Over halve UH-Norge har ikke planer for likestilling

Over halvparten av landets universiteter og høgskoler ser ut til å mangle likestillingsplaner. Dermed er det mange som ikke kan gjøre rede for dette arbeidet, slik de er forpliktet til.
Følges nøye. I sommer samlet NTNU og Kif-komitéen UH-toppene til en konferanse om likestilling og mangfold i omstillingsprosesser. At NTNU krever dokumentert likestillingskompetanse i de mange utlysningene av lederstillinger i høst, oppfattes å være et direkte resultat av konferansen. Arkiv.  
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Følges nøye. I sommer samlet NTNU og Kif-komitéen UH-toppene til en konferanse om likestilling og mangfold i omstillingsprosesser. At NTNU krever dokumentert likestillingskompetanse i de mange utlysningene av lederstillinger i høst, oppfattes å være et direkte resultat av konferansen. Arkiv.   Foto: Sølvi W. Normannsen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har gitt klar beskjed. Snart får styrene ved alle universiteter og høgskoler som har forsømt seg brev om at de må få orden på handlingsplanene.

- Har du ikke planer, har du heller ikke noe å redegjøre for – slik du er forpliktet til, sier seniorrådgiver Heidi Holt Zachariassen i Kif – Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Institusjonene er ikke lovpålagt å ha en egen handlingsplan, men er lovpålagt å rapportere på tiltak som fremmer likestilling mellom kjønnene. Dette forutsetter at man jobber aktivt, målrettet og planmessig for å få dette til.

- Vi etterspør alltid en institusjons handlingsplan når vi har institusjonsbesøk, opplyser Zachariassen.

Bedt av KD om å følge opp

Komitéen tar en årlig gjennomgang av hjemmesidene til 39 institusjoner som er med i Universitet- og høgskolerådet. De fant 19 som har planer og 20 som mangler.

Se listen – og planene- her.

Hun understreker at dette er omtrentlige tall, men erfaringen er at de som har planer også legger dem ut på nett.

Kif rapporterer årlig til kunnskapsministeren. Torbjørn Røe Isaksen var absolutt ikke fornøyd med innsatsen.

- Han bad om at vi skriver til styrene ved de institusjonene som ikke har en plan, og minner dem på at de bør ha det, sier Kif-komitéens leder Curt Rice.

Heidi Holt Zachariassen sier at det har vært en spesiell periode, der mange nye institusjoner har oppstått som følge av fusjoner.

- Vi spør oss om arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold blir lagt til side i disse prosessene, sier Zachariassen.

Kif arranger en workshop for UH-institusjonene i 2017 der arbeid med handlingsplaner vil være tema.

Ønsker en egen politikk på NTNU

NTNUs handlingsplan løper ut ved nyttår, og en ny, som styret må vedta, er ikke kommet på plass. I august ble det, flere år etter at det gamle likestillingsutvalget ble lagt ned, nedsatt et utvalg for likestilling og mangfold.

Utvalget ledes av professor og prodekan for forskning og innovasjon, Tor Grande. Utvalget går nå i dialog med rektor, som sammen med styret har ansvar for at NTNU følger lovverket.

- Vi er opptatt av at ledelsen skal være opptatt av dette. Vi synes det er viktig at NTNU utformer en egen politikk for likestilling og mangfold, som igjen skal ligge til grunn for en handlingsplan og daglig arbeid, sier Grande, som også sitter i Kif-komitéen.

At ting tar tid, får så være, mener Grande, som understreker verdien i å tenke langsiktig. Han sier at i hans øyne, er det viktigste at dette blir noe miljøene er opptatt av. At likestilling og mangfold angår alle, og ikke bare noen få interesserte.

- Det er i hverdagen vi gjør endringer. Det handler om hvordan vi snakker med studenter, hvordan vi ivaretar stipendiater og postdoktorer, hvordan vi arbeider med ansettelser. Om å vise at vi tar det på alvor, sier han.

LES OGSÅ: Det handler ikke om kvinner, det handler om mannskultur

Takter fra NTNU lover godt

Selv om universitetet fortsatt sliter med kjønnsbalansen, har NTNU på flere områder ligget helt i front på likestillingsarbeid. Kif-komiteen har særlig berømmet NTNU for å ha tatt inn krav om dokumentert likestillingskompetanse i de mange utlysningene av lederstillinger i høst.

- NTNU jobber på mange områder mot å bli et nasjonalt og internasjonalt ledende universitet. Dette er enda et område der de tar et betydelig ansvar og viser handlekraft. Det er helt fantastisk, dette lover godt, sier Curt Rice.

Kif-komiteen følger nå spent med på hvordan Norges nå største universitet fremover vil organisere og sette likestillingsarbeidet på dagsorden.

