Mener to prorektorer er nok: - Når resten av NTNU kutter, burde rektoratet også

Styreleder i Forskerforbundet NTNU, Patric Wallin, mener at NTNU burde fokusere på kjerneoppgavene sine og ikke ha en ny prorektor for samfunnsansvar og formidling.

Leder i Forskerforbundet NTNU Patric Wallin mener man er nødt til å rendyrke universitetets kjerneoppgaver, utdanning og forskning i tiden framover.
Publisert Sist oppdatert

Første punkt på styremøtet onsdag morgen er endringer i prorektorporteføljen. Prorektorene, som er rektors nestledere har tidligere vært tre, med ansvar for hvert sitt felt: utdanning, forskning og formidling, og nyskaping.

I styrepapirene foreslås det å fjerne prorektor for nyskaping, og heller ha en prorektor for samfunnsansvar og formidling.

- Det burde være tilstrekkelig med to prorektorer, mener leder i Forskerforbundet NTNU Patric Wallin.

 Forslaget fra rektor om tre prorektorer med det overnevnte ansvaret ble vedtatt på styremøtet 15. mai. Se oppdatering i bunnen av saken.

Fakta

Dette skal den nye prorektoren ha ansvar for

  • Tverrgående samfunnsoppdrag og utviklingsoppgaver på vegne av Rektor, herunder å bidra til at bærekraftig utvikling integreres i forskning og utdanning og NTNUs egen organisasjon og virksomhet. 
  • Ansvar for institusjonelle næringslivsavtaler. 
  • Nasjonal og regional samfunnskontakt med særlig ansvar for Trondheim/Trøndelag, herunder campusutvikling i Trondheim.
  • Formidling av resultater fra forskning og faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid, allmenrettet og brukerrettet formidling. 
  • Oppfølging av NTNUs språkpolitikk og samfunnsansvar for norsk fagspråk idra til samfunnsdebatten om aktuelle tema og etiske problemstillinger.

Rendyrke kjerneoppgavene

Den nye prorektoren for samfunnsansvar og formidling skal blant annet ha et særlig ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt og til å belyse etiske problemstillinger i tiden.

Et av argumentene for tre prorektorer har vært at det samlet sett blir for mange oppgaver for kun to.

Wallin er uenig og mener at både at innovasjon, samfunnsansvar og formidling heller burde ses på som et resultat av forskning og undervisning enn et eget område.

- Det blir viktigere å rendyrke kjerneoppgavene. Dette er et spørsmål om hva NTNU skal fokusere på i tiden framover.

 Er det ikke bra at NTNU har en prorektor som har spesifikt ansvar for formidling og samfunn for å sørge for at det blir prioritert?

- Jeg er usikker på om det hjelper å ha en egen prorektor. Alt dette er såpass integrerte del av kjerneoppgavene våre, som er utdanning og forskning. Vi er nødt til å se det i sammenheng med det vi gjør til vanlig, det vil gjøre oss gode på det. Måten NTNU bidrar til innovasjon og samfunnsutvikling er gjennom forskning og utdanning, poengterer Wallin.

Mindre finansiering

Wallin mener også at det er et sentralt poeng at rektoratet burde endre seg i likhet med resten av organisasjonen.

- Noen ting må vi si nei til nå som finansieringen går ned. Nå foregår det instituttsammenslåinger over hele NTNU for å spare penger. Burde vi ikke da tenke i samme baner på rektor-nivået?

Slo ned argumentet om finansiering

Styret var ikke enig med Wallin og valgte å gå for tilrådningen som lå på bordet i forkant. NTNU får altså en prorektor for samfunnsansvar og formidling.

Professor og styremedlem Aksel Tjora var den første av styremedlemmene som tok ordet, som adresserte problemstillingen Patric Wallin hadde tatt opp i forkant av møtet. Men Tjora synes ideen om at den tredje prorektoren har dette området som spesialansvar, er en god ide.

Aksel Tjora, styremøte 7. mars 2024
Styremedlem Aksel Tjora stilte seg bak forslaget om ny tredje prorektor.

Konstituert rektor Tor Grande kommenterte forslaget om å redusere antallet prorektorer med å vise til at siden NTNU opererer med enhetlig ledelse, er stabens størrelse under rektoratet gitt. 

- Om man reduserer antall prorektorer vil ikke det påvirke antall årsverk her, ifølge Grande.

Følg UA på Facebook og Instagram.