Under halvparten av søkerne nådde opp som merittert underviser

16 får utmerkelsen merittert underviser ved NTNU.

Illustrasjonsfoto: Av de 34 som søkte, nådde 16 opp og ble merittert underviser.
Illustrasjonsfoto: Av de 34 som søkte, nådde 16 opp og ble merittert underviser.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 1/12/2022, 09.28 med tall på hvor mange som søkte.

16 undervisere ved NTNU får nå status som merittert underviser. Det kommer fram i en melding lagt ut på Innsida i dag. Avdeling for utdanningskvalitet opplyser at det var 34 søkere ved årets utlysning.

Det er underviserne selv som sender inn søknad om å bli merittert.

Se listen over hvem som oppnådde statusen i bunnen av saken.

Universitetsavisa omtalte tidligere i år at ordningen skulle gjeninnføres etter flere års stopp. NTNU innførte systemet med merittering i 2017 for å anerkjenne og belønne dyktige forelesere. Dette året fikk 9 søkere status som merittert underviser. I 2018 fikk 12 søkere denne statusen.

- Jeg vil gratulere alle nye meritterte undervisere ved NTNU. Jeg er veldig glad for at mange av våre vitenskapelige ansatte er opptatt av utdanning og undervisning. Våre meritterte undervisere vil være viktige i vår kollektive innsats for å videreutvikle utdanningene våre, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan ifølge meldinga lagt ut på NTNUs sider.

Marit Reitan gratulerer. Ordningen har blitt videreutviklet siden den først ble forsøkt i 2017.
Marit Reitan gratulerer. Ordningen har blitt videreutviklet siden den først ble forsøkt i 2017.

Oppnådd status som merittert underviser innebærer økt lønn og en pengepott til enheten der underviser er ansatt.

«Søknadene er fagfellevurdert av to meritterte undervisere og i tillegg har en studentrepresentant lest søknadene med fokus på studentperspektiv. Alle søkere har blitt intervjuet.

Intervju er tatt inn i ordningen for at søkere skal kunne utdype deler av søknaden og gi fagfellene et bedre grunnlag for vurderingen. I tillegg har to eksterne fagfeller med lang erfaring fra meritteringsordninger lest alle søknader og deltatt ved alle intervju for å sørge for at prosessen har vært lik for alle søkere.», skriver NTNU om metoden bak.

Da ordningen skulle evalueres kom det fram flere problemer med ordningen slik den opprinnelig var utformet. Mange opplevde kriteriene som uklare og usikkerheten var stor knyttet til hva ordninga går ut på og hvilke behov den er ment å dekke. Flere av de som fikk avslag omtalte også tilbakemeldingene de fikk i den sammenheng som demotiverende.

- Meritteringsordninga er videreutviklet ut fra tilbakemeldingene i evalueringsrapporten. Det er laget nye kriterier og nye formelle krav til søkerne, sa Marit Reitan da hun snakket om den reviderte ordningen med UA i januar.

Fakta

Disse 16 får tittelen merittert underviser