Styreleder

«Styret vil følge opp at NTNU tar lærdom i saken»

NTNUs styreleder vil ikke gi innsyn i prøveavstemningen som ble foretatt for rektors innstilling om å avskjedige Øyvind Eikrem.

- Styret er opptatt av at alle ansatte og studenter ved NTNU er ivaretatt, og at ytringsfriheten ved NTNU og vilkårene for den står sterkt, sier Remi Eriksen.
Publisert Sist oppdatert

- Siden det ikke foreligger noe dokument utover styrevedtaket, er det ikke noe mer det kan gis innsyn i, skriver Eriksen i en e-post til Universitetsavisa.

NTNUs styreleder viser til at personalsaker som behandles i styret er lukket grunnet lovpålagt taushetsplikt. Imidlertid:

- Styret ser at denne klagesaken har vært fulgt med offentlig interesse, og ønsker derfor å presisere hovedpunktene i prosessen som ledet opp til styrevedtaket om å avvise saken, skriver Eriksen.

«Styret behandlet klagen grundig, diskuterte både prinsippene og prosessen og hadde et felles syn på saken. Før styret fattet et endelig vedtak, ønsket styret å avvente NTNU-ledelsens forhandlinger om et eventuelt forlik med Øyvind Eikrem. Siden NTNU-ledelsen og Eikrem ble enige om en avtale, ble saken avvist av styret 2. desember. Det er et samlet styre som er glad for at saken ble løst gjennom forlik.

Styret vil følge opp at NTNU tar lærdom av saken, blant annet innenfor ledelse og konflikthåndtering. Styret er opptatt av at alle ansatte og studenter ved NTNU er ivaretatt, og at ytringsfriheten ved NTNU og vilkårene for den står sterkt»