Foreninger på Gløs har hatt flere innbrudd: - Vi ble møtt av latter fra vakt og service

Linjeforeningene Delta og Ægir har hatt innbrudd på kontorene sine. Vakt og service vedkjenner dårlig håndtering.

Her er kontoret på Realfagsbygget der Linjeforeningen Delta holder til. Dette semesteret har det opplevd to innbrudd.
Publisert Sist oppdatert

Søndag 16. oktober ble det oppdaget innbrudd på kontoret til linjeforeningen for matte og fysikk, Delta, som ligger på Realfagsbygget på Gløshaugen. Samme natt hadde det også vært innbrudd hos linjeforeningen for Havbruksingeniør, Ægir, som ligger på andre siden av gangen.

Det som gjør det enda mer spesielt er at det er andre gang bare dette semesteret det har vært innbrudd hos Delta.

- Det begynte i august med at våre medlemmer oppdaget at noe rart hadde skjedd på kontoret. Det lå skrujern der, skapene våre brutt opp og ting som tilhørte linjeforeningen var stjålet, forteller Viktor Mikalsen, leder for linjeforeningen Delta.

Universitetsavisa kontaktet linjeforeningen etter en intern Facebook-post der linjeforeningslederen uttrykte frustrasjon over situasjonen og hvordan den har blitt håndert av NTNUs ansvarlige for vakt og sikring.

Gjentakende innbrudd fra kjenning av politiet

Foreningen tok først kontakt med dem umiddelbart etter at det første innbruddet ble oppdaget.

- Vi fikk bekreftet at det hadde vært et innbrudd, men fikk også beskjed om at de ikke kunne dele noe info med oss og at vi måtte ringe politiet. Det gjorde vi De kom for å sikre fysiske spor, og fikk opptak fra innbruddet. Etter de fikk treff på fingeravtrykkene kontaktet de oss og opplyste om at linjeforeningens eiendeler var tapt og at saken mot gjerningspersonen ikke kunne tas videre på grunn av spørsmål om tilregnelighet, men de kunne bekrefte det er snakk om en kjenning av politiet, forteller Mikalsen.

Innbrudd nummer to kom mer nylig. Det ble oppdaget igjen fordi det var tydelige spor inne på kontoret.

- Vi kontaktet avdeling for vakt og service på telefon, denne gang rakk heldigvis vekterne å ta gjerningspersonen i øyeblikket. De kontaktet politiet, som kunne opplyse om at det var samme gjerningsperson, sier Mikalsen.

Denne gang ble ikke noe av større verdi stjålet. Men et linjeforeningsmedlem fant siden en forsvunnet nøkkel hengende i et tre i Høyskoleparken.

Etter det andre innbruddet ble de også fortalt at innbrudd på Gløshaugen med samme gjerningsperson i hvert fall går tilbake til 2020 . Men også etter andre innbruddsrunde var det lite informasjon å hente fra NTNUs eiendomsavdeling. På ikke noe punkt hadde de blitt informert om at inved fakultetet nbruddene hadde skjedd, det måtte de selv oppdage og gå og spørre om. Det viste seg også at vakt og service ikke på noe tidspunkt hadde informert om innbruddene til fakultetet, som er de som disponerer lokalene.

- Ved fakultetet ble de mildt sagt overrasket da jeg kunne fortelle om det. De hadde ikke blitt informert om noe politianmeldelse eller noe innbrudd og jeg syntes de var rart at de ikke hadde hørt noe om det. Om de hadde fått informasjon så kunne de utbedret dette så man kunne forhindret at det var så lett å bryte seg inn, i hvert fall andre gang, sier Mikalsen.

- Lite samarbeidsvillig tone

Han sier den dårlige kommunikasjonen og et byråkratisk vanskelig system ved NTNU har gjort det hele til en vanskelig sak for foreningen. Vakt og service har ikke vært til stor hjelp og da han dukket opp på kontoret der ble han møtt med en avvisende mine.

- Da jeg spurte om det var noe tiltak vi kunne gjøre for å trygge kontorene så lo de bare avvisende og snakket om at «vi gjerne skulle levd i en ideell verden uten krig, sult og tyverier». Når dette er et vedvarende og kjent problem, er jeg overrasket over at de møter oss med en så lite samarbeidsvillig tone.

Linjeforeningen hadde forsøkt å kontakte vakt- og sikringstjenesten etter det første innbruddet for å skaffe en mer innbruddsikker dør. Der fikk de ingen tilbakemelding utover at saken ble lukket med at sikkerhetsselskapert Certego ikke fant noen problemer.

- Så snart fakultetet ble informert så fikk de ordnet sånn at vi fikk beslag på døren for å gjøre den vanskeligere å bryte opp, det viste seg at det kunne løses på noen dager, forteller han.

- Opprørt stemning

Ifølge Mikalsen har det vært ganske opprørt stemning blant linjeforeningene over måten det har blitt håndtert på. Universitetsavisa har også vært i kontakt med linjeforeningen Ægir som også hadde innbrudd. De deler Mikalsens opplevelser og misnøyen med den manglende informasjonen og henviser til Delta-lederen.

