UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.

Challenge prorektor: Formidling og Forsker Grand Prix

«Ved å velge å fokusere på formidling, slik NTNU ønsker og oppfordrer oss til å gjøre, har vi effektivt hindret oss selv i doktorgradsarbeidet fordi vi har brukt tiden vår på å lære å formidle bedre og mer pedagogisk. Som stipendiater har vi derfor mistet noe av den viktigste ressursen vår: Tid til å forske.» skriver kronikkforfatterene.

Ni tips til fremtidens studenter

NTNU-student Magnar Blindheim kommer med sine ni råd for å mestre studietilværelsen i denne kronikken.

Ytring:

Ingen tvil om fakta i campussaken

«Som naboer til Vestskråningen og primus motor i Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken kan de ha helt legitime interesser imot at universitet skal utvides i deres nabolag. At de er nære naboer er imidlertid høyst relevant for å forstå deres fremstilling av hvordan nye bygg vil påvirke parken» skriver Merete Kvidal i dette innlegget som svar på kritikken fra to byplanleggere.

Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.

Tverrfaglighet uten faglighet?

Intet galt med tverrfaglighet, men bevegelsen mot å heller snakke om flerfaglighet bygger på en erkjennelse at det tross alt trengs fag for å løse tverrfaglige problemer.

Ubehaget kvinner kjenner i møte med «gutteklubbane»

Forsking med eit nærare blikk på rekrutteringsprosessar til sentrale posisjonar i idretten, viser at dei såkalla «tunge» og mest kompetente kandidatane nesten alltid er rekruttert frå nettverket av likemenn rundt dei som nominerer.

Ytring:

Respektløst, historieløst, kunnskapsløst

- Rektor Gunnar Bovims bruk av Dragvoll-studentenes manglende tilstedeværelse på Gløshaugen som begrunnelse for campussamling er forstemmende, skriver ansattrepresentant i NTNU-styret, Aksel Tjora, i denne ytringen.

Akademikere kan samarbeide utmerket uten å reise med fly

Jeg predikerte at i år 2000 ville akademikere og forskere ha sluttet å fly for å samarbeide. Så feil kan man ta.

«Uff da» og andre norske sukk og stønn i utlandet

Som akademisk utsending til Hawaii, føler jeg innimellom et visst slektskap til nordmennene som utvandret dit på 1800-tallet, skriver professor Annjo K. Greenall. I dette innlegget gjør hun seg noen tanker om kultur- og språkutveksling.

«Den neste sjefen til rektor kan bli deg»

Min tid i den mest spennende stillingen for midlertidige ansatte på NTNU er over, og jeg håper at mange griper muligheten i valget om noen uker, skriver Sigrid Rønneberg, styremedlem for de midlertidig ansatte i NTNUs styre.

Likestilling ved akademia:

Den usynlige motbakken

Ny forskning avdekker hvorfor og hvordan kvinners prestasjoner vurderes annerledes enn menns, og hvordan dette skader kvinners karriereløp.

Læringsmiljøutvalget – one size fits all?

Lovutvalget bør la det være opp til den enkelte institusjon å bestemme hvordan arbeidet med læringsmiljø skal organiseres, skriver Kjersti Møller.

Ytring:

– Én leder bør ikke kunne ta beslutninger suverent på egen hånd

Ved å fjerne formelle organer for medbestemmelse og erstatte dem med råd uten myndighet, bidrar institusjonen til å undergrave sin egen demokratiske legitimitet.