Finn 10 feil

Må 5 store konteinere absolutt stå foran Hovedbygningen til NTNU, lurer Allan Krill på.

Fem studentledere:

Statsbygg bør ikke få overta byggene

Skal vi bedrive fremragende forskning, utdanning og innovasjon så er det en dårlig ide å ta fra oss råderetten over egne bygg, skriver fem studentledere.

Ytring:

Vi må sikre forskning som fellesgode

Jeg mener det er viktig å løfte blikket og diskutere åpen publisering som del av et større hele: Åpen forskning handler om å utnytte teknologi og forvalte resultater og data til fellesskapets beste, skriver administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Ytring:

Kallelse er ok, bare det er menn som kalles?

- Innlegg som dette bidrar til å opprettholde og legitimere mistenkeliggjøringen om at fokus på kjønnsbalanse representerer et brudd på meritokratiske normer i akademia, skriver Vivian A. Lagesen i denne ytringen.

Teatervitenskapen- dinosaur eller spydspiss?

Den siste tiden har studenter og ansatte ved drama og teater ved NTNU aksjonert mot usikkerhet rundt bemanningssituasjonen og reduksjon av studiepoeng.

Ytring:

Det digitale skiftet og deltagelse

Hvordan påvirkes «demokratiske arbeidsbetingelser» av det digitale skiftet? Dette problematiseres i denne ytringen.

Siste fra forsiden

PST-saken:

Bekymret for stigmatisering av utenlandske NTNU-ere

NTNU-rektor Anne Borg ber om at saken der to iranske NTNU-ansatte er siktet av PST ikke fører til stigmatisering av en hel gruppe ansatte og studenter.

PST etterforsker NTNU-forskere:

Mener universitetene opptrer naivt overfor spiontrussel

- Varsellampene bør begynne å lyse. Naiviteten er bygget inn i grunnholdningene når det gjelder mellomstatlig samarbeid og samkvem i forskerverdenen, sier professor Jo Jakobsen.

En av fem studenter vil ikke ha barn

Hver femte student i Norge vil ikke ha barn, ifølge en undersøkelse. Andelen som ønsker barn blant studenter, er lavere enn i andre grupper, sier forsker.

SPOR-festivalen:

- Krig er et evig dagsaktuelt tema

Noe av den mest gripende kunsten og musikken har oppstått i menneskenes forsøk på å møte krigen og dens grusomheter på andre måter enn med våpen, ifølge førsteamanuensis i klassiske fag ved NTNU, Thea Thorsen.

Forventer beklagelse fra NTNU-ledelsen

- Jeg forventer at ledelsen beklager den belastning jeg og min familie er blitt utsatt for, og gir meg oppreisning, sier professor Kristian Steinnes.

Ytring:

Lokale vilkår er viktige for kjønnsbalansen blant professorer

Når dårlig kjønnsbalanse forklares som et strukturproblem, vil det fort skape en følelse av maktesløshet. Det kan brukes som unnskyldning for å ikke gjøre noe eller plassere ansvaret hos andre.

Ytring om tull med oljetall:

«NTNU beklager sterkt denne feilen»

NTNU-ledelsen går nå ut med en sterk beklagelse over å ha kommet med feilaktige opplysninger når det gjelder antall uteksaminerte petroleumsstudenter.

Ytring:

«Korrupsjon og smøring finnes i medisinsk forskning i alle land

Kan man stole på forskningen? Professor Helge Waldum drøfter spørsmålet i denne ytringen. - I starten av min karriere tvilte jeg ikke på at forskningen var fri for korrupsjon, skriiver Waldum innledningsvis. Siden er han blitt mer betenkt.

Åpent brev til Anne Borg

Gratulerer med ny jobb som rektor på NTNU!

- Vi har noen tanker og spørsmål om universitetet i samfunnet og universitetet som organisasjon, skriver 15 engasjerte forskere ved NTNU i dette åpne brevete til NTNUs nye rektor Anne Borg.

Ytring:

Forskere blir ledet til etiske overtramp

Dagens publiseringspress stimulerer norske forskere til å ta uetiske snarveier, skriver Olav B Fosso og Jonas K. Nøland i denne ytringen, hvor de stiller seg svært kritiske til den posisjonen forlaget MDPI har fått i norsk akademia.

Leder:

Den gode samtalen forutsetter at man stoler på hverandre

I fjor passerte UA 4 millioner sidevisninger. Det er 22 prosent flere enn året før. Oppturen skyldes blant annet at de viktige, tillitsbaserte samtalene ved NTNU foregår i våre spalter. Hvordan sikrer vi at det fortsetter slik?

Kronikk:

God og dårlig midlertidighet

- Noen typer midlertidighet er fornuftig og riktig, skriver professorene Helge Holden og Terje Lohndal i denne kronikken. De fremholder at stipendiatstillinger nødvendigvis er midlertige, og ikke bør telle med når midlertidighet i akademia størrelsesberegnes.

Dette er våre ti mest leste ytringer i 2019

Om julekort som gir vondt i magen, om fryktkultur og dokumentflom og mer til: Gjesteskribenter, ledere og mer ordinære ytringer. Meningsstoff er godt stoff, og er like populære blant leserne som de redaksjonelle artiklene. Dette er de ti mest leste fra 2019.