Svein Stølen: Derfor har vi valgt rektor ved UiO

Rektor Svein Stølen ved UiO mener det med tilsatt rektor er en fare for at man ansetter rektorer med begrenset forståelse av forskningsprosessen og faglig bredde ved universitetet. 

Rektor Svein Stølen sier en valgkamp basert på valgplattform gjør det mulig å holde ledere ansvarlig. Her avbildet under en pressekonferanse om akademisk ytringsfrihet i 2022
Publisert Sist oppdatert

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er valgt til jobben til han gjør, og ikke ansatt. Og nettopp debatten om valgt eller ansatt rektor ønsker  NTL å løfte, nå som NTNU skal finne en etterfølger til Anne Borg. 

UA har spurt Stølen om han vil si noe om fordeler og ulemper ved UiOs ordning.

- Valgt versus tilsatt rektor har vært en problemstilling som har vært diskutert ved gjentatte anledninger, også ved UiO, sier Stølen.

- Er du enig i NTLs synspunkt om at en valgt rektor føler sterk lojalitet til sine ansatte, og at akademisk frihet kan stå sterkere med denne ordningen?

- Jeg forstår at spørsmålet stilles. En tilsatt rektor tilsettes av og svarer til et styre med en regjeringsoppnevnt styreleder. Styret har ansvar for at rektor virkelig får det ansvaret og den myndigheten hen må ha, men kan fort agere på en måte som reduserer rektors stemme. 

Ville ikke følt mindre lojalitet

Samtidig sier han at han personlig ikke ville følt mindre lojalitet til ansatte om han hadde vært tilsatt. 

- Jeg ville heller ikke agert på noen annen måte i forhold til akademisk frihet, sier Stølen.

Han understreker at når han kommenterer denne saken så er det ikke som en kommentar til Anne Borg.

- Jeg kjenner henne som en meget sterk fagperson og leder som resolutt har tatt konsekvensen av sitt feiltrinn.

Kan holde lederne ansvarlig

- Hva er fordelene med valgt rektor?

- En betydelig fordel er valgkamp basert på en valgplattform. Det gjør det mulig å holde ledere ansvarlig. Videre er valget i realiteten et valg av et team, som ideelt kan samhandle effektivt fra dag én. 

- Og ulempene?

 - Valg slik det foregår ved UiO har noen utfordringer i forhold til tilfang av kandidater, og sikring av at de som stiller til valg har evne og kompetanse til å lede institusjonen. Det kan sikres med andre typer valgordninger, sier Stølen.

Han mener tilsatt rektor har andre utfordringer.

- For eksempel hva slags kompetanse styret vil vektlegge ved tilsetting, når styreleder er oppnevnt av regjeringen og kanskje har begrenset erfaring med universitetet som institusjon. Det er en reell fare for at man tilsetter rektorer med begrenset erfaring med og forståelse av forskningsprosessen, eller begrenset forståelse av hva universitets faglige bredde betyr. 

Viktig for UiO

Han tilføyer at det er både fordeler og ulemper, men at forskning slik han forstår det, ikke ser ut til å vise vesentlige forskjeller mellom institusjoner med valgt versus tilsatt leder.

- Hvor viktig er det for UiO å ha valgt rektor?

- Jeg mener det er viktig. 

Følg UA på Facebook og Instagram.