Valg til NTNUs styre:

Demokrati og ledelse ved NTNU

Styrekandidat Nina Lager Vestberg gjør seg noen tanker om hvorfor interessen er stor for å stille til styrevalg.

Nina Lager Vestberg er en av mange kandidater som som ønsker seg en periode i NTNUs øverste organ.
Nina Lager Vestberg er en av mange kandidater som som ønsker seg en periode i NTNUs øverste organ.
Publisert

Hele 16 kandidater har meldt seg til å fylle de tre plassene for faste vitenskapelige ansatte i NTNU-styret. Det er med andre ord mer enn fem ganger så mange kandidater pr. styreverv som det var kvalifiserte søkere pr. dekan- eller instituttlederstilling ved flere fakulteter og institutter i årets lederutskiftingsrunde.

Dette kan tyde på at langt flere vitenskapelige ansatte motiveres til å påta seg ansvar med et demokratisk mandat i ryggen, og innenfor et bredt kollegium som et styre utgjør, enn til å utøve målstyrt linjeledelse av produksjonsenheter for studie- og publikasjonspoeng i større eller mindre skala. Det kan også være at vitenskapelige ansatte (inkludert styrekandidatene med tidligere erfaring som instituttleder) har innsett at den eneste forumet der man kan utøve virkelig innflytelse ved NTNU er på styrenivå, dvs. over rektor.

Kandidater i styrevalget blir bedt om å identifisere «NTNUs største utfordring». Den store interessen for å stille til styrevalg i denne omgangen, sammenliknet med den labre tilgangen på villige kandidater til ansatte lederstillinger, peker etter min mening på en mulig kandidat til denne betegnelsen. Det er det bestående ledelsessystemet.

Jeg håper at det samme engasjementet vil vise seg i form av høy valgdeltakelse blant fast vitenskapelig ansatte når de digitale urnene åpner den 22. mars. Godt valg!

UA oppfordrer også andre styrekandidater - eller deres tilhengere - til å skrive innlegg og drive valgkamp i våre spalter.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.