Eikrem-avskjed vedtatt i utvalg, har intensjon om å klage

Ansettelsesutvalg konkluderete med at Eikrem hadde brutt to av de fire punktene instillingen skisserte.

Øyvind Eikrem vil klage på vedtaket.
Publisert

Mandag denne uka behandlet ansettelsesutvalget ved SU-fakultetet avskjedssaken mot Øyvind Eikrem. De konkluderte med at det er grunn til å avskjedige Eikrem ettersom det er «overveiende sannsynlig» at han sto bak den tidligere omtalte Facebook-kontoen der de mente det utvilsomt ble framsatt hatefulle ytringer. I tillegg viser de til grovt pliktbrudd ved at Eikrem ved flere andledninger har kommet med alvorlige anklager mot kollegaer.

Det var Khrono som først omtalte saken.

I instillingen om avskjed som utvalget skulle behandle var det to punkter fra statsansatteloven de valgte å ikke ta stilling til. Dette er § 26, altså punktet om avskjedigelse bokstavene a og c.

Brudd på to av fire punkter.

Instillingen hevdet Eikrem hadde brutt alle fire. I utvalget konkluderte de med brudd på b. og d. Altså at han «grovt har krenket sine tjenesteplikter» og «ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten».

Les også: NTNU vil avskjedige Eikrem: - Jeg skal slåss hele veien.

Der det ikke ble konkludert er at han har vist «grov uforstand i tjenesten» og «på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter».

Eikrem har hele tiden hevdet at han ikke står bak Facebook-siden. Og sier at de heller ikke nå har knyttet ytringene til han. Når det gjelder konflikter med kollegaer og studenter ble det her vist til to eposter. En hvor han anklager to navngitte kollegaer for å ha stjålet en pc. Noe utvalget ifølge Khrono sier et brudd på arbeidsmiljøloven. I den andre eposten skal Eikrem ha anklagd instituttledelsen for å manipulere studenter mot han. Dette sier utvalget er uriktig og et brudd på lojalitetsplikten.

Feil i fakta og jus

Universitetsavisa har kontaktet Eikrem som forteller at han vil påklage vedtaket. Han sier:

«Det er feil på faktum og på jussen. Alt dette vil bli behandlet av Forskerforbundets advokat på riktig måte. Ut over dette har jeg ingen kommentar.»

Ansettelsesutvalget har sagt at all kommunikasjon går gjennom Dekan ved SU, Tine Arntzen Hestbek. Det har ikke lyktes Universitetsavisa å få kontakt med Hestbek.

Les hele Universitetsavisas dekning på denne siden.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.