Styrevalget:

Tim Torvatn

Torvatn vil jobbe for gode ledelsesprosesser der fagmiljøene har stor grad av medbestemmelse og der alle nivåer på alle campuser har stor påvirkning på sin arbeidshverdag.

Tim Torvatn er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og styremedlem i inneværende styreperiode.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Tim Torvatn, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de faste vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Jeg vil sitte i NTNUs styre fordi jeg har meninger om hvordan styring og ledelse bør utføres på NTNU på en måte som gir medbestemmelse og medvirkning til ansatte og studenter. Jeg har sittet i styret i en periode nå, og opplever at jeg har utrettet mye i disse fire årene, men har fortsatt saker jeg brenner for som jeg gjerne vil få til.

2) Nevn noen av sakene du brenner for

Fire hovedsaker i kommende periode:

- Å skape maksimalt økonomisk handlingsrom for produksjonsenhetene (instituttene)

- Å jobbe for at fagmiljøene selv kan bestemme utforming av sine arbeidsplasser (slik at de som ønsker det fortsatt kan ha enkeltkontorer)

- Å jobbe for gode ledelsesprosesser der fagmiljøene har stor grad av medbestemmelse og der alle nivåer på alle campuser har stor påvirkning på sin arbeidshverdag

- Å sikre en IT-infrastruktur som støtter vår aktivitet på en effektiv måte som også tillater stor grad av lokale løsninger tilpasset de ulike studiestedene, campusene og enhetene.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Tre ting: Jeg har nå 4 års erfaring fra styrearbeid på dette nivået og vet hva som kreves, jeg har gode evner som strateg og kan fremme meningene mine på en smidig og effektiv måte og jeg har lang og mangslungen erfaring fra mange ulike deler av organisasjonen (har vært student, PhD-student, ansatt, nestleder og studieprogramleder i løpet av mine 37 år ved NTH/NTNU), samt et bredt kontaktnett i organisasjonen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.