FUS tar avstand fra koking: -Gir minimalt læringutbytte

I det siste har Universitetsavisa hatt flere oppslag om fenomenet koking ved NTNU.  Siden fenomenet hovedsakelig er knyttet til siv.ing.-studiet, ønsker Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen ved NTNU (FUS) å si hvor vi står i dette spørsmålet og hvordan vi arbeider med det.

Roger Midtstraum (til venstre) er leder for FUS. Nils Rune Bodsberg er sekretær i samme utvalg.
Publisert Sist oppdatert

Aller først ønsker vi å slå fast at FUS tar avstand fra koking. Å kopiere andres arbeid og fremstille det som sitt eget, er uetisk. Med koking mener vi altså ren koking, det vil si ukritisk avskrift eller klipp-og-lim.

Koking er ofte knyttet til øvingene

Vi skiller mellom koking og plagiering. Plagiering er relevant for selvstendige arbeider av en viss «åndshøyde» (som for eksempel semesteroppgaver eller masteroppgaver), mens koking gjerne brukes om enklere arbeider (typisk beregningsorienterte oppgaver med to streker under svaret). 

Koking omtales som regel i sammenheng med obligatoriske øvinger. Disse kjennetegnes ved at:

  • Studentene må få godkjent et visst antall øvinger for å få gå opp til eksamen
  • Alle hjelpemidler er tillatt
  • Øvingene blir ikke karaktersatt og teller generelt ikke med i vurderingen av studentens læringsutbytte

Ett viktig formål med obligatoriske øvinger er å sikre studentenes oppmerksomhet mot faget gjennom hele semesteret, ikke bare under den avsluttende eksamensperioden. Erfaringer fra flere fagmiljøer som har prøvd ut å gjøre øvingene ikke-obligatoriske er at emnet da har lett for å komme i skyggen av andre emner hos studentene og at læringen blir dårligere.

FUS mener derfor at fordelene med obligatoriske øvinger oppveier ulempene med at noen studenter koker.

Læringsutbyttet = null

Koking som beskrevet ovenfor gir tilnærmet null læringsutbytte. FUS ønsker å legge om øvingsoppleggene slik at de i større grad stimulerer til innsats og læring. I oktober ba vi derfor siv.ing.-fakultetene om å ta grep i forbindelse med studieplanene for 2016/17, og vi vet at flere fakulteter tar opp temaet jevnlig og også har gjort konkrete endringer. I november arrangerte FUS et åpent seminar om fremtidens ingeniørutdanning ved NTNU, der flere «kok-uvennlige» øvingsopplegg ble presentert. 

FUS har tro på at holdningene til koking kan endres gjennom langsiktig arbeid, og vi jobber mot dette målet langs flere akser. Vi ønsker en åpen, konstruktiv og nyansert debatt om dette temaet, og vi håper at flere ansatte og studenter deltar, slik Hendseth og Hereide har gjort.

Kok-debatten aktualiserer en strategisk retning som FUS er opptatt av, nemlig at undervisnings­ressursene ved NTNU dreies fra kontroll til veiledning.