Ytring

Professor Kristian Gundersen tar ikke poenget

Jordan Peterson oppfattes i stigende grad som en politisk aktør. Å gi sin støtte til ham i kraft av å være professor bidrar til å svekke akademias omdømme, mener Per Arne Bjørkum.

Jordan Peterson - psykologiprofessor og politisk aktør.
Publisert Sist oppdatert

Gundersen lener seg utelukkende på Kierulf-utvalget, som jeg viste til i en innskutt bisetning, når han fremhever at det juridisk sett ikke er ulovlig på å bruke sin akademiske tittel når man uttaler seg om noe utenfor sitt fagfelt.

At noe er lov, betyr imidlertid ikke at det er fornuftig/riktig å gjøre det. Det ser ikke ut til at Gundersen ser hvilke skader han risikerer å påføre akademia når oppfører seg slik han gjør.

Vi akademikere er nemlig avhengig av at folk - og politikere - har tillit til oss. Historisk har vi hatt det. En av grunnene var at akademikerne var ytterst påpasselige med å holde seg til sitt fagområde. De drev med folkeopplysning, ikke politisk eller ideologisk meningsdannelse.

Når de deltok i samfunnsdebatten, noe bl.a. Albert Einstein gjorde, signerte de som privatpersoner. Det ville unngå at deres faglige konklusjoner skulle bli forsøkt nøytralisert med politiske/ideologiske argumenter. Det skjedde allikevel, noe Einstein fikk erfare, men nå er det blitt vanlig.

Forskere som uttaler seg om det de har faglig greie på, blir i alarmerende grad møtt med skepsis, og til dels kansellering, på grunn av deres politiske ståsted. Dette er spesielt tydelig i USA. Der har respekten for vitenskapen fått seg en knekk, og USA pleier å ligge noen tiår foran oss.

Derfor, når jeg skrev at biolog Gundersen ikke skal signere med sin professortittel når han støtter psykolog Peterson, som oppfattes som en politisk aktør, var det med tanke på akademias omdømme her hjemme. Hva som står eller ikke står i Kierulf-utvalgets rapport, som jeg for øvrig, qua vitenskapsteoretiker, har kritisert, er ikke viktig i denne sammenheng.

I kommentarfeltet har noen lurt på hvorfor jeg, som ikke er klimaforsker, har kritisert IPCC sine fagrapporter (og signert med min professortittel). Det har jeg forklart i et innlegg med tittelen «Hvem har lov til å kritisere arbeidet til klimaforskerne». Det korte svaret er at alle som har dyp kjennskap til den vitenskapelige metoden kan kritisere alle påstander som bygger på den. Jeg er naturviter (geolog). Jeg underviser dessuten i vitenskapsteori ved UiS og NTNU som mine innlegg om avkolonisering er forankret i.