Unio vil sette Rikslønnsnemnda til side – ber Stortinget om egen nemnd

Unio har ikke tillit til Rikslønnsnemnda og ber Stortinget oppnevne en egen nemnd når arbeidskonflikten organisasjonen står i skal behandles.

Akademikerne og Unio gikk ut i streik fredag 24. mai. De har ønsket å beholde sin egen avtale med staten, som de mener gir bedre uttelling for sine medlemmer med lang utdannelse. Streiken ble avblåst 5.juni.
Publisert Sist oppdatert

– Dette lønnsoppgjøret har vært politisert av regjeringen fra dag én. Regjeringen har vist null vilje til forhandlinger. Dette har vært en politisk prosess, ikke en forhandlingsprosess. Regjeringen har forsøkt å presse oss på plass, med LO som heiagjeng, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Aftenposten.

Unio krever at LO ikke skal være en part i lønnsnemnda, siden de to organisasjonene har diametralt motsatt syn på hvordan avtalestrukturen i staten skal være. LO Stat og YS stat krevde i årets lønnsforhandlinger at staten skal ha én tariffavtale med alle de fire sammenslutningene – og fikk medhold av staten i dette.

Akademikerne og Unio gikk ut i streik for å få beholde tariffavtalen Akademikerne inngikk i 2016 og som Unio sluttet seg til i 2022.

Streikene er avsluttet etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda får trolig først behandlet sakene til høsten.

Parter i konflikten

– Når regjeringen og LO så tydelig er part i konflikten, og i tillegg har en formell tilknytning gjennom det fagligpolitiske samarbeidet, må det få konsekvenser for den videre behandlingen, sier Lied.

I saker der staten er en av partene, består nemnda av lederen, som er nøytral, samt to faste, nøytrale medlemmer, i tillegg til LO Stats leder og statens personaldirektør.

Partene i konflikten deltar med hver sin representant. Verken statens personaldirektør eller LO Stat-lederen har stemmerett, men de har talerett.

Nemndas medlemmer oppnevnes av regjeringen. Forhandlingsleder Guro Lind i Unio ber i Khrono regjeringen må se på sammensetningen av nemnda.

Akademikerne reagerer

Også i Akademikerne stat reagerer de på nemndas sammensetning.

– Akademikerne har ved en rekke anledninger tatt opp at det er et problem at LO og statens arbeidsgiver har fast plass i nemnda, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat til Khrono.

Avisen skriver at også Akademikerne er på sett og vis representert i nemnda. Det faste medlemmet Bjørnar Borvik, som er professor ved Universitetet i Bergen, er tilknyttet Akademikerne gjennom Juristforbundet. Også nemndlederen, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, er tilknyttet Den Norske Dommerforening, som igjen er tilknyttet Juristforbundet.

Som følge av en særavtale fra 1999 har ikke dommerne streikerett, og er heller ikke omfattet av hovedtariffavtalen, opplyser Taraldsrud.

LO-leder gikk hardt ut på tirsdag

LO-lederen gikk hardt ut mot Unio og Akademikerne på tirsdag, det var dagen før streiken ble avsluttet.

- Det sitter kollegaer, vegg i vegg eller på samme kontor, med samme utdanning, samme ansiennitet og erfaring og samme oppgaver. Men med ulik lønn. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun talte til LOs representantskapsmøte i Oslo tirsdag.

Da Unio gikk over på Akademikernes avtale i 2022, utgjorde de to den største grupperingen i staten. Dermed ble det enda færre til å ta del i fordelingspolitikken og sikre rettferdig lønn for alle, framholdt Følsvik.

Ikke noe annet ord enn usolidarisk

Gjennom full kontroll over lønnsmassen, og kun lokale forhandlinger, har de to organisasjonene «sikret seg en betydelig pott de kan bruke til skjevfordeling – til fordel for dem med høyest lønn», hamret LO-lederen fra talerstolen.

- Noen synes vi tar hardt i når vi kaller en sånn tilnærming usolidarisk. Men jeg har virkelig ikke noe annet ord for det å lukke døra inntil 1. klasse, sa hun.

Blant arbeidstakere i staten er gjennomsnittslønna til medlemmer i Akademikerne og Unio 30.000-40.000 kroner høyere enn lønna til LO- og YS-medlemmer i samme stillings- og utdanningskategori. 

Differansen er gjennomgående, uavhengig av utdannelsesnivå, viser tall NTB har fått fra LO.

Følg UA på Facebook og Instagram.