Kommunikasjonssjefen går av

Etter hva Universitetsavisa erfarer har Siv Anniken Røv besluttet å fratre stillingen som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv kom fra tilsvarende stilling i Trondheim Kommune årsskiftet 2018/19.
Publisert Sist oppdatert

Røv er for tida sjukemeldt. Tidligere organisasjonsdirektør Ida Munkeby er konstituert i jobben i hennes sykefravær. Røv slutter i jobben i mars kommende år, og stillingen som kommunikasjonssjef vil bli lyst ut.

Røv iverksatte en reorganisering av Kommunikasjonsavdelingen vinteren 2020/21. UA berettet i en artikkel i medio august om at forholdsvis mange medarbeidere har sluttet eller tatt ut permisjon i løpet av de siste to årene. En del medarbeidere har stilt seg kritisk til måten reorganiseringen ble gjennomført på. Også kommunikasjonssjefen selv ble utsatt for kritikk for måten hun har ledet avdelingens arbeid på.

I junimøtet i Sentralt samarbeidsutvalg – Sesam – understreket man at den planlagte evalueringen av organiseringen av avdelingen trekker på ekstern kompetanse.

Går av med pensjon

Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad opplyser til UA at Røv informerte ledelsen før sommeren om at hun ønsket å fratre mars 2023 for å gå av med pensjon. Oppsigelsen hennes innebærer at hun slutter i jobben mars kommende år.

Haugstad bekrefter at «en lenge bebudet» evaluering av avdelingens arbeid er under forberedelse og vil bli iverksatt i løpet av 2022.

Røv kom fra jobben som kommunikasjonsdirektør i Trondheim kommune og begynte ved NTNU tidlig i 2019.

Haugstad berømmer henne for jobben hun har gjort.

- Siv Anniken har ledet kommunikasjonsarbeidet ved NTNU i en tid preget av de store utfordringene pandemien utsatte universitetet for, og hun har gjort en formidabel jobb for NTNU, sier OI-direktøren.