Endrer ikke publiseringsindikatoren

Kunnskapsdepartementet beholder dagens ordning, der publisering i nivå 2-tidsskrifter gir høyere prestisje. – Skuffende, sier prorektor Kenneth Ruud ved Universitetet i Tromsø.
Kenneth Ruud, prorektor ved UiT, mener forskerne kan komme i en skvis med dagens ordning. 
        
            (Foto: Terje Heiestad)

Kenneth Ruud, prorektor ved UiT, mener forskerne kan komme i en skvis med dagens ordning.  Foto: Terje Heiestad

Kunnskapsdepartmentet sendte våren 2019 ut på høring en sak om mulig endring av publiseringsindikatoren, som følge av Plan S.

I dagens ordning er publiseringssystemet slik at det å publisere i tidsskrifter på nivå 2 gir høyere prestisje og mer penger tilbake til institusjonen enn å publisere i nivå 1- tidsskrifter.

Forholdsvis få nivå 2-tidsskrifter er åpent tilgjengelig, og mange mener det norske tellekantsystemet kan være til hinder for overgang til publisering i åpne tidsskrifter.

Vil beholde ordningen

I statsbudsjettets kapittel 7.60 sier Kunnskapsdepartementet nå at de ønsker å beholde dagens system. De påpeker at et klart flertall av høringsinstansene ønsker å beholde dagens ordning.

«To hovudargument går igjen mot å gjere endringar for å stimulere til meir open tilgang: at omsynet til forskingskvalitet vil kunne bli svekt, og at andre alternativ vil vere betre for å stimulere til open tilgang i gode kanalar, til dømes forhandlingar med dei forlaga som gir ut vitskaplege tidsskrift. Departementet deler desse synspunkta», skriver departementet.

- Skuffende

Universitetet i Tromsø la i sitt høringssvar fram et forslag om å ta bort hele nivåinndelingen i den nasjonale publiseringsindikatoren. Prorektor Kenneth Ruud er skuffet over departementets avgjørelse.

– Vi ønsket å fjerne nivåinndelingen, dette er skuffende, sier Ruud, prorektor for forskning og utvikling.

Han er likevel ikke direkte overrasket over departementets avgjørelse.

– Jeg håper departementet vil følge med på utviklingen, og se på spørsmålet igjen om et par år, sier Ruud.

Forskerne kommer i skvis

Han mener dagens ordning skaper problemer for forskerne.

– De kommer indirekte i en skvis. De skal jo velge publiseringskanal basert på hvor de når flest relevante lesere. Men av og til er flere kanaler mulig. Da ser forskerne på hva som er på nivå 1 og nivå 2 - og det er mer prestisje å publisere på nivå 2, sier Ruud.

Han påpeker at åpne tidsskrifter fortsatt er underrepresentert på nivå 2.

– Dermed kan det bli vanskeligere å møte kravet om åpen tilgang med denne publiseringsindikatoren, sier Ruud.

NTNU positiv til dagens ordning

NTNU skrev i sitt høringssvar at de ønsker å fortsette med dagens indikator uendret.

Dette begrunnet NTNU med at indikatoren er godt innarbeidet, transparent og skaper forutsigbarhet.

«Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner vil trolig være standarden i sektoren om få år, noe som er i tråd med både Plan S og nasjonale strategier og krav», skriver Bjarne Foss, prorektor for forskning.

Han mener derfor det har liten hensikt å intensivere åpen tilgang i en trolig kort overgangsfase, når dette allerede er et krav hos forskningsfinansierende institusjoner.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Aalborg-rektor trekker NTNU-søknad

Mener offentliggjøringen av hans søknad har ført til stor uro i organisasjonen ved Aalborg Universitet.

Kvantefysikk:

Hevder å ha gjort stort data-gjennombrudd

Googles forskerne sier de har fullført en utregning som en tradisjonell superdatamaskin ville brukt tusener av år på, på kun noen få minutter.

Ytring:

Regjeringen har overkjørt autonomien til både UiT og Politihøgskolen

Så var to katter ute av sekken: Regjeringen har overkjørt autonomien til både Universitetet i Tromsø og Politihøgskolen, og Nord universitet har lagt frem planene for hvordan de vil satse på Helgeland.

UHR reagerer på KDs Nesna-beskjed til UiT

Leder Dag Rune Olsen i Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter UiT-rektor Anne Husebekk når hun mener Kunnskapsdepartementet (KD) har brutt inn i universitetets autonomi, skriver Forskerforum.