- Vi mener Byggsikring burde ha kontaktet de som bruker arealene, altså linjeforeningene i disse tilfellene, og ikke minst de som som leier og disponerer lokalene, altså fakultetet. Det er veldig rart at de ikke sier ifra til noen av disse partene om hva som har skjedd, når det er informasjon de sitter på. Det er ikke noe tidspunkt vi har vært i kontakt med dem at de har sagt at det var vi som burde melde inn til fakultet eller gitt oss noen løsning på hvordan vi faktisk kunne utbedre dette når det viste seg å være veldig enkelt, forklarer Mikalsen.

Det synes heller ikke spesielt lyst for foreningen med å få tilbake eller erstattet verdiene som ble stjålet. Da Mikalsen forsøkte å kontakte «NTNU hjelp» for å spørre om det hva noe han kunne gjøre fikk han kun beskjed om at NTNU ikke har forsikringer, slik at foreningen selv må stå ansvarlig for eiendelene de har på kontoret.

Nå har de vært i kontakt med både fakultet og Studenttinget og håper de tar problematikken videre inn på NTNU.

Han vedkjenner at det er svært lett å ta seg inn på campus, men håper at de kan få sikret linjeforeningenes areal i større grad. I mellomtiden oppfordrer han ansatte og medstudenter til å være oppmerksomme når de slipper folk inn på campus, spesielt om de skulle ha med seg brekkjern.

Skal sørge for en faglig vurdering om skifting av dører

Seksjonssjef Irene Dragvik ved teknisk drift svarer følgende i en epost til Universitetsavisa i en epost.

«På generell basis kan jeg si at vi er avhengige av at feil og mangler på bygninger og bygningsdeler blir meldt via e-vaktmester. Da har innmelder mulighet til å følge saken sin og vi ivaretar behovet for sporbarhet og dokumentasjon.

Jeg skal sørge for at det blir tatt en faglig vurdering på om det er fornuftig å skifte dørene til linjeforeningskontorene i arealet det er snakk om i denne konkrete saken.»

- NTNU har mange gamle dører og bygg som er vanskelig å sikre

På nærmere spørsmål om det har vært noen spesiell økning i innbrudd og tyveri svarer Marit Grønning-Moe, fagleder for vakt og service følgende:

- Det er ingen ting som tyder på at det er noen økning i antall innbrudd på campus. Det hender fra tid til annen, og vi har ingen indikasjon på at det er en gjenganger som opererer i våre areal. Vi har heller ikke fått melding om at det har vært noen innom andre steder.

Hun legger til at det jobbes kontinuerlig med sikring men at det er en del gamle dører og bygg som ikke alltid er like lett å sikre. Der det er mangler jobber de med utskifting, men antallet dører på NTNU gjør at det krever tid og ressurser.

Når det gjelder linjeforeningens forespørsler om egen dør svarer hun følgende:

- Etter det jeg kjenner til ble døra sjekket for å se om det var mulig å få til en løsning med midlertidig sikring, som et jernbeslag, inntil dør eventuelt ble byttet. Dette ville ikke sikre døra noe vesentlig bedre enn opprinnelig sikring, så det ble vurdert som en dårlig løsning.

Hun etterspør også at linjeforeningene selv er mer påpasselige med dørene sine.

- For at sikkerheten med tanke på å forhindre innbrudd skal kunne ivaretas er vi avhengig av at leietaker i større grad tar ansvar for eget areal. NTNUs vaktstyrke lukker stadig dørene på linjeforeningskontorene i lås etter at arealene er forlatt av leietaker. I tillegg står disse døren helt åpne i lengre periode sånn at tilfeldige forbipasserende kan se inn og ev. legge merke til om det er verdisaker inne i arealet.

Hun legger til at vakt og service oppfordrer alle til å låse inn verdisaker, helt uavhengig av om man har ny eller gammel dør, ny eller gammel lås. De kan også bistå med å få montert alarm i arealene, koblet opp mot vaktsentralen, som er betjent døgnet rundt.

Marit Grønning-Moe, fagleder for vakt og service sier sakene ikke har blitt håndtert godt fra vakt og service sin side.

- Kjenner meg ikke igjen i latterliggjøring

- Linjeforeningslederen i Delta opplever han ble latterliggjort da han forsøkte å ta opp problemstillingen med dere?

- Jeg kjenner meg ikke igjen i latterliggjøring, men om linjeleder for Delta oppfattet forespørselen på denne måten vil jeg, som leder av vakt og service, beklage dette. Vi jobber daglig med henvendelser på alt mulig og har fokus på at alle henvendelser skal håndteres på en best mulig måte.

Hun sier videre at fakultetet burde vært kontaktet.

- Det er beklagelig at fakultetet ikke har blitt kontaktet i disse tilfellene. Denne tilbakemeldingen tar vi på alvor og vil sørge for at rutinene for denne type varsler blir gjennomgått internt.

- Det er helt tydelig at disse sakene ikke har blitt håndtert på en god måte fra vakt og service sin side, og dette er veldig beklagelig, konkluderer Grønning-Moe.