Kronikk:

En kniv i ryggen på Karolinska-varslerne

Sigurd Allern retter et hardt angrep på KI-rektor Ole Petter Ottersen i denne ytringen. - Ottersens behandling av varlserne i Macchiarini-affæren bidrar til at taushetskulturen får leve videre, hevder Allern.

Ytring:

NTNU i verden

«Grunnutfordringen for NTNU, som for enhver god kunnskapsinstitusjon, er å forstå hva kunnskap er» skriver professor emeritus Arne B Johansen i denne ytringen.

Ytring:

Plan S: Hastverk er lastverk

«Hansen og jeg kan lett enes om at det vitenskapelige publiseringssystemet er i trøbbel. Jeg er imidlertid ikke like overbevist om at åpen tilgang er løsningen, i hvert fall ikke uten videre» skriver Knut Holtan Sørensen i dette innlegget.

Ytring:

Hva får vi for 23 kvadratmeter?

«Mistanken går i retning av at det, etter råd fra diverse visjonære arkitektfirmaer, er planlagt betydelige arealer for «mellomrom med mening», som det så smukt, men tåpelig heter i rektoratets nylig publiserte notat om arealplanlegging» skriver Arve Hjelseth i dette innlegget.

Ytring:

Åpen tilgang – svar til Sørensen

«Gutenbergs revolusjon må ha vært frykt-fremkallende.  Plutselig ble det mye vanskeligere å holde kontroll med spredningen av bøker og det de måtte inneholde av farlige tanker.  Det virker på meg som de voldsomme reaksjonene på dagens revolusjon også er fryktreaksjoner» skriver Alex Hansen i dette innlegget.

Ytring:

Status for NTNUs varslingssystem og meldekanal for metoo-saker

«Ulempen med dagens system og rutiner er at de kan oppleves som noe tungvinte. Det pågår derfor to prosjekter som skal gjøre varsling enklere og tryggere, samtidig som det ryddes opp i rutinene for å følge opp sakene som meldes inn» skriver Ida Munkeby og Anne Borg i dette innlegget.

Siste fra forsiden

UHR-konferansen 2018:

Pris for kvalitet i utdanningen gikk til Høgskolen på Vestlandet

Oslo: Utdanningskvalitetprisen 2018 går til ePraktisk ved Høgskolen på Vestlandet.

Stipendstriden:

- De sviktet oss på målstreken

Regjeringens forslag til ny konverteringsordning for studiestøtte overlevde budsjettforhandlingene med Krf. - Vi er veldig skuffet, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk studentorganisasjon.

Flere utdanninger får gi tilleggspoeng til menn

Neste år kan mannlige søkere til psykologiutdanningen ved UiO og UiB og på barnevernspedagogutdanningen ved Oslomet få tilleggspoeng.

HF-fakultetet må trekke i de økonomiske bremsene

Lavere bevilgninger gjør at Det humanistiske fakultet må vise økonomisk måtehold fremover, med med 26 millioner på bok kan de glatte ut de verste duppene. - Det er ingen krise, men vi må være forberedt på at vi får en liten dupp i økonomien, sier dekanen.

Ytring:

Plan S – en hensynsløs politikk

«Plan S representerer derfor en trussel mot kvaliteten på vitenskapelige publikasjoner. I tillegg kommer planen til å gjøre det mye vanskeligere for alle – forskere så vel som allmennhet og profesjonelle brukere – å finne fram i en sterkt voksende mengde av vitenskapelige artikler med uklar kvalitet», skriver Knut Holtan Sørensen i dette innlegget.

Ytring:

Har vi bruk for en rektor som driver universitetet som en sjokoladebutikk?

«Du diskuterer det bare ut fra din betraktning; hvordan pasientbehandling skal organiseres. Selv om vi da sier at dette er noe annet, tar du det tilsynelatende ikke inn, men fortsetter å diskutere det ut fra den definisjonen du selv har laget på det.» skriver professor Karl Henry Jacobsen til rektor Gunnar Bovim i dette innlegget.

Ytring:

Åpen tilgang: En nødvendighet

- Først, la oss se for oss at når E6 mellom Rosten og Klett etter hvert blir ferdig, gis selskapet AS Trønderbom evigvarende rettigheter til å innkreve bomavgifter til inntekt for seg selv og sine aksjonærer. Scenariet er helt utenkelig. Men det er slik vitenskaplige tidsskrift opererer, skriver Alex Hansen i dette innlegget.

Ytring:

Det er to saker som bekymrer meg under høstens valg til studentting

«I det Norge jeg har vokst opp i, og det Norge jeg ønsker at mine barn skal vokse opp i – er ett likestilt Norge. Hvor ingen får særbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, legning eller hva annet som skal falle inn, og hvor man er uskyldig inntil det motsatte faktisk er bevist.» skriver en NTNU-student i denne ytringen.

Ytring:

- Nei, campussamling er ikke forsinket

- Det er ikke tilfelle at campussamlingen er forsinket slik Universitetsavisa skriver, ifølge prosjektdirektør for campusutvikling, Merete Kvidal.

Ytring:

Eit dårleg forslag er eit dårleg forslag

Marianne Synnes prøvar i eitt desperat forsøk å ta studentane i skule på feilaktig retorikk, men ror seg berre lengre vekk frå verkelegheita, og tek i enkelte tilfelle heilt feil.

Ytring:

Et innspill om de små displinfagene fra et lærerutdanningsperspektiv

Høgskolelektor Ola Harstad gir til beste noen gode råd til ekspertgruppen statsråd Iselin Nybø har etablert for å se på de små humaniorafags situasjon.

Ytring om konverteringsordning for studielån:

- Nei, dette forslaget gir ikke økte forskjeller

- Argumentet med at dette forslaget vil øke sosiale forskjeller stemmer ikke, skriver Marianne Synnes (H), medlem av Utdannings- og forskningskomiteen.

Ytring:

Om endring i låneordninga for studentar: - Vi er ikkje perfekte

«At regjeringa ser sitt snitt til å spare inn 256,4 millionar kroner på ei gruppe i samfunnet som lever under fattigdomsgrensa er skammeleg,» skriv sentralstyremedlem i NSO, Gjermund Kvernmo Langset, i denne ytringen.