Legger ut NTNUs avtaler med næringslivet åpent tilgjengelig

- Vi vil i gjennomgangen av avtalene vurdere om det er hensiktsmessig å foreta endringer i dem, sier prorektor Toril Nagelhus Hernes. 

Prorektor Toril Nagelhus Hernes sier hun nå vil gå nøye gjennom de avtalene som er lagt ut, for å sikre at NTNUs akademiske ytringsfrihet og uavhengighet er ivaretatt. .
Publisert

NTNU har nå laget en nettside der de skal legge ut sine avtaler med næringslivet, slik at de blir tilgjengelige for alle. Nettsiden ble laget etter at NTNU-styret i et ekstraordinært styremøte i desember ba om å få en oversikt over NTNUs avtaler med næringslivet. 

I det samme møtet trakk daværende rektor Anne Borg seg.  Hun fikk kritikk for nettopp å ha hatt for tett kontakt med næringslivet.

Foreløpig er det lagt ut seks avtaler som NTNU har med næringslivsorganisasjoner her. Det er også lagt ut 14 samarbeidsavtaler med fylkeskommuner og kommuner og med offentlige virksomheter. På siden finnes det også en liste over utenlandske læresteder som har samarbeidsavtaler med NTNU.

De seks næringslivsavtalene er med Equinor, Kongsberg Gruppen, Sparebank 1, Norsk Hydro, DNB Bank, og NHO. UA har gått gjennom de avtalene som er lagt ut.

- Vil fremme felles synspunkter

Avtalen med Kongsberggruppen ble inngått i 2022. I avtalen kommer det fram at: «Der det er relevant, har partene en intensjon om å fremme felles synspunkter til aktører nasjonalt og internasjonalt når kompetanse, innovasjons- og forskningssatsinger skal formes.» 

Dette punktet har likhetstrekk med et omstridt punkt i NHO-avtalen. I forbindelse med at Anne Borg trakk seg som rektor for NTNU, ble samarbeidsavtalen med NHO satt søkelys på.  

I NHO-avtalen står det blant annet at partene har en intensjon om å utvikle felles budskap og gjennomføre koordinerte kommunikasjonstiltak i sammenheng med viktige politiske prosesser, hvor partene har sammenfallende interesser og synspunkter. Dette punktet har fått kritikk for å skape for tette bindinger mellom partene.

Professor Helge Holden uttalte nylig at dette punktet må fjernes, fordi avtalen gir et svært uheldig inntrykk. 

Ingen av de andre avtalene som foreløpig er lagt ut har tilsvarende formuleringer.

Vil orientere styret

Prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril Nagelhus Hernes, sier hun ikke ønsker å kommentere på enkeltavtaler nå.

- Vi vil orientere NTNU sitt styre om hvordan vi vil følge opp styrevedtaket vedrørende samarbeidsavtaler i styremøtet 22. januar, sier Hernes.

Hun forteller at de nå vil gå nøye gjennom de avtalene som er lagt ut, for å sikre at NTNUs akademiske ytringsfrihet og uavhengighet er ivaretatt.  

- Dette arbeidet skal gjøres systematisk framover. Vi tar styrets vedtak på alvor. Vi vil i gjennomgangen vurdere om det er hensiktsmessig å foreta endringer i avtalene, sier hun.

UA har spurt Hernes hvor langt ned i organisasjonen de vil gå, når de skal legge ut avtaler på denne nettsiden. 

- NTNU har svært mange avtaler som etableres og følges opp på ulike nivå i organisasjonen, og vi vil i dialog med dekanene komme frem til hvordan vi jobber videre med dette, sier Hernes.

 

Følg UA på Facebook og Instagram.