LES OGSÅ: Ti grafer som viser kjønnsbalansen ved NTNU
LES OGSÅ: 60 lederjobber lyses ut, nå kaller Bovim på kvinnene

En plan krever avsjekk og ansvar

- Hva er forskjellen på å ha en handlingsplan – og det å ikke ha en?

- En handlingsplan bygger på en analyse av organisasjonen, der man ser på statistikk over fordeling av kjønn i topposisjoner, på ulike fag, lønnsforskjeller og så videre. Dette gir innsikt i utfordringer man har, og krever et bakgrunnsarbeid som er viktig. Planen setter opp mål og tiltak som skal til for å nå målene, sier Heidi Holt Zachariassen.

- Dette gjør det mulig å rapportere årlig på denne virksomheten. Ledere stilles også til ansvar for å ha en likestillingspolitikk.

Likestilling utelatt i Nifu-evaluering

Selv om NTNU anses å ligge godt framme, har Zachariassen innvendinger. Evalueringen av fusjonsprosessen, som NTNU har bedt Nifu (Nordisk institutt for studier  av innovasjon, forskning og utdanning) å gjøre, har ikke med noe om kjønnsbalanse.

- Vi har vært kritisk til at de ikke har tatt med dette. Vi har sendt brev til rektor om det, men det har ikke skjedd noe. Det er vi skuffet over, sier Zachariassen.

I den nye veilederen Kifinfo har laget om hvordan kjønnsbalanse kan ivaretas i omstilling, er det presisert at kjønnsbalanse må inn som tema i slike evalueringer.

LES OGSÅ: Mannstungt på fusjonstoppen

Det er i hverdagen vi gjør endringer. Det handler om hvordan vi snakker med studenter, hvordan vi ivaretar stipendiater og postdoktorer, hvordan vi arbeider med ansettelser. Om å vise at vi tar det på alvor.

Tor Grande, leder i NTNUs utvalg for likestilling og mangfold
Her sliter Kif med å finne planene:

Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som arbeidsgiver.

Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold har en oversikt for alle universitet og høgskoler i Norge som er medlemsinstitusjoner i Universitets- og høgskolerådet. Her er de som mangler planer som er tilgjengelig på nett:

 

 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Stavanger
 • Nord universitet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Westerdals Oslo ACT
 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg Diakonale Høgskole
 • NLA Høgskolen (Mangler oppdatert handlingsplan)
 • Politihøgskolen (Har ingen egen handlingsplan, men følger Politidirektoratets plan for mangfoldsarbeidet)
 • Høgskulen i Sogn- og Fjordane
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen Diakonova
 • Høgskolen i Bergen
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Handelshøyskolen BI (Mangler oppdatert handlingsplan)
 • Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Verktøy og måling. Handlingsplaner gjør det mulig å rapportere årlig på likestilling. - Ledere stilles også til ansvar for å ha en likestillingspolitikk, sier seniorrådgiver i Kif, Heidi Holt Zachariassen. 
    
      (Foto: Kif)

Verktøy og måling. Handlingsplaner gjør det mulig å rapportere årlig på likestilling. - Ledere stilles også til ansvar for å ha en likestillingspolitikk, sier seniorrådgiver i Kif, Heidi Holt Zachariassen.  Foto: Kif

Politikk - og plan. - Vi er opptatt av at ledelsen skal være opptatt av dette. Vi synes det er viktig at NTNU utformer en egen politikk for dette området, sier Tor Grande, som leder NTNUs utvalg for likestilling og mangfoild 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Politikk - og plan. - Vi er opptatt av at ledelsen skal være opptatt av dette. Vi synes det er viktig at NTNU utformer en egen politikk for dette området, sier Tor Grande, som leder NTNUs utvalg for likestilling og mangfoild  Foto: Sølvi W. Normannsen

Passer på. Leder Curt Rice og Kif-komiteen følger spent med på hvordan Norges nå største universitet vil organisere likestillingsarbeidet fremover. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Passer på. Leder Curt Rice og Kif-komiteen følger spent med på hvordan Norges nå største universitet vil organisere likestillingsarbeidet fremover.  Foto: Tore Oksholen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Legger «tyskervits»-varsel mot Vagstad dødt

Forskerforbundet har behandlet varselet mot tillitsvalgt Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen og konkludert med at Vagstad ikke har gjort noe galt.

Eikrem vs. Filter Nyheter:

PFU behandler saken onsdag

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

UA-serie: NTNU etter korona

Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Situasjonen for mange studenter er på flere måter skremmende.

Fem nye smittetilfeller ved NTNU

En bekreftet smittet ved NTNU på Dragvoll, og fire ved NTNU i Gjøvik.