Tvingende nødvendig med sterkere fagmiljø

Det handler om være attraktive for studenter, ansatte og for omverden, skriver dekan Egil Solli om de endringene Nord universitet ønsker å gjennomføre.

Gjesteskribenten:

Skam er et hinder for å endre livsstil

Vi trenger ikke mer dårlig samvittighet i folkehelsearbeidet.

Ytring:

Misvisande argumentasjon om InnoCamp på Steinkjer

Eg er provosert over påstandane frå ordførar Gram og Ketil Lindseth sin ville kommentar i media, skriv innsendaren.

Universitetenes rolle i regionene

Nedlegging av studiesteder er foreslått på en slik måte at universitetet skal kunne høste langsiktige effekter i fremtiden.

Ytring:

Ja til en styrket campus Helgeland

Den røde tråden i vår satsing på Helgeland har vært: Kvalitet, relevans og vekst.

Vi kan utdanne flere sårt tiltrengte sykepleiere

Vi skal tilby nye smarte løsninger for praksisstudier og sikre gode distribuerte utdanninger. For å få det til må vi utvikle oss fra små og sårbare fagmiljøer, til et sterkt framtidsrettet universitet.

Siste fra forsiden

Tvingende nødvendig med sterkere fagmiljø

Det handler om være attraktive for studenter, ansatte og for omverden, skriver dekan Egil Solli om de endringene Nord universitet ønsker å gjennomføre.

Gjesteskribenten:

Skam er et hinder for å endre livsstil

Vi trenger ikke mer dårlig samvittighet i folkehelsearbeidet.

Ytring:

Misvisande argumentasjon om InnoCamp på Steinkjer

Eg er provosert over påstandane frå ordførar Gram og Ketil Lindseth sin ville kommentar i media, skriv innsendaren.

Universitetenes rolle i regionene

Nedlegging av studiesteder er foreslått på en slik måte at universitetet skal kunne høste langsiktige effekter i fremtiden.

Ytring:

Mer frihet, mer demokrati!

«Det er når både demokratiet og den akademiske friheten får råde at et universitet jobber best» skriver Ronny Kjelsberg i NTL i denne ytringen.

Nedleggelse av studiesteder har for store konsekvenser til at universitetet kan ta avgjørelsen

Å legge ned studiestedene til Nord Universitet fører både til færre studieplasser og færre arbeidsplasser i lokalmiljøet, og svekker dermed befolkningsgrunnlaget. Dette har for store konsekvenser til at det kan besluttes av ledelsen på et universitet alene. Statsråden må på banen.

Vi trenger sterkere miljøer. Geografisk samling er et middel for å oppnå det

«Det er to måter å tenke distriktspolitikk på. Den ene er å spre ressursene tynt utover. Den andre er å samle virksomheter til større enheter for å sikre en sterk distriktsbasert motmakt til Oslo, Trondheim og andre sentra i landet» skriver Hilde Gunn Slottemo i dette innlegget.

Kunsten å snakke om vår forskning

Som stipendiater er det mye vi må lære oss og kunne. Noen lærdommer er åpenbare, andre er mer diffuse. Jeg ønsker å snakke om en av de diffuse lærdommene. Nemlig å snakke.

Valgfrihet? Bare glem det om du jobber ved NTNU

Noen ganger skal det ikke mer til enn en kullsyreholdig dråpe før det renner over.

Gjesteskribenten:

Mitt liv som realitystjerne

Livet som instituttleder er som en realityserie, eller som å være helt fersk i det avanserte gamingspillet kalt #NTNUGLEEDC, skriver Nora Bilalovic Kulset.

Ytring:

Ny studiestruktur er det rette for Nord

Forslaget med inndeling i campus, studiested og utdanningssted vil skape nødvendig faglig konsentrasjon, men også gi rom for fleksibilitet og tilpasninger.

Folk vart ført bak lyset

Nesna: Folk klamra seg til fusjonsavtalen og trudde at eit ord var eit ord. Dei tok feil, skriv Arna Meisfjord.

Fast ansatte må kjempe for bedre kår for midlertidige

Vi som har fått karret til oss en fast stilling, må sette søkelyset på hvordan universitetssektoren er i ferd med å bli et kaldt og lite inkluderende sted, skriver førsteamanuensis Hilde Refstie.