NTNU har brukt tre millioner på advokater i Eikrem-saken hittil, sluttstrek er ikke satt

– Jeg kjenner ikke til at vi har brukt ressurser i et tilsvarende omfang på noen annen personalsak ved NTNU, sier konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro. Og det er ennå ikke satt sluttstrek for utgiftene.

Konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro forteller at tre millioner er brukt det siste halvannet året på Eikrem-saken.
Publisert Sist oppdatert

Konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro ved NTNU opplyser om at NTNU hittil har betalt 3, 01 millioner kroner til eksterne advokater i forbindelse med personalsaken mot Øyvind Eikrem.

Dette gjelder arbeid som jurister har gjort for NTNU siste halvannet år, altså etter at Filter Nyheter publiserte en artikkel om at Eikrem sto bak en Facebook-konto der det var publisert fremmedfiendtlige ytringer.

Av de tre millionene er 1, 42 millioner fakturert av Simonsen Vogt Wiig og 1, 59 millioner av Arntzen de Besche.

– Tallene er beheftet med noe usikkerhet da vi ikke har hatt kapasitet til å foreta en detaljert gjennomgang. Dette vil kreve mye arbeid, opplyser Tobro.

Det juridiske arbeidet inkluderer undersøkelsen av om Eikrem hadde publisert fremmedfiendtlige ytringer på Facebook, og bistand i flere varslingssaker og andre saker, ifølge NTNU.

LES OGSÅ: MENER EIKREM MÅ HOLDES ANSVARLIG

Det kommer flere regninger

NTNU tar forbehold om at de tre millionene er foreløpige utgifter og påpeker at saken fortsatt pågår. Firmaet Hjort DA er hentet inn som ny ekstern juridisk rådgiver for å sikre en uavhengig vurdering av saken før behandlingen i NTNUs styre. Utgiftene til dette firmaet inngår ikke i regnskapet.

LES OGSÅ: EIKREM-SAKEN KOMMER OPP I DESEMBER

– Det er vanskelig å anslå hvor stor regningen til Hjort DA vil bli, sier Roar Tobro.

I tillegg kommer utgifter NTNU har og har hatt til bruk av interne ressurser i saken. UA har bedt om å få en oversikt over dette, men har fått beskjed om at det er umulig å skaffe. Dette fordi NTNU ikke har noen oversikt over hvor mange timer som medgår i den enkelte sak.

HR-sjef Arne Hestnes estimerte i UA i fjor at NTNU brukte tilnærmet en hel stilling på alene på konflikten ved Institutt for sosialt arbeid (ISA), der Eikrem er ansatt.

Vil lage samlet oversikt

Roar Tobro sier at det vil bli laget en samlet oversikt over utgiftene etter at styret har behandlet saken.

Beløpet er helt klart høyt

Roar Tobro

- Denne saken har krevd så mye ressurser over lang tid at vi både ønsker og ser det som naturlig å få oversikt over kostnadene, sier Tobro.

– Hva tenker du om at en personalsak koster NTNU tre-fire millioner kroner?

– Beløpet er helt klart høyt. Det skyldes først og fremst at dette er en spesiell og kompleks sak. I tillegg til selve avskjedssaken har Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for sosialt arbeid og HR- og HMS-avdelingen de siste årene måttet håndtere en rekke andre klager, varsler og innsynsbegjæringer som også inngår i saken. Vi har vært nødt til å leie inn ekstern bistand både av kapasitetsgrunner og fordi saken er juridisk krevende, sier Tobro.

– Har NTNU noensinne brukt så mye på en personalsak før, såvidt du vet?

– Jeg kjenner ikke til at vi har brukt ressurser i et tilsvarende omfang på noen annen personalsak ved NTNU.

Ville først ikke gi ut opplysningene

UA fikk først avslag på forespørselen om å få innsyn i de eksterne advokatutgiftene NTNU har hatt i personalsaken vedrørende Øyvind Eikrem. Dette ble begrunnet med at det var for krevende å gå gjennom alle fakturaene manuelt.

Etter at UA klaget på avslaget har NTNU likevel bestemt seg for å gå gjennom de foreløpige utgiftene, og å gi UA innsyn i konklusjonen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.