NTNU vil ikke boikotte Kongsberg-gruppen

NTNU vedtok at universitetet ikke vil samarbeide med institusjoner i Israel. Til tross for hva demonstranter har sagt insisterer rektor på at det ikke er boikott.

NTNUs styre var samlet for å diskutere akademisk boikott tirsdag ettermiddag.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ettermiddag behandlet NTNUs styre spørsmålet om akademisk boikott ved NTNU.

I forkant hadde rektor Tor Grande meldt inn et forslag som han selv har sagt at ikke er akademisk boikott. På den andre siden sier flere aktivister at dette i det minste må kalles en delvis boikott.

I Grandes forslag, som ble vedtatt i NTNU-styret, ble det lagt opp til at NTNU ikke skal inngå nye avtaler med israelske universitet på institusjonelt nivå. 

- Vi har ikke så mye erfaring rundt hva en akademisk boikott er. Hva som egentlig legges i det kan være noe uklart. Det er et spørsmål rund hva man egentlig ønsker å oppnå, sa Tor Grande under sitt framlegg for styret.

Bred enighet rundt rektors forslag

Det som er klart er at det ikke vil påvirke individuelle forsker-til-forsker-samarbeid. Det vil være opp til individuelle ansatte om de ønsker å samarbeide med forskere ved israelske universitet. Det var det ingen i styret som var uenig i.

- Det har vært dette med institusjonelle samarbeid som har vært viktigst i sammenheng med demonstrasjonene. Så dette er på lang vei å oppfylle det, sa styremedlem Aksel Tjora.

Et annet av de mest sentrale kravene fra demonstranter har vært at NTNU skal fryse sitt samarbeid med Kongsberg-gruppen. Dette fordi de sier at selskapet produserer våpen som, via salg til USA og som gis videre til Israel, tas i bruk i Gaza. 

Rektor har sagt at NTNUs samarbeid med Kongsberg-gruppen er et sivilt samarbeid som ikke dreier seg om våpenproduksjon.

Styret vedtok Grandes forslag uten å gjøre større endringer i innholdet. 

Bekymret for at man går utover norsk utenrikspolitikk

Styrerepresentant Bente Stallknecht sa i styremøtet at det var verdt å tenke over at man i det som ble vedtatt går utover vedtatt norsk utenrikspolitikk.

- Det skjer enorm menneskelig lidelse i Gaza. Jeg er bekymret for at vi begynner å drive politikk som er utover den norske utenrikspolitikken. Personlig kan jeg være helt enig, men med Ukraina fikk vi tydelige retningslinjer. Det har vi ikke fått her. 

Nina Refseth var positiv til at NTNU tar et tydelig institusjonelt standpunkt.

- Slik jeg ser det handler ikke dette om politikk, men om etikk. Vi har mulighet til å bestemme hvem vi skal samarbeide med, slo Refseth fast.

Det istemte Tim Torvatn.

- Regjeringen har ikke sagt noe om hvem vi skal samarbeide med og ikke. Det er opp til oss. Det er ikke et politisk spørsmål sånn sett, men et sted vi må lene oss på egne etiske retningslinjer.

Kongsberg-gruppen vanskeligst

Flere styremedlemmer tok opp Kongsberg-gruppen som det viktigste punktet. Det var også der det var sterkest skillelinjer.

- Det vanskeligste punktet synes jeg har vært samarbeid med Kongsberg-gruppen. Jeg vil berømme rektor for å ta opp problemstillingen. Samtidig har vi svært mange samarbeidsavtalar som det kan stilles spørsmål med. Vi bør vurdere samarbeidsavtalar som helhet, og ikke bare på den enkelte avtale. Derfor stiller jeg meg også bak rektors innstilling om å ikke gjøre noe med dette samarbeidet nå, sa Nina Refseth.

Også styremedlem Nicolai Winter-Hjelm pekte på at dette er et vanskelig spørsmål. Han pekte på at NTNU riktignok ikke er en internasjonal aktør.

- Når det kommer opp spørsmål om våpenindustrien, kommer det ikke tydelige svar på hvilke vurderinger som er gjort om norsk våpeneksport. Jeg mener ikke  at vi skal avslutte alt samarbeid, men det er mulig at det de gjør ikke er forenlig med NTNU sine verdier. Da må vi stille kritiske spørsmål, sa han.

Vil være en kritisk partner

Flere andre pekte også mot at NTNU i større grad kan være en kritisk partner for en bedrift som Kongsberg.

- Jeg mener situasjonen i Gaza er spesiell. Vi kan forvalte våre etiske standarder ved å forholde oss kritisk til Kongsberg i denne situasjonen, slo Aksel Tjora fast.

Han fikk også støtte til det av ekstern styrerepresentant Jan-Frode Janson. 

- Jeg tror både vi og Kongsberg tjener på en åpen og kritisk dialog, slo Janson fast.

Representant for de faste vitenskapelig ansatte, Bjørn Skallerud, sa at det var et godt notat som ble presentert til styret. Han reagerte imidlertidig på at det i det første forslaget ble skrevet om samarbeid med israelske forskere, når det heller burde slås fast at det var snakk om samarbeid med forskere ved israelske institusjoner.

Dette istemte styreleder.

Endringslogg 18.06 klokka 18.15: Demonstrantene har krevd at NTNU fryser samarbeidet med Kongsberg-gruppen, ikke at det avsluttes, som det tidligere sto.

Følg UA på Facebook og Instagram.