ANSETTELSE AV NY REKTOR

Nå er stillingsannonsen til ny rektor ute

NTNU søker etter en rektor med god forståelse for universitetes særpreg og betydning av akademisk frihet, i stillingsannonsen til ny rektor. 

Hvem skal sitte ved enden av bordet, på rektors plass under styremøtene i fremtiden? Her ser vi styreleder Remi Eriksen og konstituert rektor Tor Grande på et tidligere styremøte.
Publisert

Stillingsannonsen til ny rektor ved NTNU ble nylig publisert. I annonsen vektlegges egenskaper som «stor takhøyde», kjennskap til akademisk frihet‚ og en som støtter opp for å få et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Se hele stillingsannonsen her 

Etter at den forrige rektoren, Anne Borg, gikk på dagen 15. desember i fjor har Tor Grande vært konstituert rektor. Nå søker NTNU etter en ny rektor som kan sitte frem til 31.juli 2029. 

På styremøtet 15.mai skal det avgjøres når vedkommende skal tiltre i stillingen.

Disse kvalifikasjonskravene finner man i stillingsannonsen

  • Velrenommert og høy vitenskapelig kompetanse som professor
  • Gode resultater fra ledelse av større kunnskapsorganisasjoner i UH-sektoren
  • God organisasjonsforståelse og kompetanse til å lede utviklingen av både forskning og utdanning
  • Evne til å tilrettelegge for at de administrative og tekniske tjenestene er tilpasset kjernevirksomheten
  • Evner å være en synlig aktør og promotere NTNU og sektoren i den offentlige debatten internasjonalt, nasjonalt og regionalt - og å være synlig ved NTNUs tre campuser
  • Erfaring fra å bygge kultur for samarbeid både tverrfaglig og geografisk i organisasjonen
  • Kunnskap om og erfaring fra likestillings- og mangfolds-arbeid
  • Meget gode språklige ferdigheter, muntlig og skriftlig, på skandinavisk og engelsk

Av personlige egenskaper søker man etter en utviklingsorientert leder med god gjennomføringskraft og gode strategiske egenskaper. 

Lederstilen bør være motiverende og samlende, preget av samarbeid, medvirkning og dialog. I tillegg bør den nye rektoren ha gode kommunikasjonsferdigheter og være en dyktig relasjonsbygger med evne til å bygge tillit og nettverk internt, regionalt og internasjonalt. 

Disse skal sitte i innstillingsutvalget

Det er nå bestemt hvem som skal sitte i innstillingsutvalget. Utvalget skal bistå i rekruttering og utvelgelse av ny rektor og består av to medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene, én studentrepresentant, to styrerepresentanter og styreleder Remi Eriksen ved NTNU. Kjersti Møller og Ingrid B. Utne skal være de to styrerepresentantene som skal sitte i utvalget. 

De to medlemmene fra arbeidstakerorganisasjonene vil være Eirin Marie Skjøndal Bar (Akademikerne/Tekna) med vara Patric Wallin (Forskerforbundet) og Thomas Ferstad (LO/NTL) med vara Morten Mørch (YS/Parat). Studentrepresentanten vil være Didrik Nohre Lønvik. 

 

 

Følg UA på Facebook og Instagram.