- Alle studenter med en gründer i magen skal komme til oss

- NTNU skal ha det beste studentinnovasjonsmiljøet i Norge, sier Toril Hernes, prorektor for nyskaping.

Prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril Hernes og Monica Rolfsen som har ledet utvalget.
Prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril Hernes og Monica Rolfsen som har ledet utvalget.
Publisert Sist oppdatert

NTNUs innovasjonsutvalg satte i januar 2022 ned et utvalg for å undersøke hvor godt det jobbes med studentinnovasjon i de tre studiebyene Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Utvalget er ledet av dekan Monica Rolfsen ved Fakultet for økonomi.

Sist uke fikk hun overrakt rapporten fra utvalget som bærer navnet: «Helhetlig økosystem for studentinnovasjon ved NTNU». Rapporten kommer med tiltak og anbefalinger for å gjøre innovasjonsmiljøet enda bedre ved alle NTNUs campuser.

Samfunnsoppdraget

Innovasjon og nyskaping er en viktig del av NTNUs samfunnsoppdrag, og NTNU har som mål å styrke langsiktig samarbeid med etablert næringsliv og offentlig sektor for å bedre næringslivets omstillingsevne.

- NTNU har allerede et svært godt utviklet økosystem i Trondheim, med hovedaktivitet ved Gløshaugen. I dette økosystemet er frivillige studentorganisasjoner sentrale, tett koblet til SFU Engage og NTNUs Entreprenørskole, sier Monica Rolfsen.

Monica Rolfsen har ledet utvalget som har undersøkt studentinnovasjonen i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.
Monica Rolfsen har ledet utvalget som har undersøkt studentinnovasjonen i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Ifølge Rolfsen skjer det også mye bra studentinnovasjon i de andre to studiebyene.

Innovasjonskultur i Ålesund

- Flere av utdanningsprogrammene ved NTNU på Gjøvik inneholder fag med innslag av innovasjon og entreprenørskap. Samtidig er det et stort potensial i å øke engasjementet hos studentene gjennom samarbeid med industri og offentlig sektor, sier Rolfsen.

Dekanen trekker også fram kulturen som er etablert i Ålesund.

- Studentbedriftene i Ålesund som blir etablert gjennom de to bachelorprogrammene, gjør det godt i nasjonale og europeiske konkurranser for studententreprenørskap, og har vunnet flere ganger. Studentbedriftene utgjør en sentral del av entreprenørskapskulturen ved NTNU i Ålesund, og gir ringvirkninger i det lokale økosystemet. Denne kulturen har vært med på å skape omdømmet til NTNU i Ålesund som en campus hvor innovasjon er i sentrum, og hvor studentene gjennom studier og studentfrivillighet er aktive i innovasjon og entreprenørskap.

Ifølge Rolfsen bør det legges til rette for erfaringsutveksling på tvers av campuser, men da er det avgjørende at studentene selv har eierskap og ansvar for prosjektene.

En viktig faktor som utvalget peker på som suksesskriterium, er tilgangen på identitetslokaler for entreprenørskap. Derfor var det ikke tilfeldig at rapporten ble overrakt i «Gruva», Norges største areal for studentinnovasjon.