Ytring:

Mens vi venter på campus – og ny rektor

Tidligere ansattrepresentant i NTNUs styre, Helge Holden, forsøker i et innlegg i Universitetsavisa 15.11 å forsvare beslutningen som han var med på, om å samle NTNU Trondheim på Gløshaugen. Argumentene hans er lite overbevisende, skriver professor Knut H. Sørensen i denne ytringen.

Ytring:

Nye retningslinjer kunne gjort nedleggingen av Nesna til departementets avgjørelse

«Dermed kan det antas at dersom de nye retningslinjene som krever «aksept fra departementet» hadde blitt innført FØR Nord universitet fattet nedleggingsvedtaket, hadde vedtaket måttet bli godkjent av departementet» skriver kommuneoverlegen i dette innlegget.

Ytring:

- Arbeid for snarlig gjenforening av IHS

«Vi vil be rektor og andre som administrerer delingen, om å arbeide konstruktivt for så snart som mulig å realisere et gjenforent historieinstitutt ved NTNU», skriver tre ansatte ved Institutt for historiske studier i denne ytringen.

Er campus riktig virkemiddel for bedre samarbeid?

Ettersom avgått rektor ikke klarer å vise en tydelig veg fram til et universitet som skal være bedre enn NTNU, må det gjøres oppmerksom på steiner som kan ligge i vegen, skriver Arne B. Johansen.

NTNU har lånt ut Thorvaldsens byster til et italiensk museum

Mye må være på plass når kunstverk skal lånes ut til et museum utenfor Norge.

Derfor er NTNUs omdømme viktig

Arve Hjelseth kritiserer Kommunikasjonsavdelingen for å ville «styre» kommunikasjonen i saker som kan skade NTNUs omdømme. På generelt grunnlag vil vi presisere at avdelingen verken ønsker, eller har myndighet til, å ilegge ansatte munnkurv.

Siste fra forsiden

Tjora mener faktaundersøkelser bør forbys ved NTNU

- Jeg mener NTNU-styret bør ta initiativ til å forby bruken av såkalte faktainnhentingsundersøkelser her ved NTNU, sier Aksel Tjora.

Angriper NTNUs «faktainnhentere»:

- De anvender skammen som våpen

Professor og tidligere verneombud ved Institutt for historiske studier Øyvind Thomassen retter hard kritikk mot NTNU-ledelsen for bruken av faktaundersøkelse i forbindelse med konflikten ved instituttet.

Norge faller på lista over hvem som trekker til seg arbeidskraft

Norge mister pallplassen i en ny kartlegging av hvor gode land er til å tiltrekke seg arbeidskraft – og ender i år på en sjetteplass.

Konflikten ved IHS:

Faktaundersøkelsen kostet nesten 3 mill.

Overtidsregnskapet knyttet til faktaundersøkelsen har nådd nesten en halv million kroner.

«På stedet hvil!», rektor Solheim Hansen!

Står ein på stupet, kan det vere lurt å ikke ta eit steg framover, skriv Arna Meisfjord i eit svar til rektor ved Nord universitet.

Innspill til NTNUs styre om omdømme

Det sømmer seg ikke for et universitet å gi enkelte medier eksklusiv rett til informasjon.

Ytring:

Teknologiske eksperiment utan å hente inn samtykke

Elaine Hertzberg vart i fjor drepen av ein sjølvkøyrande bil. Ho døydde som følgje av eit teknologisk eksperiment ho ikkje hadde gjeve samtykke til.

Å bli rundlurt gjentatte ganger

Hva om alle kunne slutte med alt lureriet og heller si det som det er? Si at den eneste grunnen for å legge ned studiested Nesna, er for å styrke campus Bodø både økonomisk og faglig.

Å forskyve dagen er ikkje uproblematisk

At studentar og tilsette fortel om dagar med arbeid og undervising frå tidleg om morgonen til seint om kvelden, ser ut til å verte ignorert, skriv Cecilie Bjørnsdotter Raustein i Studenttinget.

Kommentar:

NTNUs klossete kommunikasjon

Fredag kunne UA skrevet en oppbyggelig historie om noe som har gått bra ved NTNU. Slik ble det ikke.

Ytring:

Å stå på stedet hvil er ikke et alternativ

«For å kunne være konkurransedyktige, samtidig som vi skal innfri kravene som stilles til kandidatproduksjon og forskningsproduksjon, må universitetet få lov til å justere på driften» skriver Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet, i denne ytringen.

Ytring:

Hadde man forstått hva som ville skje hadde det aldri blitt en fusjon

«Når Nord selv fremstår som et luftslott som svekker utviklingen på Helgeland er det tydelig at planer om etter- og videreutdanning er som dråper i havet for regionen. Det beste for Helgeland vil være om en på nytt kunne vurdere å utrede fusjon av den tidligere Høgskolen i Nesna inn under UiT» skriver Raymond Lillevik i denne ytringen.

Ytring:

Fremstår uklart hvordan NTNU skal bedre kjønnsbalansen

«Det er på høy tid at NTNU tar nye konkrete, institusjonelle grep for å oppfylle sine mål om et likestilt og mangfoldig universitet» skriver forfatteren av denne ytringen.