Oppstart av norskledet koronastudie

En ny europeisk studie for covid-19 og fremtidige pandemier har begynt å inkludere pasienter fra norske sykehus.

Flere norske sykehus og helseregioner deltar
Flere norske sykehus og helseregioner deltar
Publisert Sist oppdatert

Målet med forskningsprosjektet EU-SolidAct er å finne legemidler som bedrer overlevelsen hos pasienter innlagt på sykehus med koronaviruset, og forberede EUs pandemi-beredskap.

Prosjektet ledes av infeksjonslegene Kristian Tonby og Aleksander Rygh Holten fra Oslo universitetssykehus.

Til sammen skal rundt 15 europeiske land delta, sammen med elleve norske sykehus og helseregioner.