De har vært spredt over campusen, nå blir det samlet tilbud for samtale og livssyn

Ved NTNU Gjøvik får endelig psykologer og rådgivere i Sit samlet kontorlokale. Der skal studentpresten også inn.

Idrettskonsulent Lisa Svisdal, Rådgiver Inger Festad og studentprest Anne Anker Bolstad skal få nye kontorer i H-bygget ved NTNU campus Gjøvik.
Publisert

- Det er klart et økende behov for det vi driver med. Samtidig er det en vanskelig kabal med areal og det er ikke så lett å få kontorer. Vi har vært litt flere folk enn det har vært kontorer ved NTNU i Gjøvik forteller Inger Festad, rådgiver ved Sit råd Gjøvik.

De fortsetter nå å utvide samtaletilbudet til studentene med flere ansatte i Gjøvik og det har vært vanskelig å finne kontorer. Grupperom på campusen har blitt til kontorer og samtalelokaler og de ansatte har vært spredt utover.

- NTNU har hele tiden gjort så godt de kan med å hjelpe med å finne lokaler. Vi har hatt en god dialog og fått gode grupperom med lydisolasjon som kan brukes til samtaler. Det har vært mye improviserte løsninger, med den konsekvens at vi også har tatt rom som egentlig er tiltenkt studentenes arbeid, forteller hun videre.

Får godt egnede lokaler for samtale

Men etter sommeren er planen at det kommer et samlet og felles tilbud til studentene. Da samles både Sit-psykolog, rådgivere, helsestasjon og studentprest, samt Sit idrett. De samles nå i H-bygget, som ligger sentralt på campus. NTNU har også tilrettelagt for egen inngang.

- Det er fint nå at vi kan få en større grad av synlighet og så gjør det det enklere for studentene at man kan møte alt sammen på et sted. Så er det viktig at vi får det vi trenger her, gode lydisolerte lokaler der man kan ha en samtale. Det er ikke så lett å oppdrive når det er litt eldre bygg, forteller Festad.

Kontorlokalet som tidligere har vært brukt av ansatte skal nå pusses opp.

- Ansattes psykososiale miljø utfordret

Det som tidligere har vært kontorer for vitenskapelig ansatte pusses nå opp og skal forhåpentligvis være klar i løpet av høstsemesteret.

- Vårt eget psykososiale miljø blir også mye bedre av at vi kan sitte på samme sted. Vi får til mye mer der vi jobber nært sammen, det gjelder både det sosiale og det faglige, så vi kan lage et best mulig tilbud for studentene, forteller Festad.

Hun forteller at det tilbudet definitivt ikke blir noe mindre etterspurt.

- Det har vært en stadig økning i pågang på rådgivertilbudet og samtaletilbudet. Studentmassen øker stadig, samtidig som vi også har sett flere undersøkelser som viser at de unge nå har en dårligere livskvalitet.

Hun sier de som jobber i Sit er opptatt av studentenes velferd.

- Vi jobber forebyggende både på individ og gruppenivå. Det er derfor viktig for oss å ha et samtaletilbud det er lett å komme til samtidig som vi heier på studentfrivilligheten og den betydningsfulle jobben de gjør, med å lage gode arena for det sosiale. Frivilligheten er viktig for tilhørighet og forebygging av ensomhet.

- Vi er veldig glad for det gode samarbeidet vi har med NTNU Gjøvik, hvor vi opplever at når vi jobber sammen for at studentene skal kjenne på mestring og tilhørighet, legger hun til.

Studenttinget ville fjerne studentprest, får nå nytt kontor

Sammen med de ansatte i Sit skal også studentpresten i Gjøvik, Anne Anker Bolstad sitte. For ikke lenge siden ønsket Studenttinget å fjerne studentprester som Bolstad fra campusen. Nå får hun et nytt kontor.

- Det er viktig å ha et bredt velferdstilbud og en mangfoldig livsynsåpen betjening på campus. Hvis studentprestetjenesten ikke er tilgjengelig på campus, vil den heller ikke bli brukt. Trondheim har fått et godt og velfungerende samarbeid med studenthumanisten. Nå er Gjøvik litt mindre enn Trondheim så vi har ingen andre livssynsrepresentanter her, selv om jeg gjerne skulle hatt det. Da blir det mest naturlig å sitte sammen med de som jobber med studentenes psykiske og fysiske helse.

Bolstad sier at det tilbudet er ganske ulikt både en vanlig prestejobb og ulikt det andre tilbudet som finnes på campus.

- Jeg har jo ikke noe kirkebygg. Jeg deler tiden min mellom NTNU og Høyskolen i Innlandet, så campus blir katedralen. Det er der jeg kan være til stede for studentene og bidra blant annet for den eksistensielle helsen, som både en medvandrer og samtalepartner. Studentene kan snakke med oss, studentprestene, om akkurat det de vil. Alt det livet og tankene er fylt av, sier Bolstad.

Studentprest ved NTNU i Gjøvik, Anne Anker Bolstad har lagd installasjoner som post-it-labyrinten for å oppmuntre studentene til å reflektere.

Lager installasjoner for refleksjon

Sånn sett tenker hun det er et godt supplement til det Sit tilbyr. Hun sier de utfyller hverandre godt.

- Jeg ønsker å skape pusterom for å få studentene til å stoppe opp og reflektere over livet. I løpet av semesteret lager jeg forskjellige installasjoner på campus der studentene kan stoppe opp å reflektere i et litt annerledes rom. Ved semesterstart i fjor oppfordret jeg studentene til å dele hva som gav de livskvalitet. I en post-it-labyrint skrev studentene ned det som var viktig og verdifullt for dem. En mulighet til å speile seg i andres liv og tenke de ikke er alene, sier Bolstad.