NTNU vil avskjedige Eikrem

- Jeg skal slåss hele veien

Eikrem til Universitetsavisa: - Dette er sjokkerende.

NTNU har besluttet å avskjedige Øyvind Eikrem.
NTNU har besluttet å avskjedige Øyvind Eikrem.
Publisert Sist oppdatert

NTNU har besluttet å gå til avskjedigelse av Øyvind Eikrem. Saken kommer opp for tilsettingsrådet ved SU-fakultetet kommende torsdag. Om beslutningen stadfestes her vil Eikrem anke. Om anken ikke tas til følge, kommer han til å klage saken inn til styret ved NTNU.

Avskjedigelse er det strengeste virkemidlet man har som arbeidsgiver. NTNU har aldri tidligere anvendt dette virkemidlet. Det er svært sjeldent at avskjedigelse tas i bruk ved norske universiteter. De mest profilerte tilfellene i nyere tid er UiOs avskjedigelse av professor Arnved Nedkvitne og Universitetet i Stavangers avskjedigelse av professor Nils Rune Langeland.

LES OGSÅ: - Universitetsansatte har like mye ytringsfrihet som andre

Påstår utilbørlig opptreden

- Jeg har fått sparken på grått papir, kommenterer Eikrem overfor Universitetsavisa.

Etter hva Universitetsavisa erfarer har NTNU vurdert om det holdt å gå til oppsigelse. Vurderingen er at saken er for alvorlig til det. Det anføres at Eikrem skal ha opptrådt utilbørlig overfor kolleger. Dessuten har Eikrem sagt klart og tydelig at han ikke har tillit til ledelsens representanter, det har gjort at man ikke har fått i stand et konstruktivt samarbeid. Det hevdes også at han har opptrådt illojalt.

NTNU mener også at Øyvind Eikrem opptrer på en måte som skader studentenes læringsmiljø. Disse forholdene tatt i betraktning, er avskjedigelse etter arbeidsgivers oppfatning en passende reaksjon.- De påstår at jeg har vært slem mot sjefene mine og folk omkring meg på jobben. Dette gjør de, uten å ha gitt meg mulighet til kontradiksjon, sier Eikrem.

- Har du oppført deg utilbørlig mot kolleger eller leder?

- Selvsagt ikke. Dette er en ren hevnaksjon fra SU-ledelsen for mine uttalelser til Resett for tre år siden. Alt annet er spillfekteri.

Eikrem konstaterer at han har opptrådt kritisk mot sine ledere.

- Skal sloss hele veien

- Men når ble det en majestetsfornærmelse å være kritisk til ledelsen ved NTNU? Det som derimot beviselig er tilfelle, er at mine ledere har opptrådt utilbørlig overfor meg. En leder mottok en korreks for dette for et par år siden, og måtte be om unnskyldning, sier han.

- Kommer du til å ta avskjedigelsen til følge?

- Jeg kommer til å sloss for jobben min, hele veien. Aldri før har NTNU gitt noen sparken på et politisk grunnlag. Dette skal de ikke få lov til, slår Øyvind Eikrem fast.

Avskjedigelse er det strengeste alternativet en arbeidsgiver kan bruke når de skal si opp en person. Det innebærer blant annet at den ansatte må gå på dagen.

Universitetsavisa har kontaktet dekan Tine Arntzen Hestbek og bedt henne kommentere NTNUs avgjørelse.

- Vi har ingen kommentar på dette tidspunktet, svarer hun.

«Grov uforstand»

Ifølge statsansatteloven kan en ansatt avskjediges når vedkommende

a) har vist grov uforstand i tjenesten

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Avskjedigelse som virkemiddel anvendes svært sjeldent. Bare noen få vitenskapelig ansatte har tidligere blir avskjediget ved et universitet i Norge. Det opplyser professor i historie ved Universitetet i Oslo, John Peter Collett.

Det spesielle med denne saken er at det blant annet dreier seg om mulige hatefulle ytringer framsatt av Eikrem som privatperson.

- Det vil være noe ganske nytt å gå til avskjedssak på et slikt grunnlag. Det har aldri forekommet før, sier Collett til NRK.

Les Universitetsavisas saker om Eikrem-saken på denne samlesida.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.