Ytring

Pussig bråk og pussig leder

Det er underlig hvordan, en nokså lunken og betinget støtte til Jordan Peterson kan føre til så mye bråk, skriver Kristian Gundersen i denne ytringen, som han betimelig signerer «Kristian Gundersen, Majorstua».

Publisert Sist oppdatert

Den inneholdt avgjort ingen spissformuleringer. Men professoren er jo strategisk bannlyst av den ytre identitetspolitiske venstresiden, som synes å ha som strategi å innsnevre Overton-vinduet.

Etter bruduljene er jeg til og med beæret med en leder i Universitetsavisa der man problematiserer at jeg i et intervju ble presentert av Khrono med professortittel. Det ville vært svært unaturlig om jeg skulle ha presisert at det ikke skulle brukes tittel i en sak som denne overfor dette sektorbladet. Tross alt uttaler jeg meg ikke på vegne av min lokale velforening om fotgjengeroverganger i nabolaget.

Dessverre bommer UA-lederen også på hvordan Kierulfutvalget definerer akademiske ytringer. Den akademisk ytringsfriheten omfatter også: «Mer generell opplysning, rådgivning eller debatt om akademiske spørsmål av faglig eller institusjonell art som ikke springer direkte ut av det akademikeren forsker på eller underviser i, men er basert på deres kunnskap om fag og vitenskapelig metode i bred forstand eller på deres erfaringer som akademisk ansatt».

Les rapporten fra Kierulfutvalget her.

Det er alltid de som er uenige med skribenten som kritiserer tittelbruk, så det er en del av debatten selv. For eksempel henvendte daværende leder av NAFKAM seg til min instituttbestyrer da jeg gikk imot Snåsamannen. Jeg hadde ikke publisert om alternativ medisin sa han (som sant var). Problemet er bare at en slik holdning ville gitt dette svært alternativ-vennlige miljøet ved NAFKAM et monopol, og det var etter min mening mye å si om deres vitenskapelighet.

Tilsvarende skriver Embla Imset i sin kanselleringskronikk: «Det samme ønsket om å hjelpe menn som Peterson argumenterer for finner vi tydelig representert i kjønnsstudier, spesielt i fagdisiplinen som omhandler menn og maskulinitet i tillegg til øvrig feministisk teori.» (min uth.). Jeg tror vi andre forskere (inkludert Jordan Peterson) er berettiget til, ut fra vårt kjennskap til vitenskap generelt, å stille spørsmålstegn ved om feministisk teori er vitenskapelig eller ikke, og om den er egnet til å løse menns problemer.

Les også: Skadelige holdninger i norsk akademia.

Både alternativ medisin og kjønnsforskning er kontroversielle områder der generell kritikk utenfra kan være viktig.

For øvrig underviser jeg i kjønnsdifferensiering hos mennesker, og forsker på utviklingsbiologi, uten at jeg mener det er noen forutsetning for å mene noe kvalifisert i disse debattene.

Men bevares hopp over professortittelen og la oss se på argumentene, jeg tror de står seg.

Les også: Professor Kristian Gundersen tar ikke poenget.