UiO og NTNU enige om medisinstudenter

Vil samarbeide for å løse samfunnsoppdraget om å utdanne gode leger i Norge.

Siri Forsmo og Hanne Harbo
Publisert Sist oppdatert

I en kronikk i Khrono signert Hanne Flinstad Harbo (UiO), Siri Forsmo (NTNU) og Alice Beathe Andersgaard (Sykehuset Innlandet HF) skriver de tre at de har startet samarbeidet om å utvikle medisinstudiet i Innlandet. 

I september ble det klart at NTNU Gjøvik får medisinstudium, noe som blant annet førte til at UiOs planer om en campus i Innlandet ble satt på vent. 

Selv om også Innlandet Sykehus HF var skeptisk til de nye utfordringene skrev Universitetsavisa allerede i november om at partene var enige om å komme til en løsning

Nå blir dette bekreftet i form av en felles kronikk. 

- Det er NTNU som har fått oppdraget gjennom statsbudsjettet, men UiO som tradisjonelt har vært i den helseregionen, og det er dette en løsning på, sier dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU Siri Forsmo.

- Ny måte å tenke på

Dette innbærer noen utfordringer siden de fire universitetene som har legeutdanning tradisjonelt har fordelt seg etter de regionale helseforetakene i landet.

- Sånn sett blir det en ny måte å tenke på for oss at to universiteter skal være innenfor samme helseforetak. Men det må vi bare finne en form på, fordi det har vi aldri gjort før, sier Forsmo.

- Hva betyr dette for studentene ved NTNU? 

Følg UA på Facebook og Instagram.

- Den direkte betydningen er for det første at vi får flere studieplasser. Det øker fra 155 i dag til 175. Dessuten får vi tre steder (Gjøvik, Ålesund og Levanger) å sende medisinstudenter til etter at de har fullført sine to første år i Trondheim, sier Forsmo til Universitetsavisa.

Til Khrono sier dekan Hanne Flinstad Harbo at UiO ikke har ønsket seg denne løsningen.

— Men når det først er lagt opp på denne måten fra regjeringens side, er det et oppdrag som vi vil løse. Det er vi alle veldig samstemte om, sier Flinstad Harbo til avisen.

Vi ser frem til det videre samarbeidet om vårt felles samfunnsoppdrag om å utdanne gode leger i Norge

Siri Forsmo, Hanne Flinstad Harbo og Alice Beathe Andersgaard.