Spørsmål i Stortinget om NTNU: - Er statsråden bekymret for den akademiske friheten?

Stortingsrepresentant ber nå Sandra Borch svare om ytrings­friheten i akademia. - Helt feil om jeg skulle vurdere enkeltsaker, sier Borch til UA.

Sivert Bjørnstad (FrP) har bedt Sandra Borch svare på om hun nå er bekymret for den akademiske friheten.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Dette er saken

Det har stormet rundt rektor ved NTNU, Anne Borg, etter at hun offentlig refset de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland. 

NTNU-forskerne hadde i et DN-intervju kalt en rapport utarbeidet av Rystad energy for NHO for et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt».

Tirsdag gikk NTNU-rektor Anne Borg ut mot de to NTNU-forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN, hvor hun tok hun sterk avstand fra karakteristikker brukt av de to forskerne.

Dette har blitt sterkt kritisert, blant annet av Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Hun mener rektor utviste dårlig forståelse for hva et universitet er.

Borg beklaget sitt innlegg i Universitetsavisa torsdag kveld, men samtidig avslørte Universitetsavisa også at en direktør i Norsk industri fikk innlegget til gjennomlesning før det gikk i DN. Norsk industri er del av NHO, og direktøren hadde i privat kommunikasjon krevd at NTNUs ledelse kom på banen.

Fredag ettermiddag kunne UA melde at det kalles inn til ekstraordinært styremøte om saken.

Sivert Bjørnstad (FrP), representant for Sør-Trøndelag på Stortinget, har stilt skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch: 

Er statsråden bekymret for den akademiske friheten, og særlig ytringsfriheten til forskere, sett i lys av den siste saken ved NTNU?

Det var Khrono som først omtalte Bjørnstads spørsmål. 

- Vil ikke vurdere enkeltsaker

Til Universitetsavisa sier statsråd Sandra Borch at akademisk frihet er helt nødvendig.

- Akademisk ytringsfrihet og forskerfrihet er en helt nødvendig forutsetning for all akademisk virksomhet. Derfor har vi styrket vernet av den akademiske friheten i forslaget til ny universitets- og høyskolelov, sier Borch.

Hun ønsker ikke å kommentere Anne Borgs innlegg i DN, og stormen i etterkant av dette, direkte.

- Som statsråd vil det bli helt feil om jeg skulle begynne å vurdere enkeltuttalelser eller enkeltsaker på institusjonene. Det ansvaret har den enkelte institusjon fullt ut.

- Kan bli en smalere, mindre opplyst debatt

I begrunnelse for sitt spørsmål peker Sivert Bjørnstad på Universitets- og høyskoleloven, som sier at «Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet». 

Sivert Bjørnstad, Fremskrittspartiet, Sør-Trøndelag

Dette tok også Jon Olaf Olaussen, professor og prodekan for forskning ved NTNU Handelshøyskolen, opp i et intervju med UA. Her uttalte han at Anne Borg må gå. 

Bjørnstad skriver videre i sin begrunnelse for spørsmålet at 

«Rektor Borg har i etterkant beklaget innlegget, men flere innen akademia har uttrykt en bekymring for at ytringsrommet til akademikere har blitt snevret inn som følge av det. Hvis dette stemmer står vi i fare for å få en samfunnsdebatt som er smalere, mindre opplyst, og mindre basert på fakta. Det vil være en svært uheldig utvikling, både for akademiske tilsatte ved universiteter og høyskoler, men også for storsamfunnet som helhet.»

Bjørnstads spørsmål ble sendt mandag 11. desember, og er til behandling.

Følg UA på Facebook og Instagram.