Iranske studenter uten hijab bortvises

Irans undervisningsdepartement kunngjorde mandag at studenter og skoleelever som ikke bærer hijab, blir bortvist fra universitet og skoler.

Studenter ved Amir Kabir University under en tidligere protestmarsj mot presteregimets hijabpåbud.
Publisert Sist oppdatert

Bestemmelsen blir kunngjort etter flere måneder med landsomfattende protester i fjor høst. Mange kvinner protesterer nå mot de strenge hijabreglene ved å droppe hodeplagget, særlig i byene.

Departementet sier at beslutningen har som formål å skape et trygt og passende miljø som skal fremme studentenes åndelige utvikling.

Etter protestene så myndighetene oftest bort fra de omfattende bruddene på hijabpåbudet, men det har ført til harme blant mer kompromissløse iranere.

I de siste dagene har noen iranske borgere, parlamentarikere og geistlige truet med å ta saken i egne hender om ikke myndighetene gjør mer for å håndheve de strenge reglene om hodeplagg.