Færre studenter enn ventet mistet inntekt grunnet korona

Rundt halvparten av studentene og elevene som søkte og fikk tilleggslån fra Lånekassen under pandemien, har dokumentert at de hadde rett på lånet.

Indikasjon på at pandemiens negative effekter på studenters muligheter på jobb var mindre enn ventet, sier Låneksassen.
Publisert Sist oppdatert

Tilleggslånet på 26.000 kroner var ett av flere koronatiltak i 2020 og 2021. Tilbudet var rettet mot studenter og elever over 18 år som mistet arbeidsinntekt på grunn av koronapandemien.

Dersom man i ettertid har kunnet dokumentere nedgang i inntekt på grunn av pandemien, er en del av lånet blitt omgjort til stipend.

Ifølge Statens lånekasse kom det inn 49.500 søknader i 2020, mens tallet for 2021 var 41.700. Det utgjør henholdsvis 20 og 17 prosent av dem som fikk tilbud om å søke.

Lånekassen har gjennomført kontroll av alle som mottok tilleggslånet. 27.500 (55 prosent) av dem som hadde mottatt lånet i 2020, dokumenterte nedgang i arbeidsinntekt på grunn av pandemien. I fjor var antallet 17.800 (43 prosent).

– Dette indikerer at pandemiens negative effekt på elevers og studenters mulighet til å jobbe ved siden av studiene ble vesentlig mindre dramatisk enn både Lånekassen og elevene og studentene selv fryktet, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.