Tor Grande blir ny rektor ved NTNU

Nå er det klart at han får rektorjobben fast fram til 2029. Vedtaket ble fattet med ni mot to stemmer. Mindretallet stemte for Jan Gulliksen som rektor.

Styremøte 15. mai 2024 Remi Eriksen Tor Grande
Grande under dagens styremøte ved NTNU. Nå er det klart at han får sitte i rektorstolen under mange flere framover.
Publisert Sist oppdatert

«NTNU-styret har fattet et vedtak med 9 mot 2 stemmer om å tilby Tor Grande stillingen som rektor ved NTNU.»

Det får UA opplyst at er ordlyden i styres vedtak.

Tor Grande har blitt tilbudt stillingen som ny rektor ved NTNU. Det ble klart etter et lukket styremøte der medlemmene av NTNU-styret ga Grande sin tillit som rektor.

Han blir ansatt i et åremål som varer til 31.juli 2029.

Har vært konstituert

Det var i utgangspunktet hemmelighet rundt hvem som var innstilt på topp til møtet. Både Khrono og Universitetsavisa erfarte i forkant at det var Grande som var innstilt som nummer én.

Grande har vært konstituert rektor siden 15. desember i fjor. Da tok han over stillingen etter nok en lukket behandling i styret, etter Anne Borg hadde annonsert at hun gikk av som rektor.

Det var i alt ti som stilte til stillingen som rektor. Det var fire av disse som ble med videre til andre intervjurunde. KTH-professor Jan Gulliksen var fra det UA erfarte på forhånd innstilt som nummer to på lista.

Grande møtte de to andre interne NTNU-kandiatene dekan Monica Rolfsen og dekan Øyvind Gregersen i en serie rektordebatter i regi av UA.

Tydelig og synlig

Tor Grande kommer fra Trondheim. Han har arbeidet ved NTH/NTNU siden 1994, og har også vært postdoktor ved Arizona State University i USA. Siden 2021 har han sittet i NTNUs øverste ledergruppe, som prorektor for forskning og formidling.

Han lover å bli en tydelig og synlig rektor;

- NTNU har et spesielt samfunnsansvar. Vi har ressurser og en bredde i vår kompetanse som gjør at vi kan bidra til å løse mange av tidens store utfordringer. Derfor er dette den mest spennende lederjobben i UH-sektoren i Norge, og jeg takker for tilliten fra styret, sier Grande.

Tor Grande møtte pressen rett etter ansettelsen ble klar.

Tenkt mye på dette

Grande annonserte allerede i januar at han ville stille til den faste stillingen. Da svarte han dette på hva han ville få til med stillingen:

- Det spørsmålet har jeg brukt tid på – med tanke på både kort og litt lengre sikt. Kort sikt: Vi har fått en klar bestilling fra styret, som er å se på samarbeidet med arbeidslivet. Vi skal gå gjennom avtalene for å sikre institusjonell uavhengighet. Som jeg sa i intervju før jul, er akademisk ytringsfrihet for våre vitenskapelige ansatte fundert på akademisk frihet, sier han.

Styreleder ved NTNU, Remi Eriksen, fremhever i pressemeldingen at det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen og hard konkurranse;

- Interessen fra sterke interne og eksterne søkere sier noe om den høye statusen NTNU har. For styret har det vært et privilegium å kunne velge blant så dyktige kandidater. Jeg er trygg på at vi i Tor Grande har funnet den riktige kapteinen på flaggskipet NTNU, sier styrelederen.

Under pressekonferansen sier Eriksen at man ikke vil referere fra diskusjonen bak lukkede dører. Den samtalen må gå fritt, sier styrelederen.

- NTNU største og viktigste universitet

- Det er et stort privilegium å få fortsette, nå som fast rektor, for landets største og viktigste universitet, sa Tor Grande da han tok ordet på pressekonferansen etter styremøtet onsdag.

- Norge trenger våre kandidater, ikke minst for å gjennomføre det grønne skiftet. NTNU har et tungt samfunnsoppdrag. Én prosent av Norges befolkning studerer, eller er ansatt, ved NTNU. Det forplikter.

Grande framholdt avslutningsvis at å være rektor er et teamarbeid, å lede universitetet er noe som gjøres i samarbeid med dekaner og instituttledere.

- Så er det mange som lurer på hvilken rektor jeg vil bli, sammenliknet med mine forgjengere. Jeg kommer til å finne min egen vei. Jeg vil være synlig både internt og eksternt, sa han. 

Tøff?

Mange lurer på om jeg vet mye om utdanningsoppdraget, sa tidligere forskningsrektor for forskning. Han forsikret at han kommer til å følge arbeidet med undervisningsporteføljen tett.

- Så vil jeg framheve at NTNU har en unik profil, med en naturvitenskapelig og teknologisk hovedprofil, samtidig med faglig tunge miljø innen samfunnsvitenskapene og humaniora.

 - Hvor tøff kommer du til å være overfor statsminister og fagstatsråder når kampen om ressurser tetner til?

- Det er viktig at rektor er tydelig overfor ansvarlige myndigheter når det kommer til resurstildeling. Om det innebærer å være tøff, som du sier, eller å være tydelig og redelig, får vi se, svarte Grande.

Åpen - og lukket

Under pressekonferansen ble også styreleder Remi Eriksen utfordret på at NTNU gang på gang har forsøkt å unnlate deler av prosessen fra offentligheten. 

Remi Eriksen sier at NTNU i ansettelsesprosessen har vært åpen der de mente det var riktig og lukket der de mente det var nødvenig.

- Vi har vært åpen om prosessen, men vært lukket om diskusjonene som har gått, svarte Eriksen.

- Felles klagenemnd har flere ganger sagt at det var feil å unnlate prosessen fra offentlighet og sagt at stillingen er såpass viktig at prosessen burde være mer offentlig. Har dere ikke vært for strenge her?

- Man har hatt ulike lover som har stått mot hverandre, og her har Felles klagenemd latt offentlighetsloven veie tyngst. Det tar vi til etterretning, sa han avslutningsvis.

Følg UA på Facebook og Instagram.