Korona

Både hjemkommune og studiekommune har ansvar for å vaksinere studentene

I et nytt infobrev skriver FHI at studiekommunen må være forberedt på å tilby vaksine til studenter, men at det er best om studentene får vaksinen i hjemkommunen. – Delt og uklart ansvar er ikke bra, kommenterer vaksinesjef Helge Garåsen i Trondheim kommune.

Studenter bes ta vaksinen på hjemstedet, ikke her: Trondheim kommunes vaksinestasjon på Sluppen.
Publisert

Universitetsavisa skrev i forrige uke at Trondheim kommune opplever Folkehelseinstituttet som noe uklare når det gjelder hvem som har ansvar for vaksinering av studentene.

FHI har sagt at universitetsbyen har ansvaret for å tilby vaksinasjon. Men at det er en fordel om studentene vaksinerer seg på hjemstedet i sommer.

– Vi skjønner at budskapet er litt dobbelt her, sier overlege Preben Aavitsland ved FHI.

Må kunne tilby vaksine til studenter

Nå har FHI sendt ut et informasjonsbrev til kommunene, der de omtaler studentvaksinasjonen.

FHI skriver at det er en fordel om studentene tar imot tilbudet i den kommunen de er folkeregistrert.

«Men samtidig må studiekommunen være forberedt på å tilby vaksine til studenter som oppholder seg i kommunen, og ha ordninger som gjør at disse kan registrere seg», står det i brevet.

FHI vil vurdere om kommuner med mange studenter i forhold til folketall skal kompenseres med flere doser, og kommer tilbake til dette.

«Hovedregelen er at studenter skal motta andre dose der de mottok første dose. Dette vil imidlertid ikke være mulig for alle, men med de estimatene vi har nå vil de fleste kunne tilbys to doser innen semesterstart», skriver FHI.

Det kan bli aktuelt å ha opphentingsvaksinasjon i regi av studenthelsetjenestene til høsten for å fange opp studentene som ikke har fullført vaksinering i løpet av sommeren.

– Utydelig kommunikasjon

Men vaksinesjef Helge Garåsen i Trondheim kommune er ikke fornøyd med informasjonen fra FHI, som ble sendt ut 21. mai.

– Det er intet nytt her med hensyn til studenter. Det er utydelig kommunikasjon, sier Garåsen i en mail til UA.

Han sier Trondheim gjerne vil vaksinere studentene.

– Men hjemkommunen får dosene, og vi jobber nå med å finne en automatisert måte å se hvem av studentene som er vaksinert i hjemkommunen når de kommer tilbake hit slik at studenter ikke skal bli kasteballer i systemet. Delt og uklart ansvar er ikke bra, sier Garåsen.

Også ansvar for utenlandske studenter

Norske studenter som skal til utlandet bør tilbys begge doser før de reiser fra Norge, ifølge brevet fra FHI. Utenlandske studenter som skal studere i Norge over tid har krav på vaksine på lik linje med andre som bor i Norge. Bostedskommunene (altså som regel universitetsbyen) har ansvar for å gi tilbud til denne gruppa, står det i brevet.

Folkehelseinstituttet skal også ha et webinar 27. mai, der de som er ansvarlig for vaksinasjon i kommunene skal kunne stille spørsmål.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.