Avslo forslag til minnelig løsning i Eikrem-saken

Torsdag ble siste forslag på en løsning i Eikrem-saken avslått av Rektor. Om knappe to uker skal styret avgjøre førsteamanuensens fremtid ved NTNU.

I svaret til Øyvind Eikrem på siste forslag til minnelig løsning står det at Rektor har avgjort at saken skal opp for NTNU-styret.
Publisert Sist oppdatert

Når NTNU-styret møtes 2. desember er avskjedigelsen av førsteamanuensis Øyvind Eikrem på listen over saker styret skal fatte vedtak i.

Etter det Universitetsavisa erfarer har Eikrem og hans advokat i forkant av styremøtet vært i forhandlinger om en mulig minnelig løsning som inkluderer bytte av institutt for Eikrem. Initiativet til møtet skal ha kommet fra konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro.

I møtet skal Tobro ha bedt Eikrem og hans advokat om å komme med et forslag til løsning, noe som ble levert til den konstituerte organisasjonsdirektøren i starten av november.

Omtrent to uker senere , torsdag 18.november, skal Eikrem ha fått svar på forslaget. Der sto det etter det Universitetsavisa erfarer at Rektor har vurdert saken og konkludert med at den skal fremmes for styret.

Konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro bekrefter at det har vært et møte mellom partene, men vil ikke kommentere dette utover det følgende:

- I slike saker er det vanlig praksis å ha et møte med klager under saksforberedelsene hvor klager kan legge frem sitt syn på saken, sier Tobro.

LES OGSÅ: NTNU har brukt tre millioner på advokater i Eikrem-saken

Ekstern juridisk rådgiver

Under styremøtet vil Eikrem og hans advokat få mulighet til å legge frem sitt syn, men de får ikke være til stede under den påfølgende behandlingen av saken, som går for lukkede dører.

I en intern melding har NTNU tidligere opplyst at saksbehandlingen vil skje ei henhold til prosedyrene NTNU følger i klagesaker, og at det på grunn av den store dokumentmengden i saken er hentet inn en ny ekstern juridisk rådgiver fra firmaet Hjort DA.

NTNU har også tidligere presisert at de som har forberedt saken på vegne av Rektor ikke tidligere har vært involvert i behandlingen i ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, eller i tidligere faser av saken.

Avskjedigelsen

Det var 10.juni at Universitetsavisa kunne melde at NTNU hadde besluttet å gå til avskjedigelse av Eikrem, med bakgrunn i den langvarige konflikten ved Institutt for sosialt arbeid hvor Eikrem er ansatt.

I innstillingen anførte NTNU at Eikrem skal ha opptrådt utilbørlig overfor kolleger, sagt klart tydelig at han ikke har tillit til ledelsens representanter, samt ha opptrådt illojalt. I tillegg mener universitetet at førsteamanuensen opptrer på en måte som skader studentenes læringsmiljø.

I klagen som ble sendt på vedtaket i ansettelsesutvalget går Eikrems advokat Christoffer Hjelde i rette med samtlige punkter i avskjedigelsesgrunnlaget. Blant Hjeldes argumenter er at «overveiende sannsynlighet» ikke er nok til å konkludere i spørsmålet om hvem det var som sto bak en Facebook-konto hvor rasistisk innhold ble fremmet.