Nesten 50 prosent økning i antall utestengelser på grunn av juks

Antallet studenter tatt for juks har skutt i været. Nesten 50 prosent flere er utestengt etter å ha blitt tatt for juks nå enn for et halvt år siden.

Kombinasjonen av flere hjemmeeksamener og vurderinger til bestått/ikke bestått i stedet for tradisjonelle karakterer kan være noe av årsaken til økningen i antallet som er utestengt for juks. Illustrasjonsfoto.
Publisert

En oversikt utarbeidet av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (Unit) for Universitetsavisa viser at det totalt er 307 personer som er registrert utestengt ved norske universiteter og høyskoler per 12.09.2020.

Unit presiserer i oversikten at en person kan stå med flere vedtak mot seg, og dermed telles flere ganger, men uavhengig av dette viser tallene en kraftig økning fra i vår.

Da var 221 personer utestengt fra høyere utdanning, med samme forbehold. Det er en økning på hele 38,9 prosent på et halvt år.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Juks troner på toppen

Klart flest er det som er blitt utestengt og fratatt retten til å gå opp til eksamen på grunn av en eller annen form for juks, eller for medvirkning til juks, knyttet til eksamen.

Det gjelder da juks enten i form av at vedkommende har skaffet seg adgang til eksamen med falskt vitnemål eller med annen form for uredelig oppførsel, eller ved å enten å ha forsøkt å jukse eller faktisk ha jukset under eksamen.

Totalt 273 personer er utestengt fra en institusjon, samt fratatt retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner som er underlagt lovverket, etter brudd på denne paragrafen. En person er kun utestengt fra egen institusjon.

Til sammenligning viste tallene fra mars, som ble omtalt av Khrono, at det var til sammen 184 personer som hørte hjemme i de to gruppene.

Dette gir en økning på snaut 48,4 prosent.

- Spesiell eksamen

Allerede i april kom de første meldingene om et semester som kunne bli noe mer preget av juks enn tidligere.

Da var det dekan Ingrid Schjølberg ved NTNU som mente risikoen for juks ville være større ettersom flesteparten av semesterets eksamener gikk fra å ha bokstavkarakter til å bli bedømt med bestått/ikke bestått.

Også etter den tid er det flere som har pekt på at alternative vurderingsformer kan føre til mer juks.

Andreas Trohjell, leder for Norsk Studentorganisasjon, tror det kan være dette vi ser resultatet av i disse tallene.

- Flertallet av norske studenter jukser ikke, men det er likevel viktig at de om gjør det tas. Eksamen i vår var spesiell, og mange eksamensformer ble endret i siste liten. Dette kan ha hatt innvirkning, sier han.

Uskikkethet og falske dokumenter

Videre kommer det frem at 22 personer er utestengt etter at vedkommende er funnet uskikket for yrket, mens ni personer som har fått opptakskarantene på grunn av bruk av falskt vitnemål, falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner. Denne karantenen gjør også at de potensielle studentene ikke får vurdert søknader om godkjenning av utdanning.

I tillegg er en person utestengt fra alle institusjoner, samt en fra egen institusjon, etter universitets- og høyskolelovens paragraf 4-8, tredje ledd:

«En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med som del i klinisk undervisning eller praksisstudier, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse...».

Oversikten Universitetsavisa har fått utarbeidet sier ikke noe om hvor mange som er utestengt for hver enkelt overtredelse ved de forskjellige institusjonene i norsk høyere utdanning, og Unit påpeker som nevnt at enkeletpersoner kan være registrert med flere vedtak.

Flest ved UiA, færrest ved NMBU

Det tallene derimot viser er antall vedtak per institusjon.

Av universitetene er det Universitetet i Agder som har klart flest vedtak med 55, foran Universitetet i Sørøst-Norge med 39 og Oslomet med 35 vedtak.

Videre har Nord universitet 24 vedtak, Universitetet i Oslo 19, Universitetet i Stavanger 18 og det arktiske universitetet i Tromsø har 11 vedtak om utestenging.

De tre siste plassenee går til NTNU med 8 utestengelsesvedtak, Universitetet i Bergen med 7 og til sist finner vi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Sistnevnte er i oversikten plassert i en samlekategori med institusjoner som har 5 eller færre sanksjonsregistreringer «for å ivareta personvernet til den enkelte søker/student».

Av høyskolene er det Høgskolen i Østfold (23), Høgskolen i Innlandet (36), Høgskulen på Vestlandet (7), Høgskulen i Volda (7) og Norges Handelshøyskole (7) som har mer enn 5 registrerte vedtak, og med det er nevnt for seg selv.

14 av de utestengte personene er utestengt med en varighet på fire til fem år, mens til sammen syv har utestengelser som varere mellom ett og fire år. Flesteparten av de utestengte personene, 223, er utestengt med en varighet på syv til tolv måneder, mens 62 personer har en utestengelse som varer i maks et halvt år.