Skoleeksamen erstattes med hjemmeeksamen

Den økte spredningen av korona den siste tida gjør at NTNU gjør skoleeksamen om til hjemmeeksamen.

- Hvis eksamen hadde vært i dag, hadde vi ansett det for å være forsvarlig å gjennomføre som planlagt, men om fire uker er vi redd for at utviklingen vil gjøre det vanskelig, sier Anne Borg.
- Hvis eksamen hadde vært i dag, hadde vi ansett det for å være forsvarlig å gjennomføre som planlagt, men om fire uker er vi redd for at utviklingen vil gjøre det vanskelig, sier Anne Borg.
Publisert Sist oppdatert

(Artikkelen er oppdatert tirsdag 16:50 med reaksjoner fra ulike fagmijø, deretter 22.30 ).

Det er nå en bekymringsfull smitteutvikling av covid-19 i hele landet, deriblant i Gjøvik og Trondheim. For å sikre at studentene ved NTNU kan gjennomføre eksamen har rektor Anne Borg i dag besluttet at alle skriftlige eksamener med tilsyn («skoleeksamener») gjøres om til hjemmeeksamener.

- Ansatte og studenters helse og sikkerhet har alltid førsteprioritet. Samtidig har studentene krav på å få gjennomført utdannelsen sin. Derfor har vi nå besluttet å ikke gjennomføre skriftlig eksamen med tilsyn, sier NTNUs rektor Anne Borg i en pressemelding.

- Hvis eksamen hadde vært i dag, hadde vi ansett det for å være forsvarlig å gjennomføre som planlagt, men om fire uker er vi redd for at utviklingen vil gjøre det vanskelig. Vi har kommet dit hvor vi hele tiden har visst at vi kunne komme: For å sikre at studentene kan få gjennomført eksamen, er vi nødt til å gjøre denne omleggingen, forklarer rektor.

Eksamensperioden i dette semesteret ved NTNU starter 24.november og varer til 19.desember. Det har vært en betydelig usikkerhet både blant studenter og faglærere omkring gjennomføring av fysisk eksamen. – Det er viktig å fjerne denne usikkerheten, sier Anne Borg. 

Noen få eksamener ved NTNU kan få andre former enn skriftlig hjemmeeksamen. Dette vil studentene få nærmere beskjed om.

- Umulig å holde disse som hjemmeeksamen

Om lag hundre eksamener var planlagt å være simulatorbasert ved NTNU i Ålesund.

– Det er umulig å avholde disse som skriftlig hjemmeeksamen, sier studieprogramleder Arnt Myrheim- Holm med ansvar for bachelor i nautikk.

Myrheim-Holm har akkurat fått vite at det ikke blir skoleeksamen med tilsyn for noen av emnene ved NTNU. Her var alt planlagt, med eksterne sensorer på campus. Nå blir alt helt annerledes.

Arnt Myrheim-Holm er avhengig av å bruke simulatorene under eksamen. Nå må studieprogramlederen finne på noe annet.
Arnt Myrheim-Holm er avhengig av å bruke simulatorene under eksamen. Nå må studieprogramlederen finne på noe annet.

- Vi hadde rigget oss til med eksterne sensorer på campus. Men vi kan ikke simulere en simulering for å si det sånn. Dette blir kinkig, konstaterer han.

100 eksamener

Selv hadde han planlagt simulatorbasert eksamen for et årskull på 40 studenter. Til sammen var det altså rundt 100 eksamener som skulle bruke de maritime simulatorene under eksamen. Ingen av dem kan avholdes nå. Myrheim-Holm antar at det også vil gjelde en rekke praksiseksamener, ved lab-er generelt og innenfor helseutdanningene.

- Vi har tenkt på muligheten for fjernstyring av en simulator, men det blir for krøkkete, ja, helt umulig, sier han.

Nå er dette så ferskt at han ikke har fått diskutert løsninger med noen.

- Den eneste muligheten jeg ser akkurat nå, er at vi setter en sluttkarakter av arbeid gjort underveis, eller utsetter eksamen til det er mulig å avvikle den på campus, sier han.

