Ytring

Videreføring av avtalen med Kongsberg-gruppen er ansvarsfraskriving

NTNU kan ikke lene seg på staten, men må ta uavhengige, etiske vurderinger når det gjelder avtalen med Kongsberg-gruppen, skriver medlemmer av Akademisk nettverk for Palestina NTNU.

Innleggsforfatterne skriver på vegne av Akademisk nettverk for Palestina NTNU.Illustrasjonsfoto fra en Palestina-markering på Gløshaugen.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Vi er glade for at NTNUs styre i møtet 18. juni vil diskutere kravene som er lagt fram fra ansatte og studenter når det gjelder Gaza. Imidlertid ser vi at det anbefalte vedtaket når det gjelder samarbeid med Kongsberg Gruppen er at “den overordnede avtalen videreføres, og at det ikke skal legges begrensninger på forsker-til-forsker-samarbeid.”

I det foreslåtte vedtaket kan vi også lese at «det ligger utenfor NTNUs mandat å overprøve statens vurderinger som ligger til grunn for innvilgelse og oppfølgning av eksportlisenser og norsk politikk på dette området.» 

En slik holdning er ansvarsfraskriving, og i strid med NTNUs strategi og verdier. I NTNUs strategi står det at vi representerer en fordomsfri og uavhengig stemme. Høy etisk bevissthet er også en av NTNUs verdier. Dette betyr at NTNU ikke bare kan vise til statens vurderinger, men at institusjonen må ta uavhengige, etiske vurderinger. Staten kan som kjent ta feil, bare tenk på den ulovlige oppføringen av vindturbiner på Fosen. Det er viktig for Norge at NTNU tar samfunnsansvar ved å gjøre sine egne, kritiske refleksjoner på grunnlag av faktabasert kunnskap.

NTNU har en mulighet

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Som vi tidligere har skrevet i brev til NTNUs styre har NTNU et selvstendig ansvar for å sikre at våre samarbeidspartnere følger internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv slik disse er nedfelt i FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv (UNGP) og OECD-regelverk. I henhold til disse reglene er selskaper pålagt å gjøre risikovurderinger av om de bidrar til brudd på internasjonal humanitærrett gjennom egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Kongsberggruppen har til nå vært lite villige til å gi informasjon om sin rolle i krigen på Gaza. NTNU har gjennom sin posisjon som samarbeidspartner både et ansvar og en unik mulighet til å utfordre Kongsberggruppen til å fortelle hvilke tiltak de gjør for å hindre at de bidrar til brudd på humanitærretten. Dette ansvaret må NTNUs styre være modige nok til å ta.

Ansvar overfor studenter 

Vi minner også om at NTNU har et særlig ansvar overfor studentene sine, og mer konkret for å sikre at de ikke deltar i eller bidrar til uetiske handlinger gjennom sin utdanning. Studenter som kommer til NTNU for å studere har store forventninger til en utdanningsinstitusjon som har slagordet «Kunnskap for en bedre verden», og som har nedfelt i sin strategi at virksomheten skal fremme menneskerettigheter. Samtidig har studenter ofte begrenset oversikt over hvilken sammenheng deres bidrag går inn i, og det kan være vanskelig for dem å stille kritiske spørsmål til veileder eller samarbeidspartner. NTNU har derfor et særskilt ansvar for å sikre at forskning og teknologi som studentene bidrar til å utvikle ikke blir brukt til krigsforbrytelser.

Fra ord til handling 

Å være tilskuere til de groteske drapene på sivile i Gaza uten å gjøre noe bryter oss ned som mennesker. I en slik situasjon har NTNU som utdanningsinstitusjon en særlig plikt til å skape håp gjennom å handle aktivt for å forhindre krigsforbrytelser. Et viktig bidrag fra vår side vil være å fryse alt samarbeid med Kongsberggruppen dersom de ikke kan dokumentere hvordan de forhindrer at teknologien deres blir brukt til folkemord.

NTNUs styre; Vi forventer nå at dere lever opp NTNUs slagord og bruker kunnskap til å gjøre verden bedre gjennom å gjøre alt dere kan for å forhindre krigforbrytelsene i Gaza.