Rektors forslag til Gaza-vedtak

- Du kan kalle det hva du vil, men det er en akademisk boikott

Tor Grande insisterer på at det han foreslår ikke er en akademisk boikott. De som har krevd at nettopp dette innføres er uenig.

Magnus Barka Hjelle (lengst til venstre) og Bassam Hussein (lengst til høyre) har begge vært sentrale i aksjonene for akademisk boikott ved NTNU. Begge sier at forslaget er en god start på å innfri deres krav.
Publisert

Tidligere i dag holdt Tor Grande et digitalt møte der han svarte på spørsmål sendt inn av NTNU-ansatte. Der gikk han blant annet inn på hva han vil foreslå for NTNU-styret om Gaza og Israel.

Han forklarte at han vil foreslå at NTNU ikke skal inngå nye avtaler med israelske universitet. Dette ble også diskutert på forrige styremøte, der det syntes å være en bred enighet rundt forslaget.

Selv om Grandes forslag hvertfall delvis oppfyller kravene fra boikott-demonstrantene ved NTNU, sa han i morges at han ikke foreslår en akademisk boikott. Det samme sa han i et stort intervju UA publiserte mandag.

- Det beste hadde selvsagt vært om de ville kalle det boikott

Demonstrantene selv sier at det er de ordelagene de vil bruke for å forklare det som foreslås.

Når Universitetsavisa snakker med dem har de ikke sett forslaget i sin helhet. Det ble først publisert på onsdag ettermiddag. Men når NTNU sier at de ikke vil inngå institusjonelle avtaler med israelseke universitet, så sier leder for Studenter for Palestina Trondheim, Magnus Barka Hjelle at det er det man snakker om.

- Det er ikke en fullstendig akademisk boikott, men jeg vil hvertfall kalle det en delvis boikott. Det er et steg i riktig retning. Om Grande kaller det akademisk boikott eller ikke, er det ikke så farlig, sier han.

Han tviler på at noen universitetsledere vil tørre å si at de innfører akademisk boikott uten at Norge eventuelt hadde innført sanksjoner mot Israel.

- Det beste hadde selvsagt vært om NTNU-styret hadde gått tydelig inn og sagt at de vil innføre akademisk boikott. Men om de innfører mye av det samme innholdet er det mindre viktig hva de kaller det, sier Hjelle.

Magnus Barka Hjelle, leder i Studenter for Palestina Trondheim.

Vil ha samtlige krav innfridd

Grande vil ikke gå inn for å avslutte NTNUs samarbeid med Kongsberg-gruppen, som boikott-demonstrantene også har krevd. 

- Vi håper at styret vil gå for det selv om rektor ikke anbefaler det. For oss er det nødvendig at alle kravene våre etterkommes.

Universitetet i Stavanger valgte forrige uke å innføre et ganske likelydende vedtak som NTNU-rektor Grande nå skisserer. Heller ikke de ønsket å kalle det en boikott. Men Hjelle sier studenter der har vært godt fornøyd med gjennomslaget de fikk der.

Formulering er mindre viktig

Bassam Hussein, som er professor ved NTNU og et sentralt medlem av Akademisk nettverk for Palestina, er klar på at det må forstås som en boikott.

- Det er en akademisk boikott. Når man sier at man ikke skal inngå nye samarbeidsavtaler så er det det som blir resultatet. Du kan kalle det en frysning om du vil istedenfor. Formuleringen er mindre viktig. Resultatet er et viktig steg i riktig retning for NTNU, sier han.

Bassam Hussein er professor og merittert underviser Institutt for maskinteknikk og produksjon.

I går valgte Akademisk nettverk for Palestina å avlyse et planlagt møte med rektor Tor Grande. Dette var basert på uttalelser han hadde gjort i sammenheng med et intervju i Universitetsavisa. 

