Studenter utvekslet svar under eksamen

I emnet Introduksjon til vitenskapelige beregninger ble det organisert et nettbasert opplegg med utveksling av svar under eksamen.

- Slik kan vi ikke ha det, sier professor Brynjulf Owren om studenters samarbeid under eksamen.
Publisert Sist oppdatert

- Jeg har dokumentasjon på at det foregikk et slikt samarbeid, sier faglærer Brynjulf Owren. Han fortalte selv om jukset i UAs pågående debatt i kommentarfeltet om hjemmeeksamen og fare for juks.

130 studenter var opp til eksamen i emnet med kode TMA4320, som var flervalgsbasert. Bare 5 studenter av de 130 strøk, noe som er i underkant av 4 prosent. Owren anslår at under normale tider ville strykprosenten vært om lag 15-20 prosent. Også flere enn vanlig fikk A og B. Rundt 40 prosent fikk A, vanligvis er det mellom 20-25 prosent.

- Det var lett å utveksle svar siden eksamenen hadde flervalgsoppgaver. Likevel er det åpenbart at mange ikke jukset. Jeg kjenner klassen og har klokkertro på at det store flertallet opptrådte korrekt, sier han til Universitetsavisa.

LES OGSÅ: - Tradisjonell eksamen måler kunnskap best

Han gjorde imidlertid en vesentlig endring under denne eksamenen. Vanligvis teller eksamen 70 prosent, mens en prosjektoppgave veier 30 prosent. Siden denne eksamensvåren var så annerledes, vektet han prosjektoppgaven til 70 prosent og eksamen til kun 30 prosent. I motsetning til mange andre matematikkfag, ga han bokstavkarakterer.

- Hele situasjonen var så spesiell og jeg vil ikke undersøke hva som skjedde og forfølge dette på noe vis, sier han.

I UAs kommentarfelt skriver Owren at ærlige studenter reagerte på at noen medstudenter utvekslet svar under eksamen.

« De rapporterte i ettertid at de fant det svært demoraliserende at en del studenter fikk løsningen servert, mens de selv strevet med de samme oppgavene. Slik kan vi ikke ha det», konkluderer han.

Han vil ikke si noe mer om hvilken dokumentasjon han sitter på som viser at det foregikk juks.

Universitetsavisa har tidligere skrevet om et av NTNUs store grunnemner, Matematikk 3. Her var 1100 studenter opp til eksamen og ingen strøk.

- Det virker som jo mer vi har brukt flervalgseksamen, jo lavere ble strykprosenten, sa instituttleder Einar Rønquist ved Institutt for matematiske fag.

Også faglærer Hallvard Trætteberg har opplevd det samme som Owren. I emnet Objektorientert programmering tok 700 studenter eksamen. I UAs kommentarfelt forteller Trætteberg at de ble varslet på forhånd om at samarbeid var planlagt og etterpå om at det hadde foregått.

Jukset foregikk ved at man jobbet sammen, for eksempel på Skype og så hverandres kode samt delte forslag til løsning.

«Jeg forventet det jo, men er likevel skuffet over omfanget, tross advarsler. For meg virker det som det ikke oppfattes som særlig alvorlig og det går litt sport i det», kommenterer han.