Ytring

«Den valgte organiseringen ble gjort etter ønske fra avdelingens medarbeidere»

Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv svarer her på kritikk frå nåværende og tidligere medarbeidere av hvordan hun har reorganisert avdelingen hun leder.

- Jeg tar på stort alvor at medarbeidere ønsker seg over i annet arbeid, skriver Røv
Publisert Sist oppdatert

Det er riktig som det står i artikkelen at omorganiseringen i Kommunikasjonsavdelingen var en respons på NTNU-organisasjonens ønske om et sterkere tjenestefokus og andre prioriteringer fra avdelingen. Omorganiseringen ble iverksatt fra årsskiftet 2020/2021 etter en omfattende prosess og medvirkning fra alle ansatte og flere runder i Losam. Den valgte organiseringen ble gjort etter ønske fra avdelingens medarbeidere om større autonomi i arbeidet. Både leder og medarbeidere ønsket mer tillitsbasert ledelse og myndiggjorte medarbeidere med stor grad av beslutningsmyndighet.

Siden åremålet til tidligere gruppeledere gikk ut ved det samme årsskiftet som omorganiseringen ble iverksatt, ble det lyst ut etter ny ledelse internt i avdelingen med bistand fra HR. I alt 11 medarbeidere konkurrerte om de nye lederstillingene, som fikk strategisk ansvar og personalansvar som sine hovedoppgaver.

Kommunikasjonsavdelingen har gått fra å være en linje- og fagstyrt avdeling til å jobbe mer på tvers i matrise med fokus på tjenestene vi leverer. Endringen har ikke vært enkel. Jeg har stor forståelse for at dette er en krevende arbeidsform. Vi har lyktes i noen sammenhenger, og ikke i andre. Nå skal vi evaluere omorganiseringen. Det er viktig for å lære av erfaringene som er gjort, og for å se om vi skal justere oss. Evalueringen blir gjennomført i høst av kompetent fagmiljø utenfor avdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen har høy turnover i år. Avdelingen har vært i mer eller mindre kontinuerlig beredskap siden mars 2020 på grunn av pandemien, og vi har også andre hendelser som gjør at avdelingen må mobilisere raskt. Denne situasjonen har både slitt på medarbeiderne og gjort det krevende å få ut gevinstene fra omorganiseringen. Jeg tar på stort alvor at medarbeidere ønsker seg over i annet arbeid. Samtidig registrerer jeg at medarbeidere i Kommunikasjonsavdelingen er sterkt etterspurt andre steder. Vi har sluttsamtale med alle, og årsakene til at folk slutter synes å være sammensatte. Det handler også om årsaker av privat karakter hos hver enkelt, og at arbeidsmarkedet nå åpner nye muligheter for kommunikasjonsfolk.

Trenden er at det er generelt stor mobilitet i arbeidsmarkedet for tiden, og det rammer også oss.