Kommunikasjonssjef NTNU: Fire av 11 søkere unntatt offentlighet

Dette er de som ønsker å bli kommunikasjonssjef ved NTNU.

Kommunikasjonsleder ved IE-fakultetet Margrethe Meyer Bratt, og seniorrådgiver Nina Kotte er interne søkere. Anne Kirkhusmo (t.h.) kommer fra Bane NOR.
Publisert Sist oppdatert

Pressesjef ved Bane NOR, Anne Kirkhusmo, er blant søkerne til stillingen som kommunikasjonssjef ved NTNU. Av 11 søkere har fire fått innvilget anonymitet.

Internt ved NTNU er kommunikasjonsleder ved IE-fakultetet Margrethe Meyer Bratt, og seniorrådgiver Nina Kotte i Kommunikasjonsavdelingen, også å finne på søkerlista.

Samtidig blir stillingen gjort om fra å være kommunikasjonssjef til å bli kommunikasjonsdirektør.

Siv Anniken Røv, som ble tilsatt i stillingen sent i 2018, går av med pensjon i mars neste år.

Kommunikasjonsavdelingen har opplevd en del uro gjennom se siste par årene. I august kunne UA fortelle at fra årsskiftet 2020/21 hadde 13 av 41 medarbeidere sluttet ved avdelingen. Bakgrunnen for uroen var en gjennomgripende reorganisering av virksomheten i avdelingen.

En tid senere ble det kjent at kommunikasjonssjefen før sommeren informerte NTNU-ledelsen at hun ønsket å gå av med pensjon.

Blivende kommunikasjonsdirektør og anonymitet

Søknadsfristen for tillingen gikk ut søndag 27. november. Da Universitetsavisa ba om å få søkerlista neste dag, ble det opplyst at man behøvde ei arbeidsuke til å vurdere om de søkerne som ba søknadene sine unntatt offentlighet, skulle få sine ønsker innvilget.

Mandag formiddag ble lista gjort tilgjengelig. Fire av i alt 11 søkere har fått innvilget ønsket.

- At noen søker en jobb som sjef for kommunikasjon ved landets største universitet - og ber om at ingen får vite om at man har søkt stillingen: Hvilken forståelse for behovet for meroffentlighet kan man lese ut av det?

- Søkere til en stilling som dette har nøyaktig de samme rettigheter til å få sin søknad om unntatt offentlighet vurdert. Og, at vi i den vurderingen legger like stor vekt på kandidatens redegjørelse for hvordan en offentliggjøring av søknad kan påvirke arbeidsmiljø og andre forhold ved nåværende arbeidsplass. Det er vanskelig å få innvilget unntak med en begrunnelse som i hovedsak er at «det blir ubehagelig for meg», uavhengig av hvor stor forståelse vi måtte ha for den vurderingen, svarer direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad.

Da stillingen som kommunikasjonssjef ble utlyst i 2018 fikk 7 av 28 søkere innvilget ønsket om å holde søknadene unntatt offentlighet. Røv var ikke blant dem.

Søkerlista

1 Demetra Ivanova, 30, Arbeidsledig, Trondheim, Kvinne

2 Marthe Børset, 28, Markedsførings-trainee, NTE, Steinkjer, Kvinne

3 Tor Anders Bye 32, Arbeidsledig, Trondheim, Mann

4 Margrethe Meyer Bratt, 41, Kommunikasjonsleder, IE-fakultetet NTNU, Stjørdal

5 Søker unntatt offentlighet, Kvinne

6 Anne Kirkhusmo, 53, Pressesjef, Bane NOR, Oslo, Kvinne

7 Nina Kotte, 52, Seniorrådgiver, NTNU Kommunikasjonsavdelingen, Trondheim, Kvinne

8 Søker unntatt offentlighet, Kvinne

9 Søker unntatt offentlighet, Mann

10 Tore Lyngvær, 51, Journalist, NRK , Kristiansund, Mann

11 Søker unntatt offentlighet, Mann