Ytring:

Fem spørsmål til den som vil bli rektor ved NTNU (ok, sju da)

Nina Lager Vestberg kommer med sine innspill til spørsmål som bør stilles i intervjurunden.

Ytring:

Om å gjøre et institutt fortred

- Hvilken kafkask galskap er det vårt universitet er ført ut i, spør professor emeritus Per Oluf Hernæs i denne betraktningen av NTNU-ledelsens håndtering av konflikten ved Institutt for historiske studier.

Slik kan du bidra med viktig helseforskning

Denne uka kommer HUNT til hele Trøndelag. 260.000 sør-trøndere får invitasjon til å svare på et spørreskjema om helse, livskvalitet og levekår.

Ytring:

Hvordan ødelegge et arbeidsmiljø?

«Når noen av oss har pekt på fryktkultur, er det blitt avvist. Men hva annet skaper ledelsen her?» spør professor Ingar Kaldal ved Institutt for historiske studier.

Juks med doktorgrad i Nord?

Den siste uka på Stortinget har spørsmålet om Nords troverdighet blitt mer aktuelt siden Nords argumentasjon synes selvmotsigende og improvisert. I beste fall har universitetet tatt seg til rette overfor fusjonspartneren på Nesna og Helgeland, i verste fall misligholdt sine forpliktelser.

Slik løfter vi likestilling ved NTNU

Kjønnsbalanse i rekruttering av ansatte, blant studenter og i pensum: - De prinsipielle diskusjonene om likestilling og mangfold i sektoren den siste tiden har vært bevisstgjørende og oppvekkende for NTNU. Vi har lært mye og griper nå muligheten til å bli enda bedre.

Siste fra forsiden

UiO og NTNU med nye forskningsetiske tiltak

Ved Universitetet i Oslo har de opprettet et eget vitenskapsombud. Ved NTNU ruller de snart ut et obligatorisk nettkurs for doktorgradsstipendiater.

Gjesteskribenten:

Jeg ble redd etter at jeg skrev om sang i skolen

Da Nora Kulset skrev et lite blogginnlegg om sang i skolen, erfarte hun at det finnes nettroll der ute som skriver stygge e-poster. Skikkelig stygge e-poster.

Ytring:

Fem spørsmål til den som vil bli rektor ved NTNU (ok, sju da)

Nina Lager Vestberg kommer med sine innspill til spørsmål som bør stilles i intervjurunden.

Rektorjobben ved NTNU:

Aalborg-rektor sier han ble oppfordret til å søke

- Det er vanskelig å si nei når man får en slik mulighet, sier rektor Per Michael Johansen ved Aalborg Universitet om jobben som rektor ved NTNU.

Ytring:

Statsbyggs og Purenets nye veileder om kontorarbeidsplasser

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet har fått kritikk av Statsbygg for ikke å ha satt seg godt nok inn i faktamaterialtet bak veilederen om aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Her svarer han på kritikken.

Ytring:

Ritualene er frivillige og studentene elsker dem

Linjeforeningene tar ansvar! skriver Silje Anfindsen, som i sitt svar til Saara-Maria Kauppi, rektor og Studenttinget forklarer hvorfor studentene er så glade i disse gamle tradisjonene.

Ytring:

Studentene må tenke over hvordan de skal ønske nye studenter velkommen

PhD-student Sara-Maria Kauppi har i et leserinnlegg i Universitetsavisa, under den treffende overskriften «The unwelcoming welcoming event», problematisert opptaksritualene enkelte linjeforeninger fremdeles bruker ved starten av et nytt studieår.

Ytring:

Vi vil være mer inkluderende

Vi tror ikke at linjeforeningsopptakene gjennomføres med intensjon om å skape frykt eller ekskludere noen. Når det er sagt er det viktig å få tilbakemeldinger på hvordan opplegget fremstår for andre.

Ytring:

Kan autonomiargumentet trumfe alt?

«Rent prinsipielt er det vel ingen som ikke mener at universiteter og høgskoler skal være autonome. Men all autonomi har vel noen grenser?» spør Morten Mediå ved Nord universitet i denne ytringen.

Ytring:

Fortjener vi ikke noe bedre enn Nord?

«Dette er ikke morsomt. Å krangle med noen som hele tiden skifter argumentasjon er nemlig ikke bare slitsomt. Når vedkommende har makt til å svi av en hel region er det farlig» skriver forfatteren av denne ytringen.

Gjesteskribenten:

Hvor skal vi gjøre av bilene?

«NTNU må akseptere at det fins mange legitime grunner til å bruke bil til og fra arbeid, og legge forholdene til rette for dette» skriver gjesteskribent Helge Holden i denne ytringen.

Ytring:

The unwelcoming welcoming event

Being more and more international, NTNU should be mindful about the image it wants to present to the outside world and therefore ensure that hazing is not part of the working environment that NTNU promotes.

Ytring:

Hvordan reparere et ødelagt arbeidsmiljø?

Den langvarige konflikten på Institutt for historiske studier ved NTNU er en trist og krevende sak for alle involverte. Rektors hovedfokus nå er å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø. Det finnes ingen enkel løsning eller fasitsvar på hvordan dette kan gjøres, men vi vet at det vil kreve mye arbeid og innsats fra alle involverte. Som arbeidsgiver og ledelse har vi et ansvar for at dette skjer.