Innovasjon og bærekraft

Begeistring for ny NTNU-master

Dette vil bety mye for utviklingen av arbeidslivet i årene som kommer, mener bedriftsledere i Møre og Romsdal. Næringslivet etterlyser enda flere ansatte som kan skape noe nytt på en bærekraftig måte.

NTNU i Ålesund tilbyr ny mastergrad i innovasjon og bærekraft. Næringslivsledere uttrykte begeistring da de var med på en paneldebatt i forbindelse med lanseringen av studiet. Fra venstre: Debattleder Maren Nordby Fremstad, Lene Trude Solheim (NHO), Patricia Larsen (Vard), Tor Olav Seim (Ode) og Cecilie Myrstad (Sparebanken Møre)
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Management of Innovation and Sustainable Business Development

NTNU Ålesund
  1. To semester med innovasjon, entreprenørskap, bærekraft, endringsledelse og forskningsmetoder
  2. Sommeren mellom 1. og 2. år har eget program
  3. Tredje semester med mulighet til å dra på utveksling eller ta fag i Ålesund. Internship er valgfag
  4. Fjerde semester: masteroppgave

(Kilde: Studieprogram NTNU)

Det var mange som var interessert i å høre om det nye studietilbudet ved NTNU i Ålesund da det nylig ble lansert. I tillegg til folk fra næringslivet var det flere studenter og NTNU-ansatte som fulgte presentasjonen. Tilbudet er lagt til Institutt for internasjonal forretningsdrift.

- Dette måtte jo bare skje, fordi det er noe som hele regionen trenger. Vi må feire at NTNU har klart å få på plass en ny master med fokus på innovasjon og bærekraft. Det ser virkelig, virkelig bra ut og jeg vet at dette er noe bedriftene ønsker seg, sa regiondirektør i NHO, Lene Trude Solheim.

- Dette er noe bedriftene ønsker seg, sier Lene Trude Solheim, regiondirektør, NHO Møre og Romsdal

Solheim var spesielt fornøyd med at det blir mulig for personer med ulik type utdanning og yrkesbakgrunn å komme inn på dette nye studiet. 

Flere i panelet la vekt på at det ikke er alle bedrifter som har anledning til å ha en egen stilling som bare jobber med bærekraft, men at den gjerne kan kombineres med andre oppgaver. Den nye NTNU-masteren har fokus på innovasjon, entreprenørskap, bærekraft og endringsledelse.

Dette er et utdanningsprogram som også har fokus på å rekruttere studenter fra ulike land. «Management of Innovation and Sustainable Business Development» står det med store bokstaver på veggen bak scenen. Alle paneldeltagerne understreket at det er viktig å rekruttere studenter også fra andre land enn Norge.

Næringslivet vil ha flere ansatte

Flere av paneldeltagerne la vekt på at et slikt utdanningstilbud kan gi god rekruttering for bedriftene i området. Studentene skal ha en praksisperiode på tilsammen 14 uker. Erfaringen fra tidligere år viser at mange av dem som starter studiene i Ålesund søker seg jobb i Midt-Norge etterpå.  

Det var mange som kom for å følge lanseringen av det nye studieprogrammet ved NTNU

Søkere til studiet må ha fullført og bestått en bachelorgrad innenfor fagområder som business administration, markedsføring, innovasjon, entreprenørskap eller ledelse.

- En stor dag

Viserektor Anne-Lise Sagen Major sa at denne lanseringen var en stor dag for NTNU. Hun la vekt på at internasjonal rekruttering er nødvendig og viktig og at studiet er tverrfaglig.

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Anne-Lise Sagen Major

- Vi vet at mange av bachelorstudentene vil raskt ut i jobb, men det er også avgjørende for oss at ha et godt tilbud til dem som vil gå videre for å ta en master, sa viserektoren. Bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling blir viktige satsingsområder de kommende årene.

- Vi trenger innovasjon både i offentlig sektor og i næringslivet for å møte nye tider. Nyskaping og samarbeid har alltid vært grunnlaget for bedriftene i vår region.

For tett samarbeid med arbeidslivet?

I arbeidet med opprettelsen av denne nye masteren har NTNU kartlagt kompetansebehovet i næringslivet i regionen og fått innspill både fra bedrifter og fra NHO. 

De siste månedene har det vært en debatt om det er for tette bånd mellom NTNU og næringslivet. Universitetsavisa har derfor spurt dekan Monica Rolfsen ved Fakultet for økonomi om NTNU nå har blitt mer skeptisk til å involvere NHO og bedriftene i slike prosesser.

- Jeg ser ingen grunn til å knytte forarbeidene til den nye masteren opp mot disse diskusjonene. Her har NTNU kartlagt behovene i regionen på vanlig måte og laget et studieprogram utfra NTNU sine egne ambisjoner. Dette oppfatter jeg ikke som kontroversielt i det hele tatt, svarer Rolfsen.

Relevant og spennende

- Det virker som et utrolig relevant og veldig spennende studium. Man kan jobbe i så mange bransjer, både med markedsføring, innovasjon og ledelse. Alle bedrifter kan ha bruk for dette. Kandidatene kan passe inn i en rekke ulike funksjoner. Jeg kunne faktisk ha tenkt meg å ta det selv, sier Patricia Larsen, employer branding manager i Vard. 

Patricia Larsen, employer branding manager i Vard, mener det er et stort behov for en slik master.

Hun understreker at det er en fordel at studentene utdannes lokalt og at de ikke må reise til et annet sted for å ta en master. 

- Jo lengre vi får dem til å bli her i fylket, jo større sjanse er det for at de bosetter seg her. Det er viktig for oss når vi skal rekruttere nye medarbeidere, sier Patricia Larsen.

Følg UA på Facebook og Instagram.