Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.

Ytring:

På spent vent!

- Dersom man dessuten endelig har sluttet å tro at folkevrimmelen i Campussamlingen på et lite areal er tilstrekkelig, og kanskje ikke engang nødvendig for at det vidunderlige skal skje, er tiden kommet for å lete etter andre tiltak som kan lede framover til faglige forbedringer.

Kryssar fingrane for at løysingane ikkje kjem for seint

Universiteta har ansvaret for å utdanne studentane som forskar på klima, men korleis gjer dei det i praksis? spør Tonje Lillevik fra Bakketun folkehøgskole, som har hatt praksisuke ved NTNU.

Ytring:

Begrunnelse for enhver pris?

NTNU bør så fort som mulig skrinlegge prosjektet som innebærer at studenter kan trykke på en knapp for å få begrunnelse, skriver Arve Hjelseth.

Ytring:

Fast tilsette må ha tilstrekkeleg kompetanse i norsk

Dei som ønskjer å bli fast tilsette i ordinære vitskaplege stillingar ved norske universitet, må kunne dokumentere at dei har den norskspråklege kompetansen som trengs, skriv Gunnar Skirbekk.

Nytt Svalbard i Nord

Nord universitet overgår norsk Svalbardpolitikk, mener lektor Raymond Lillevik.

Siste fra forsiden

Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.

Lager norsk ordliste for elektrofag

Universitetslektor Herman Ranes vil ha norske ord og begreper i elektrofaget. Nå setter han i gang med å lage ordliste, og Språkrådet er med på laget.

Organisasjonsdirektøren innkaller Eikrem til samtale

Øyvind Eikrem er innkalt til samtale med representanter fra NTNUs ledelse. Det bekrefter organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Kronikk:

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for den sørsamiske befolkningen

- Erfaring viser at hodeskader og utvikling av demens kan medføre at eldre sørsamer går tilbake til sitt førstespråk sørsamisk. Den eldre sørsamens forsøk på å formidle sine behov kan bli oppfattet som «babbel» og tegn på forvirring, skriver førsteamanuensis Tove Mentsen Ness ved Nord universitet i denne kronikken i anledning Samefolkets dag.

Ytring:

Musikklærerutdanningene ved NTNU

- Wenche Waagens innlegg gir intrykk av at Institutt for lærerutdanning vil instrumentalpedagogikkutdanningen til livs. Det er ikke riktig, skriver leder, nestleder og seniorrådgiver ved instituttet i denne ytringen.

Ytring:

Hvem skal vi utdanne - musikere eller artister?

Jeg tror ikke du nødvendigvis gjør store oppdagelser om målet ditt er å få en Nobelpris, og jeg tror heller ikke du nødvendigvis blir en god musiker om målet ditt er å bli en kjent artist.

Ytring:

Faglig egenart under press

Både allmennlærerutdanning og instrumentalpedagogutdanning er komplekse områder med ulike verktøy og læringsmål. Anerkjenner man ikke begge som ulike fagområder, vil begge stå i fare for devaluering og utvanning.

Ytring:

«Vi vil at den beste forskningen skal bli finansiert»

- Forskningsrådet har ikke planer om å selge tjenester til enkeltbedrifter eller private forskningsmiljøer som ønsker støtte for å søke om forskningsmidler fra Forskningsrådet eller å gjennomføre prosjekter, skriver direktør i forskningsrådet John-Arne Røttingen i denne ytringen, hvor han kommenterer to artikler i UA.

Ytring:

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning. Hvis ikke risikerer vi å svekke Norge som kunnskapsnasjon.