Kritiserte KVU-en for å være mangelfull

Arrogant, forutinntatt og en fortegning av virkeligheten. Styremedlem Bjarne Foss rettet krass kritikk mot Rambølls KVU da NTNUs styre diskuterte saken torsdag ettermiddag.

Omvisning på Dragvoll, men styrerepresentant Marit Grønning-Moe (nr. 4 fra høyre) reagerte på at de fikk se de dårlige lokalene og ikke de fine.
Publisert Sist oppdatert
Dekan Anne Kristine Børresen presenterer Dragvoll for styremedlemmene før møtet starter.
Omvisning i et av auditoriene.

Campusutvikling stod som en ren orienteringssak på styremøtet og det var ikke lagt opp til noen debatt. Foss mente imidlertid at NTNU står overfor en rekke vanskelige dilemmaer som følge av campussaken og at disse må opp på bordet.

Kostnader og gevinst

- Jeg håper Kunnskapsdepartementet verdsetter at NTNU-styret har et selvstendig og nyansert syn på saken. Vi må være klar over at KVU-en er en samfunnsøkonomisk analyse, der man vurderer gevinsten for hele Norge. Gevinstpotensialet trenger ikke å være det samme for NTNU, og det er ingen automatikk i at det som er bra for Norge er bra for NTNU, sa han.

Foss, som tidligere har markert seg som tilhenger av at Dragvoll består som campus, listet opp flere problemstillinger han mente var mangelfullt behandlet av Rambøll. Blant annet pekte han på de samfunnsmessige kostnadene. Han mente rapporten burde synliggjøre hvor store de årlige kostnadene på statsbudsjettet blir ved de ulike alternativene over den skisserte utbyggingsperioden på ti år.

- Dette er viktige tall for styret når vi skal behandle saken, understrekte han.

- Veldig uheldig...

Slik han så det, var heller ikke styret og ledelsens syn behandlet godt nok i KVU-en til tross for at styret har hatt campussaken opp til behandling flere ganger, og har bidratt med innspill og endringer. Han likte ikke hvordan interessentene var omtalt i utredninga.

- Studenttinget har en klar mening for samlokalisering, det er greit nok. Men i KVU-en står det at ansatte har et nøytralt syn. Det er i beste fall en fortegning av virkeligheten. Måten dette kommuniseres på, er forutinntatt. Nå går det et tog og disse nyansene kommer ikke fram. Veldig uheldig, slo Foss fast.

Ved siden av ham ved bordet satt styremedlem Marit Grønning-Moe. Hun sa seg enig i kritikken fra Foss på dette området:

- Det er i KVU-en ikke signalisert noen innspill fra styret. Det er synd og jeg reagerer også på dette, sa hun.

...og arrogant holdning

Bjarne Foss pekte også på Ocean Space Centre, hvor det skal tas en investeringsbeslutning om et par års tid.

- Dette er et stort prosjekt og det er urealistisk å se disse prosjektene uavhengige av hverandre. Dette er ikke problematisert i KVU-en til tross for at styret har vedtatt at dette må ses i sammenheng. Det vitner om en arrogant holdning.

Og konkluderte:

- Det er helt avgjørende at denne saken belyses bredere enn det som er gjort til nå. Noen må ta ansvar for det.

Må vente på KS1

Rektor Gunnar Bovim påpekte at KVU-en ikke er utarbeidet for NTNU, men etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

- Departementet valgte å offentliggjøre den etter ønske fra oss. Styret kommer til å bli bedt om sitt syn, men det vil skje etter KS1. Jeg har vært nøye på at vi må følge denne saksgangen hele veien, sa han.

Tidligere på dagen hadde NTNUs styre fått en presentasjon og omvisning på Dragvoll. Campussaken ble diskutert på tampen av dagen i et møterom med dårlig akustikk og luft - og slitne styremedlemmer ble stadig vekk forstyrret av støy fra bygningsarbeidet utenfor lokalet. Dette ble også trukket inn i tilløpet til campusdebatt.

- På omvisninga i dag fikk vi se det dårligste auditoriet som Dragvoll har og vi er stengt inne i dette rommet. Dragvoll har flotte auditorier og møterom. Når Dragvoll skal vises fram, må vi også få se det som er fint og bra – og ikke bare det som er dårlig, sa Marit Grønning-Moe.

Siden det ikke var lagt opp til debatt på møtet, var det ingen flere som tegnet seg.

Veien videre

Møreforsking og Metier har fått ansvaret for å kvalitetssikre KVU-en. KS1 vil bli lagt fram til styrebehandling sannsynligvis i løpet av siste semester i år. Visjonsrapporten og tilbakemeldingene derfra skal opp til behandling i styret 12. juni.