Lanserer bærekraftsmål etter å ha hørt om studenters triumfer og tragedier

Studentene har delt sine erfaringer. Nå lanseres tolv punkter basert på FNs bærekraftsmål.

Linjeforeninger er et av eksemplene trukket fram i intervju med studenter om deres sosiale liv som noe som gir tilhhørighet. Her fra immatrikulering for Elektro og Eldig.
Linjeforeninger er et av eksemplene trukket fram i intervju med studenter om deres sosiale liv som noe som gir tilhhørighet. Her fra immatrikulering for Elektro og Eldig.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har tidligere omtalt Sit Labs. Studentsamskipnaden i Trondheim, Gøvik og Ålesunds (Sit) initiativ for å bedre studentenes psykiske helse under og etter koronapandemien. Gjennom et samarbeid mellom Sit og StudyTrondheim har det også blitt samlet inn store mengder erfaringer fra studentene gjennom programmet In My Experience (IME).

En gruppe studentinnovatører ansatt av Sit har brukt sine egene erfaringer og samtaler med studenter, med innspill fra undersøkelsene gjort av IME, til å utvikle Studentenes bærekraftsmål. En spesifisering av FNs bærekraftsmål oversatt til et studentliv.

Fakta

Studentenes bærekraftsmål

 • MÅL 1 – SOSIAL TILHØRIGHET
 • MÅL 2 - GOD PSYKISK HELSE
 • MÅL 3 – STUDERENDE TRYGGHET
 • MÅL 4 – NÆRHET OG KJÆRLIGHET
 • MÅL 5 – GOD FYSISK HELSE
 • MÅL 6 – TRYGG ØKONOMI
 • MÅL 7 – ANERKJENNELSE
 • MÅL 8 – GOD SEKSUELL HELSE
 • MÅL 9 – STUDENTKULTUR
 • MÅL 10 – SELVREALISERING
 • MÅL 11 – TILSTREKKELIG HVILE
 • MÅL 12 – FORSVARLIG BOLIG

- En av de første oppgavene vi fikk som innovatører som skulle skape sosiale tiltak for studentene under korona var først å fremst å finne ut av hvor skoen trykker. Hva var krevende og vanskelig? Hva var bra? Hvorfor var det slik? Vi kom frem til nærmere 250 post-it lapper med problemstillinger som vi kjente på. Jeg syns det var veldig overveldende, forteller Martine Louise Skulstad som er student selv samtidig som hun jobbet som studentinnovatør i Sit labs.

Sammen med et team på om lag tjue personer kom hun fram til disse lappene.

- Jeg ble så opphengt i disse 250 post-it lappene som hang på kontoret vårt, og klarte ikke å slutte å tenke på dem. Så jeg gikk igjennom dem igjen og igjen, og leste over, og kategoriserte deenda mer enn vi allerede hadde gjort. Så samlet jeg en liten gruppe med kollegaer og vi begynte å definere dem. Ikke lenge etter kom IME på banen, og vi fikk tilgang til erfaringer som studenter har sendt inn, og så over om det de uttrykte stemte med det vi selv sa. Resultatet av alt det ble da til det studentens bærekraftsmål er i dag.

Sikkerhetsnett for studentene

Hun forteller at det at de har tatt utgangspunkt i egne erfaringer poensielt kan være både en styrke og en svakhet.

- Vi var et team med studenter som satt og definerte hva hvert enkelt felt betydde for oss så veldig mye av det som står i målene tar utgangspunkt fra både mine erfaringer og mine kollegaer sine. Mye av det som står i målene er ting som jeg har opplevd. Samtidig så har jeg prøvd å ikke ta alt for mye plass i dem, ettersom det er noe som skal representere studenter generelt.

Hun håper målene kan gi studentene et sikkerhetsnett nå de føler litt som at de er i fritt fall.

Martine Louise Skulstad har jobbet med en gruppe andre studenter for å lage bærekraftsmålene.
Martine Louise Skulstad har jobbet med en gruppe andre studenter for å lage bærekraftsmålene.

- Når ting blir vanskelig og man ikke helt vet hva man har rett på eller hvordan man skal gå frem for å løse problemene sine kan vi gi en følelse av at man ikke står alene i å føle at livet som student kan være problematisk. Vi studenter kan se at vi faktisk ikke er ment å ha det vanskelig, eller forvente at ting ikke skal gå bra. Det handler litt om å gi studenter mulighet til å se at vi fortjener mer enn det vi får, og kunne stille krav, avslutter hun.

