Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Ytring

Hvordan vise kineserne at akademisk frihet er forutsetning for samarbeid

Raftostiftelsen med tre råd om hvordan norske universiteter kan vise kinesiske partnere at akademisk frihet er et premiss for samarbeid.

Ytring:

Forskarforbundet bør gi Langeland advokathjelp

«Forskarforbundet må forklara kvifor foreininga ikkje vil betala advokatutgiftene til Nils Rune Langeland når han går til sak mot arbeidsgjevaren sin Universitetet i Stavanger for å ha sagt han opp.»

Ytring:

Endelig er finlandshetter forbudt

Jørgen Yri reflekterer omkring hva han med et skråblikk omtaler som «Regjeringens kjærkomne finlandshetteforbud».

Ytring:

UiB og Kina: Vi reflekterer over vårt samarbeid

Rektor og viserektor ved UiB svarer på kritikken fra Raftostiftelsen i denne ytringen, som er den foreløpig siste i en løpende debatt omkring UiB, Kina og Konfutseinstituttet.

Ytring:

Vi savner en kritisk tilnærming

Raftostiftelsen er ikke tilhenger av akademisk boikott, heller ikke i Kinas tilfelle, men det er på sin plass å mane til aktsomhet og kritisk debatt.

Siste fra forsiden

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.

Slik svarer Forskerforbundet Nils Rune Langeland

Flere har etterlyst Forskerforbundets begrunnelse for ikke å støtte den sparkede professoren Nils Rune Langelands søksmål mot staten. Nå deler han den selv.

Ytring:

Dosentstigen bør generaliseres og ekspandere

Den såkalte forsker-lektor (FL)-stigen får sterk støtte i denne kronikken av professor Torberg Falch.

Ytring:

Psykologklinikkene: - NTNU-ledelsen gjentar UiOs feil

Studentene som kjemper for å beholde psykologklinikker ved NTNU får sterk støtte fra studentillitsvalgte for profesjonsstudentene ved Psykologisk institutt, UiO, i denne ytringen.

Ytring:

Aksepteres undertrykkelse i Akademia?

- Konfutseinstitutter er en del av Kinas bruk av såkalt soft power, skriver Raftostiftelsen.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Ytring:

NTNU, sett fra inn- og utside

«Det er tilsynelatende et stort sprik mellom hvordan NTNU ser ut fra innsiden og fra utsiden», skriver Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth i denne ytringen, hvor de sammenholder NTNUs score i Kantars omdømmeundersøkelse med resultatene fra Nifu-undersøkelsen.

Ytring:

Hvordan svarer SU på NFRs evaluering?

Evalueringen av den samfunnsvitenskapelige forskningen i Norge (SAMEVAL) viser at NTNUs fagmiljøer har gjort det «godt» og «meget godt», men at ingen hevdet seg helt i toppen. Hva kan vi lese ut av evalueringen, og hvordan vil vi følge opp dette ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap?

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.

Ytring:

Tvilsomt om sammenflytning gir økt kunnskapskvalitet

«Erfaringene får mange av oss til å lure på om sammenflyttingen av enheter virkelig har denne gunstige virkning på kunnskapskvaliteten», skriver professor emeritus Arne B Johansen, i denne kommentaren til frokostmøtet mandag om ansattes opplevelse av den nyss gjennomførte universitetsfusjonen.