«ILU hadde ofte en opplevelse av at Eiendomsavdelingen bare hørte det som passet dere»

«Hei Frank. Jeg var som du vet instituttleder på ILU fram til sommeren 2021. Jeg har kun delvis samme vurderinger som du gir inntrykk av i dette intervjuet», skriver Torberg Falch i en kommentar rettet til Frank Arntsen.

Torberg Falch er tidligere instituttleder ved Institutt for lærerutdanning.
Publisert Sist oppdatert

Falch bestyrte Institutt for lærerutdanning i årene fram til 2021. Han valgte selv å ikke søke en ny periode som instituttleder.

Falchs replikk kommer i UAs kommentarfelt og på Facebook som respons på eiendomsdirektør Frank Arntsens uttalelser til UA hvor han kommenterer frustrasjonen ansatte ved lærerutdanningen opplever omkring plassituasjonen på Kalvskinnet.

Falch innleder med å slå fast at når man skal utvikle campus må det skje på en måte som alle finner hensiktsmessig.

«ILU hadde ofte en opplevelse av at Eiendomsavdelingen bare hørte det som passet dere. Det ble mye masing. Mange muntlige lovnader som ikke ble fulgt opp, svar på e-poster kun etter purringer og formelle henvendelser som ble «glemt»,» skriver den tidligere instituttlederen.

Han kommenterer prosessen med at han ikke vet om ting som hendte skyldes «et strategisk spill, overload med arbeid eller inkompetanse.»

«ILU og SU-fakultetet ble spilt opp mot hverandre»

Falch medgir at han opplevde at innspill fra instituttet han ledet foranlediget justeringer. Likevel:

«Men det var også av og til en opplevelse av at ILU og SU-fakultet ble spilt opp mot hverandre når sakene ble vanskelige, og at dere litt for lett skøyv andre foran dere på det som ble vanskelig.»

Torberg Falch skriver videre at han i dag angrer på at t ILU ikke umiddelbart i 2017 tilsatte en egen campusansvarlig.

«Vi hadde trengt en person til å følge opp alt mulig, dokumentere det andre ikke dokumenterte, og mase på dere og SU (Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, red.anm.). Jeg stolte på beskjeden at dette var oppgaver som ble håndtert andre steder i NTNU-organisasjon, men jeg hadde allerede i 2017 så mye erfaring at jeg burde ha skjønt at det ikke ville skje,» skriver Falch.

Campussaker et «helvete»

Den tidligere lederen ved ILU har i en årrekke opplevd arbeid med campussaker er et «helvete».

«Det var det tyngste vi drev med på ILU. På spørsmål fra journalisten om hva dere gjorde med at det tidlig var klart at det ville bli stor vekst bestemt av myndighetene svarer du at dere «tok utgangspunkt i det faktagrunnlaget vi hadde på det tidspunktet». Jeg klarer ikke å huske at jeg har sett det faktagrunnlaget du refererer til. Kan du dokumentere det?» spør Falch.

Han skriver at er riktig at myndighetene ga uklare signaler.

«Men jeg tror i hvert fall at du ikke skal skyve «styringsgruppa» foran deg, noe du gjør i intervjuet. Det jeg husker er døve ører,» kommenterer han.

Kommer med to konkrete forslag

Det er mye å si om flyttingen av ILU til EC Dahls gate, konstaterer Falch. Han kommenterer at Arntsen forsikrer at man skal lære av det som har hendt, men kan ikke selv se at lærdom er tatt. Derfor legger Torberg Falch framn to konkrete forslag til eiendomsdirektøren:

«- Sett ned et uavhengig utvalg som kan se på alle prosessene rundt campus Kalvskinnet i perioden 2017-2022. Vi snakker om arbeidsplassen til ca. 700 ansatte. Dette vil jeg tro vil gi viktig læring for flytting av Dragvoll til Gløshaugen. Det framstår som et kjemperisikabelt prosjekt i lys av erfaringene for Kalvskinnet (med mindre Kalvskinnet har vært systematisk underprioritert).

- Ta en grundig gjennomgang av internhusleiesystemet. Formålet med å innføre et slikt system var at enhetene selv skulle vurdere om det er verdt kostnaden å ha større arealer, samt en klarhet i hvem som betaler hva ved endringer. Slik har det ikke blitt. Dessuten ser det ut som at noen miljøer kommer økonomisk mye dårligere ut av dette systemet enn andre. Hva er forholdet mellom husleiebevilgning og faktisk størrelse på arealene hos de ulike fakultetene/instituttene? Hvorfor må institutter betale mere når NTNU tvinger på bruk av lokaler fra det private markedet? Likebehandling handler ikke kun om bruk av system, men også om systemet er «rettferdig» i utgangspunktet.»