Ytring

Vernepleie-ledelsen møter kritikk med angrep - igjen!

- Kermit/ Bjørgen svarer på vår bekymringsmelding med angrep, anklager og avvisning. Vår bekymring for NTNUs vernepleierstudium blir dessverre ikke mindre av det - snarere tvert imot, skriver en gruppe studenter i denne ytringen, hvor de opprettholder kritikken mot studieprogrammet.

Vernepleierstudiet ved NTNU: En gruppe studenter kritiserte studueprogrammet i en ytring tidlig i august. Ledelsen tilbakeviste kritikken. Her svarer studentene.
Vernepleierstudiet ved NTNU: En gruppe studenter kritiserte studueprogrammet i en ytring tidlig i august. Ledelsen tilbakeviste kritikken. Her svarer studentene.
Publisert

Ledelsen skriver de “tar på det sterkeste avstand” at studenter skal være sanksjonert for kritikk, men tar ikke innover seg at redaksjonens betingelser for at vi fikk signere anonymt, var nettopp at vi kunne dokumentere vår frykt for represalier. Fagmiljøet har en kultur for å møte kritikk med personangrep, bla. håning under muntlig eksamen, ekstraarbeid, diskriminering i praksisemner, innkalling til uformelle møter med ledelsen - og nå altså også total ansvarsfraskrivelse. Vi mener derfor ledelsens svar er svært bekymringsvekkende.

Ledelsen viser til at NTNUs varslingssystem skal brukes dersom noen føler seg urettmessig behandlet. Men instituttet følger ikke opp NTNUs egne varslingsrutiner, og varslinger blir møtt med gjengjeldelse, kan vi dokumentere.

Ledelsen angriper oss med påstanden om “en rekke udokumenterte og feilaktige påstander” - men løfter bare 2 forhold i vårt innlegg: høy strykprosent og høyt frafall. Husk så: instituttet nekter offentliggjøre de reelle tallene, og henviser til Databasen for Høyere Utdanning ved forespørsler om innsyn. Problemet er at DHU beskriver studenttallet pr kull pr studieår, og skjuler dermed eventuelle permisjoner og avmeldinger, og hvor mange som fortsatte studiet senere. Det fremkommer ikke hvor mange som gjennomførte på normert tid, som vel bør være målet for hvor godt studiet lykkes i å møte landets vernepleierbehov? I 2019 begynte 110 vernepleierstudenter, mens ved oppstart av andreåret telte vi ca 75 i Blackboard, hvorav mange var nye ansikt. Slik var det også ved 2018-kullet, i følge tillitsvalgte.

Hva gjelder strykprosent, så var denne eks for det første emnet for 2019-kullet på 21%. Emneansvarlig beklaget seg for tillitsvalgte, og oppfordret studenter til å klage. Profesjonelt? Neppe.

Målet vårt er å avdekke en kultur for å benekte feil, og å sanksjonere kritiske røster. Desverre forsterker ledelsens tilsvar behovet for opprydning. De gjentar at “det blir bedre”, men Studiebarometeret viser at sittende regime forsterker, fremfor bryter, den negative utviklingen. Vi kan ikke si det tydeligere: det hersker en kultur i fagmiljøet som verken norske studenter, NTNU eller den norske vernepleierprofesjon kan se seg tjent med.