Ytring:

Kunsten å koble kunnskap og kommers

Forskning kan spare industrien for tid og enormt mye penger. Men hvordan får vi bedrifter som både har dårlig tid og vet lite om forskning til å utnytte vitenskap i verdensklasse?

Ytring:

Etabler Dragvoll som innovasjonscampus

Før vi setter oss ned og venter på flyttebilen fra Dragvoll, må vi bygge kunnskap om hva fremtidens campus kan være. Vi ønsker en debatt om hvordan campus Dragvoll kan brukes for å prøve ut innovative konsepter for læring, og til å forske på ulik praksis for undervisning, skriver forfatterne av dette innlegget.

Gjesteskribenten:

Hva burde vi egentlig lære av toppidrettsutøvere?

Ikke så mye, bortsett fra å finne trygghet i livsstilsrådene ved å oppjustere verdien på hverdagsrutiner og egne erfaringer.

Ytring:

Nord er farlig for norsk offentlighet

Fake news har gode tider i nyhetsstrømmen fra Nord Norge for tiden: Mens Innovasjon Norge lurte media i hele verden med historien om klokkefri sone utenfor Tromsø, lurer Nord Universitet store deler av Norge til å tro at det er fornuftig å legge ned høyere utdanning mellom Bodø og Trøndelag, altså Helgeland.

Ytring:

Naturkrisen er eksistensiell. Et toppmøte i Trondheim kan være starten på løsningen

Vi står midt oppi en naturkrise av eksistensiell karakter. For å løse den, må både bedrifter, politikere og enkeltmennesker jobbe for det samme: mer natur. 

Ytring:

Uoverstigelige kløfter av mistillit til ledelsen ved Nord universitet

Fra vårt ståsted opplever vi at vi har en ledelse som bruker løgn aktivt for å nå sine mål. Målet i dette tilfellet var å få Nesna og Sandnessjøen lagt ned.

Siste fra forsiden

Oslo:

Innfører vaktordning ved studiestart for å unngå rusforgifting

I augusthelgen i fjor med flest fadderaktiviteter i Oslo ble 65 personer behandlet for rusforgiftning. I år lanserer SiO en faddervaktordning.

Fortsatt brexit-usikkerhet for norske studenter

Det er fortsatt ikke klart hvilken betydning brexit vil få for norske studenter som vil på utveksling til Storbritannia etter nyttår.

Studentboligene i Røverdalen blir forsinket

Samskipnaden har fått på plass alt de trenger for å bygge, men byggingen av de nye studentboligene i Røverdalen starter først tidligst neste høst.

Kvidal trekker seg fra rektors ledergruppe

Plassen må vike for kjærligheten, men Kvidal fortsetter som sjef for nytt campus.

Ytring:

En varslet tragedie

Hvilken høgskole vil tørre å gå inn i en fusjon etter Nord-styrets vedtak?

Ytring:

Kjære Nord – bare et lite spørsmål

«Dødsdømte får gjerne et ønske oppfylt. Vi ønsker bare et svar: Hvem fikk ansvaret?» spør forfatteren av denne ytringen.

Ytring:

Fusjon eller fiendtlig overtakelse?

«Det eneste alternativet til denne løsningen vil være en fisjon, der Høgskolen i Nesna trekkes ut av fusjonen, og tar med seg de ressursene og midlene som ble tatt med inn» skriver forfatteren av denne ytringen.

Åpent brev til studentrepresentantene i styret

«Jeg stemte mot fusjonen fordi jeg ikke trodde at man ønsket oss godt på Nesna – og at fusjonsplattformen var for god for å være sann, og jeg fikk dessverre rett på alle punkter. Jeg kunne gjort som flesteparten av de andre i styret og stemt for, men jeg kunne ikke leve med å ha vært med på å legge ned skolen vår. Det ansvaret ville jeg ikke bære på mine skuldre. Kan dere?» spør innleggsforfatteren.

Ytring:

God sommer - et forskningsblikk


«For å utløse forskningspotensialet i hele NTNU, er det er viktig at forskningskulturen og erfaringen fra våre beste miljøer når ut til alle deler av organisasjonen» skriver de to innleggsforfatterne i denne ytringen.

Gjesteskribenten

Aksel Tjora, jeg tror jeg elsker deg

Alle disse forkortelsene finnes i et facinerende antall og gjør livet unødvendig forvirrende, skriver Nora B. Kulset.