNU sitter nå med utspillet. Vi får se hva de gjør, sier han til UA.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.