Bjørn Haugstad blir NTNUs superdirektør

Bjørn Haugstad er, etter hva UA erfarer, innstilt på topp til stillingen som direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU.

Bjørn Haugstad var statssekretær under Torbjørn Røe Isaksen. Nå påtroppende direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Ansettelsen vedtas i NTNUs styremøte torsdag neste uke.

Haugstad er i dag ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet i avdelingen for klima, industri og teknologi. Han var statssekretær i Kunnskapsdepartementet under Torbjørn Røe Isaksen i årene 2013-2018. Det var hans andre runde som statssekretær, den første var under utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet i Bondevik 2-regjeringen i årene 2001-2005.

Haugstad tilhører for øvrig mindretallet av statssekretærer som har fullført doktorgrad. Han tok den ved Universitetet i Oxford, emnet for avhandlingen passende nok strategirealisering i kunnskapsintensive organisasjoner.

Sent i september kunne Universitetsavisa fortelle at av de gjenværende søkerne i finaleheatet til direktørstillingen, hvor av alle fikk innvilget anonymitet i søkeprosessen, er én avdelingsleder i et departement. Søkeren begrunnet ønsket om anonymitet slik:

«Søkeren arbeider tett med statsråden og håndterer regelmessig konfidensiell og sensitiv informasjon i regjeringens politikkutvikling og forvaltning. En offentliggjøring av navn vil svekke tilliten som er helt nødvendig i dette arbeide»

Denne søkeren er etter hva UA erfarer Bjørn Haugstad.

De to andre søkerne har nå trukket seg, får Universitetsavisa opplyst.

«Dere må bruke opp pengene»

NTNUs nye «superdirektør» har god kjennskap både NTNU og Trondheim by. Haugstad ble uteksaminert sivilingeniør ved Institutt for industriell økonomi i 1998, og han har møtt som representant for Høyre i kommunestyret. Haugstad har også vært styreleder i daværende SiT Tapir midten på nittitallet.

Bjørn Haugstad i 2005.

Haugstad ble intervjuet av Universitetsavisa i 2005. Bakgrunnen. for intervjuet var noen uttalelser den da 36 år gamle eks-statssekretæren hadde kommet med før han forlot departementet. Haugstad fyrte av følgende salve mot NTNU: «Dere gjør oss grinete. Dere må bruke opp pengene deres og slutte å putte dem i madrassen.»

I intervjuet forsikret imidlertid Haugstad at han hadde et hjerte som banket sterkt for universitetet hvor han ble utdannet sivilingeniør:

«Det er ikke noe universitet som jeg er så glad i og heller ikke et universitet jeg kan være så kritisk til som NTNU.»

Hvordan beskrev så 36-åringen, som nå vender tilbake i sjefsstilling, seg selv?

- Kan noen ganger være grinete

Som «faglig ambisiøs, grundig og litt kjedelig.» Også: «Jeg kan noen ganger være litt grinete ... Jeg har masse dårlige sider. Til tider kan jeg være litt faglig arrogant. Når jeg setter meg grundig inn i ting, kan min forståelse for andres argumenter ikke være så god som den burde. Dessuten skulle jeg gjerne hatt mer selvdisiplin.»

Som statsråd Torbjørn Røe Isaksens høyre hånd gjennom seks år i KD var Haugstad i praksis sjefsstrategen bak strukturreformen i UH-sektoren som ble realisert fra 2015 og framover. I den sammenheng er det verd å merke seg at NTNU under Gunnar Bovim spilte en nøkkelrolle i å lose reformen trygt i havn. NTNU ble på mange måter lokomotivet i reformen, ved å tidlig gå hardt inn for fusjon med de etter hvert utvalgte høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund.

Denne reformen forsvarte statssekretæren iherdig, blant annet i Universitetsavisas spalter.

Forsvarte ABE-kutt

En annen reform som Fremskrittspartiet og Siv Jensen tok initiativ til, har han også gått i krigen for: «Reformen har virket. Offentlig sektor er mer effektiv nå enn da vi tiltrådte. Med reformen ønsker regjeringen ikke bare mer effektiv bruk av fellesskapets ressurser, men også større handlingsrom for å gi mer til prioriterte satsingsområder i statsbudsjettet.»

At rektorer som Dag Rune Olsen og Gunnar Bovim i 2017 gikk ut og ba tynt om at reformen ble skrotet, møtte liten forståelse av daværende statssekretær Haugstad: Reformen: «Jeg tror både Dag Rune og Gunnar og alle andre universitetsledere kan legge til grunn at dette er kommet for å bli.»

Så gjenstår det å se hvordan NTNU-direktør – og Anne Borgs høyre hånd – Bjørn Haugstad ser på den saken. Noen vil håpe på at koalisjonen som sendte Haugstads parti ut av regjeringsbygget har en annen tilnærming.

UA har vært i kontakt med Bjørn Haugstad. Han skriver følgende i en SMS: «Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte at jeg er søker til noe som helst.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.