Les også: Samskipnaden fikk millioner til å lage ekstra velferdstilbud for studenter. Nå kommer et større aktivitetstilbud for de som blir i studiebyen.

Bærekraftsmålene har allerede blitt tatt i bruk i studentpolitikken, og får en offisiell avduking i forbindelse med folkehelsekonferansen i Trondheim onsdag kveld.

«Det å være student er ikke lett akademisk, og det burde ikke være en livsutfordring i tillegg. Det er et ønskelig mål at utdanningsinstitusjonene skal være med på veien for å hjelpe studenten med å realisere disse målene, og for at de skal kunne utfylle sin rolle som student, med alt det innebærer.», skrives om målene.

Å studere i næreheten av så gøy som trodd

De ulike målene går blant annet på en rekke psykiske, sosiale, materielle forutsetninger som Sit mener er nødvendige for at man har en god studenthverdag.

I arbeidet med In My Experience har det blitt hentet inn en rekke sitater fra studentener som har hatt ulike opplevelser som kan knyttes til bærekraftsmålene. Relatert til sosial tilhørighet fant de blant annet svært forskjellige erfaringer.

- Noe av det beste som skjedde meg i min studietid var å møte likesinnede mennesker, og finne tilhørighet, sa en student.

På den andre siden er det også de som har hatt motsatt erfaring.

- Jeg har ikke så mange venner i studiebyen, og det å studere er ikke i nærheten så gøy som jeg trodde det skulle være.

Sosial tilhørighet er det første punktet og inkluderer det at alle studenter skal føle at man er en del av et større sosialt fellesskap og er en del av en gruppe eller andre former for sosiale samhold. Her nevnes også studentorganisasjoner, som også kommer inn på mål ni, som er studentkultur. Her snakket IME også med studenter som hadde forskjellige opplevelser.

- Jeg fikk styrebåndet mitt på linjeforeningsballet. Føler meg stolt over å være en del av en så flott linjeforening. Og for at jeg utfordrer meg og mitt liv, da dette er utenfor min komfortsone.

På den andre siden var de også i kontakt med de som ikke kom seg inn i verv.

- Jeg ble avvist fem ganger på rad av samme studentorganisasjon, og jeg prøvde meg bare her i den tro om at hvis man søkte nok ganger kom man med. Kom aldri med.

Psykisk helse er et eget punkt, men også noe som dukker opp regelmessig i de andre punktene. Universitetsavisa har også tidligere skrevet om et annet av Sit Labs sine prosjekter, Innom, som jobber på det psykososiale feltet.

Inspirasjonen fra FNs bærekraftsmål er klar.
Inspirasjonen fra FNs bærekraftsmål er klar.

Fantastisk institutt og veileder

Når mange studenter nå er tilbake på campus i mye større grad enn det siste halvannet året, var det flere som også her hadde ulike opplevelser. Mål nummer tre er kanskje det punktet som er nærmest tilknyttet selve utdanningsinstitusjonen da dette er punktet som går på studerende trygghet.

- Jeg setter enorm pris på å ha en veilederen som strekker seg det lille ekstra. Masterretningen ble valgt på grunn av det fantastiske instituttet jeg kunne bli en del av, var en av kommentarene Ime hentet inn her.

Målet dreier seg om blant annet en trygg studiesituasjon og at studenter skal ha mulighet til å utvikle og utfolde seg. Der fikk de også innsikt fra en student som ikke hadde opplevd akkurat det.

- Jeg har opplevd at studiene kan bli for mye og at det har tært på psyken min og jeg har opplevd det å være deprimert og droppet ut av studiet.

Ikke penger til mat

I tillegg til dette er det også punkter som går på økonomi og bosituasjon. Dette har nylig også vært oppe ettersom studentledere har krevd både økt studiestøtte og bygging av flere studentboliger.

- Mange studenter sliter med å få det til å gå rundt. Jeg personlig står i null når leie, strøm, internett og mobilregning er betalt. Det er vanskelig for man vil jo spise, var erfaringen til en student som ikke får ting til å gå rundt med dagens økonomiske situasjon.

En annen student opplevde i det minste at boligen var et fristed å komme hjem til.

- I studenttiden er man mye overlatt til seg selv. I min erfaring er trygge omgivelser å komme hjem til og takle krisesituasjoner sammen, som korona, skabb og kjærlighetssorg, det som har gjort studentlivet mitt til de beste årene i livet mitt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.