Samfundets nybygg skal være kult og litt rart

Ved å ta med elementer fra den gamle fasaden håper man å skape en god overgang mellom gammelt og nytt.

Illustrasjon: Eggen arkitekter
Illustrasjon: Eggen arkitekter
Illustrasjon: Eggen arkitekter
Illustrasjon: Eggen arkitekter
Publisert Sist oppdatert

Bildekarusellen over viser flere skisser av hvordan nybygget kan bli.

Onsdag ble forslaget til fasade for nybygg på Studentersamfundet presentert i et digitalt møte med leder Karen Mjør og Ida Midbøe Rognstad fra Eggen arkitekter. På sine nettsider skriver Samfundet at fasadeforslaget som nå er lagt fram, trolig blir det som vil bli presentert for Storsalen 27. april.

Det nye forslaget inkluderer en skjerm av teglstein over de øvre etasjene. Denne vil være semitransparent slik at lys kan slippe både ut og inn. Under presentasjonen sa Rognstad sa at tanken er at det vil bli som «en lampe som tennes når Samfundet våkner til liv».

Åpen og inkluderende - kult, men rart

Nybyggprosessen har tatt inn tilbakemeldinger fra medlemmene underveis, og basert på dette trakk Mjør fram tre hovedpunkter som hadde vært viktig i arbeidet med det nye fasadeforslaget:

  • Den nye fasaden skal være åpen og inkluderende. Fasaden skal kunne «kjennes inviterende både for en frivillig som har bodd på Samfundet i sju år, men og for en ny student som møter Samfundet for første gang». Samtidig understreket Mjør at det her har vært viktig å ikke åpne alt for mye, men bevare noe av den mystikken man finner i den gamle fasaden.
  • Forholdet mellom det nye og det gamle bygget. En av tilbakemeldingene fra medlemmene var et ønske om at de to fasadene i nytt og gammelt bygg skulle snakke bedre sammen. I det nye forslaget har man derfor forsøkt å ta med flere elementer fra fasaden på det gamle bygget over i det nye. Det var også viktig at verken det nye eller det gamle bygget ble underordnet hverandre.
  • Nybygget skal være kult, men gjerne litt rart. Her trakk Mjør fram at det nye bygget ikke må kunne forveksles med eventuelle campusbygninger som måtte dukke opp i samme område, og ha en «wow-faktor». – Det skal vises at dette er Samfundet, sa Mjør.

Også under onsdagens møte var det muligheter for tilbakemeldinger, både i form av spørsmål direkte til arkitekten og samfundetleder og et digitalt skjema.

Avgjøres 27. april

Samfundetleder Karen Mjør sa under presentasjonen at hun personlig liker den nye fasaden, noe hun står fast ved da UA snakker med henne dagen etter. Hun forteller at de har fått god respons etter presentasjonen.

- Av de negative tilbakemeldingene vi har fått, er det som går igjen at man ønsker seg mer av det som finnes fra før.

En av dem som har uttrykt seg kritisk til fasadeforslagene er kunsthistoriker ved NTNU og styreleder i Fortidsminneforeningen Margrethe C. Stang. I en kommentar på facebook skriver hun «Hadde det ikke vært mye mer harmonisk med samme fasadebehandling som på hovedbygget? Tegl er kjempefint, men når det er snakk om tilpasningsarkitektur som skal underordne seg et så til de grader særegent bygg som Samfundet er fasadebehandling en veldig bra måte å skape kontinuitet på. Poenget med tilbygget må vel være å la Michalsens bygg fortsette å skinne og å trekke minst mulig oppmerksomhet til nybygget?»

Med utgangspunkt i at vil måtte være et skille mellom nytt og gammelt bygg, forklarer Mjør at målet er at nybygget skal kunne stå frem i seg selv, og ikke være underordnet det gamle bygget.

- Det skal fremdeles være Samfundet, men også noe nytt og unikt.

Avgjøres 27. april

27. april arrangeres et ekstraordinært samfundsmøte, hvor medlemmene skal stemme over om man skal gå videre med prosjektskisse for nybygg, hvor fasaden er inkludert.

- Det vil kanskje komme mindre endringer i fasaden etter dette - mønstret i teglsteinsskjermen ble nevnt under presentasjonen som et eksempel på dette - men de store linjene vil da bli satt, forklarer Mjør.

Selv om fasaden nå er på plass, mangler fremdeles deler av finansieringen. Prosjektet har allerede fått penger fra Velferdstinget, NTNU, kommunen og andre, men Mjør sier de nå håper nå på 10 millioner fra både fylkeskommunen og kunnskapsdepartementet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.