- Dette får vi til

Ved Institutt for matematiske fag har det hele tida vært et sterkt ønske blant mange faglærere at eksamen dette semesteret skulle foregå som skoleeksamen med tilsyn.

- Nå er usikkerheten borte, det er positivt. Fra et faglig synspunkt er det mange som skulle ønsket skriftlig eksamen under tilsyn, men nå må vi rette oss etter den gjeldende situasjonen i Trondheim, enkelt og greit, sier Petter Andreas Bergh, nestleder for utdanning.

UA forventer en matt, sliten faglærer etter alle rundene som har vært, men Bergh tar situasjonen med fatning og med glimt i øyet.

- Vi har erfaring med dette. Dette skal vi få til. Vi er jo NTNU for svingende. Vi får til alt, sier han humoristisk.

Når det er sagt, mener han at det som kanskje var litt uheldig, var at NTNU ikke planla for det verst tenkelige scenarioet allerede fra august. Men da var stemninga: Nå går vi for skoleeksamen.

- Vi har kanskje hatt noen skylapper og ikke vært god nok til å planlegge.

 Det blir bestått/ikke bestått

At det blir hjemmeeksamen over hele fjøla nå, har noen negative sider, ifølge Bergh.

- Det blir mye bestått/ikke bestått og det er en alvorlig sak. Blir det slik mange semestre på rad, vil det kanskje påvirke opptaket når studentene skal søke videre. Og jukseproblematikken har vi ikke løst.

Rigmor Einan Alnes er førsteamanuensis og studieprogramleder for bachelor i sykepleie.
Rigmor Einan Alnes er førsteamanuensis og studieprogramleder for bachelor i sykepleie.

Bergh sier det var en god del studenter som ønsket skoleeksamen.

- Samtidig setter nok mange studenter pris på at usikkerheten nå er fjernet, sier han til Universitetsavisa.

- Merarbeid

Rigmor Einang Alnes er nestleder for utdanning ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Hun forteller at for dem innebærer avlysning av skoleeksamen merarbeid for emneansvarlig, og for dem som er ansvarlig for eksamen.

- Det blir også en endring for studentene, som var forberedt på skoleeksamen, men det er ikke sikkert at de vil oppleve det som negativt. Noen har gitt uttrykk for at de er redde for å bli smittet, sier Alnes.

Det ligger an til at det ikke blir bestått/ikke bestått på eksamenene. Instituttet prøver å opprettholde bokstavkarakterer.

Annik Magerholm Fet
Annik Magerholm Fet

Det er snakk om eksamen i sykepleie og i medisinske og naturvitenskapelige emner. Nestlederen opplyser at det ikke er alle emner som i utgangspunktet egner seg for hjemmeeksamen.

- For noen er det snakk om å slå opp svaret i ei bok og da er det ikke lett å lage hjemmeeksamen. Men vi må håndtere det. Det får konsekvenser for spørsmål og eksamenssett, sier Rigmor Einang Alnes til UA.

Lite smitte i Ålesund

Ledelsen ved NTNU i Ålesund hadde fått beskjeden om avlysning for et par timer siden, da UA tok kontakt på tampen av arbeidsdagen.

- Vi har forberedt oss og lagt til rette for at dette kunne komme. Nå gjennomfører vi i tråd med planene, sier viserektor Annik Magerholm Fet.

Hun opplyser at også mange i Ålesund hadde planlagt fysisk eksamen, men at de allerede hadde endret til hjemmeeksamen. Som nevnt ovenfor er det også en del eksamener faglærerne ikke ser seg mulighet til å avholde som en digital skriftlig hjemmeeksamen.

Mens Trondheim og Gjøvik har fått melding på melding om smitte de siste ukene, har det ikke vært tegn til smitteoppblomstring i Ålesund.

- Vi har heldigvis unngått det, så sånn sett kunne vi nok ha gjennomført fysiske eksamener slik det var planlagt for enkelte- men vi holder oss selvfølgelig til rektors avgjørelser, sier viserektor Fet.