- Jeg vet ikke helt hva som skjedde der. I intervjuet ble han kun kort sitert på at akademisk boikott er den dårlig idé og at det ikke ville bli fremmet for styret. Det forsto vi som at han hadde ombestemt seg og ikke ville legge fram en sak om Gaza og Israel, som tidligere hadde blitt annonsert, sier Hussein.

- Da tenkte vi at vi ikke hadde noe å snakke om og at det var riktig å avlyse. Det signalet som kommer nå opplever vi som mye mer positivt, slår Hussein fast.

Fakta

Dette er forlsaget rektor legger fram

A) Styrets uttalelse om krigen i Gaza:

• NTNUs styre viser til kjennelsene fra Den internasjonale domstolen (ICJ) om krigen i Gaza fra 26. januar, 28. mars og 24. mai 2024 og ber partene om øyeblikkelig å rette seg etter kravene fra domstolen, uten forbehold.

• Styret ber om umiddelbar våpenhvile.

• Styret fordømmer Hamas’ terrorangrep på sivile israelere, og bortføringen av gisler fra Israel.

• Styret fordømmer Israels krigføring i Gaza som rammer sivilbefolkningen og sivil infrastruktur, inkludert akademiske institusjoner.

• Styret fordømmer alle handlinger som er i strid med folkeretten.

• Styret ber om at Israel straks sikrer at humanitær hjelp når fram til befolkningen i Gaza og at uavhengige etterforskere får slippe inn.

• Styret understreker viktigheten av å verne om den akademiske friheten, og institusjonens uavhengighet i alt samarbeid med både israelske og palestinske partnere.

B) Institusjonelt samarbeid med israelske institusjoner og forsker-til-forsker-samarbeid

• NTNUs styre vil ikke at NTNU i den nåværende situasjonen engasjere seg i institusjonelt samarbeid med israelske partnere. Med institusjonelt samarbeid forstås overordnede samarbeidsavtaler og andre avtaler med institusjonelt preg.

• Styret understreker at NTNUs forskere har full akademisk frihet og kan videreføre sitt samarbeid med israelske forskere. Det inkluderer prosjektsamarbeid som er finansiert av norske eller europeiske finansieringskilder, herunder deltakelse i EU-prosjekter. Alle forsker-til-forsker-samarbeid må forholde seg til NTNUs etiske retningslinjer og nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer.

• Styret ber rektor om at NTNU-forskere som ønsker å avslutte pågående samarbeid med israelske partnere, får støtte fra NTNU til å avvikle samarbeidet.

C) Samarbeid med Kongsberg Gruppen

• NTNUs styre mener at det faller utenfor NTNUs mandat å overprøve statens vurderinger som ligger til grunn for innvilgelsen og oppfølgingen av eksportlisenser og norsk politikk på dette området, og vil derfor at den overordnede avtalen med Kongsberg Gruppen videreføres. NTNUs styre understreker at det ikke legges noen begrensninger på forsker-til-forsker-samarbeid mellom Kongsberg Gruppen og NTNU, i henhold til prinsippene om akademisk frihet. Alle forsker-til-forsker-samarbeid må forholde seg til NTNUs etiske retningslinjer og nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer.

D) Tiltak til støtte for studenter, forskere og akademiske institusjoner som berøres av krigen

• NTNUs styre ber Rektor følge opp de foreslåtte tiltakene i punkt D1 og D2.

E) Anskaffelser - leverandøravtaler

• NTNUs styre ber om at rektor foretar en gjennomgang av NTNUs innkjøpsrutiner og leverandøravtaler for å sikre at fremtidige og nåværende avtaler er i samsvar med regjeringens fraråding om handel som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene og heller ikke inngår avtaler med leverandører som er funnet skyldig i brudd på folkeretten.

F) Oppfølging

• NTNUs styre ber om at Rektor arbeider videre med de ulike forhold som berøres av krigen i Gaza, og informerer styret om dette ved behov.

Følg UA på Facebook og Instagram.